Referat af bestyrelsesmøde 06.03.2017

Livefacebookopdateret referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2017

Deltagere: Carsten Borup (forperson), Rasmus Foged, Jan Persson (kasserer), Liza Kuyucu, Trine Aslaug Hansen, Tenna Duch Schaldemose (næstforperson)

Så starter vi live-blog fra dagens bestyrelsesmøde i Alternativet Aarhus

 • Tenna startede med at orientere om nyt fra kandidatudvalget (vedr. KV17)
 • Kandidatudvalget skal sammen med kampagnelederen og kandidatgruppen afklare, hvordan der nedsættes en “forhandlingsdelegation” til forhandlingerne på valgnatten.
 • Trine og Tenna orienterede om kommunikationsgruppen. Der er 10 personer, der har meldt sig til gruppen, så det lover godt.
 • Uffe-mødet. Uffe gjorde det godt og satte gang i mange tanker om valgkampagne. Hvordan skaber vores kampagne merværdi for dem, vi møder?
 • Lokalerne:
 • Der var arbejdsdag 4/3 og der står nu lidt forskelligt, der skal til ReUse. Liza koordinerer bil fra Rasmus og trailer fra HC og nogle til hjælpe.
 • Rasmus har tilbudet at donere et komfur. Der er gjort plads til det, men vi skal bruge hjælp fra en elektriker til at lave et kraftstik. Komfuret flyttes samtidig med turen til ReUse.
 • Kontoret for enden af gangen i lokalerne er blevet ændret til et mødelokale.
 • Fredagsbar er aflyst i marts pga. manglende arrangør.
 • Nye frivillige: Liza har fokus på kontakt med nye frivillige og er i kontakt med LS vedr. adgang til at trække lister mv.
 • Åbne møder. Evaluering af drøftelse på sidste åbne møde om bestyrelsens rolle og synlighed. På generalforsamlingen vil emnet blive drøftet nærmere mhp. forventningsafstemning - også i relation til de nye vedtægter.
 • Omkonstituering: Carsten er blevet folketingskandidat og er derfor nødt til at trække sig som forperson. Tenna blev valgt som ny forperson og Trine som ny næstforperson.
 • En længere drøftelse om generalforsamlingen mundede ud i, at alle 6 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de genopstiller til bestyrelsen. Tenna stiller op som forperson og Jan genopstiller som kasserer.
 • (Ud over Tenna og Jan er de tilstedeværende Carsten, Trine, Liza og mig)
 • Der er behov for mindst to nye medlemmer/suppleanter.
 • Der bliver meget snart sendt en mail ud til alle medlemmer om, at man skal huske at melde sit kandidatur til bestyrelsen senest 14 dage. Interesserede kan skrive til aarhus@alternativet.dk :slight_smile:
 • En del af drøftelsen om generalforsamlingen handlede om implementeringen af de nye vedtægter. Det første nye vil være at begynde at holde kvartalsvise politiske møder, hvor vi kan beslutte Alternativet Aarhus’ politik.
 • Det kunne være en oplagt opgave for et nyt bestyrelsesmedlem, at være tovholder for arrangere de politiske møder. Hvis man gerne vil arrangere de politiske møder uden at være med i bestyrelsen, må man gerne kontakte bestyrelsen på aarhus@alternativet.dk.:slight_smile:
 • Første politiske møde holdes 3. april 2017, kl. 19-21, i stedet for det planlagte åbne møde. Trine er tovholder for det første åbne. Forslag til kommunalpoltik sendes til aarhus@alternativet.dk senest en uge før mødet. Der kommer en mail med nærmere oplysninger.
 • Tenna opretter generalforsamlingen på alleos, facebook og billetto.
 • Jan opdaterer bestyrelsesoplysningerne på alleos.
 • Og nu er mødet slut :slight_smile: