Referat af bestyrelsesmøde 05-09-1018

Referat af bestyrelsesmødet den 5. september 2018
Til stede: Anna Eisler. Ulla Munksgaard, Lykke Sanne Nielsen

Dagsorden:

  1. Tjek ind.

Der var stor tilfredshed hos alle med det ekstraordinære årsmøde og en god positiv stemning i forhold til det fremtidige bestyrelsesarbejde.

  1. Konstituering og organisering

Sanne fik koden til foreningens Googlekonto. Vi konstituerede os med Anna som forperson, Sanne som næstforperson og Ulla som kasserer.

Vi besluttede fremadrettet at efterfølge bestyrelsesmøder med åbne medlemsmøder, hvor også ikke-medlemmer er velkomne.

Sanne står for foreningens Facebookside, Anna står for at lægge referater og andre relevante dokumenter op på Dialog, Ulla står for foreningens bankkonto.

  1. Regnskab og budget.

Ulla gennemgik regnskab og budget. Vi har meget få midler til resten af året - der står 1351 kr på kontoen. Ulla opretter sponsorkonto og søger sponsormidler.

  1. Kommende aktiviteter.

a. De unge. Ulla og Sanne vil skabe kontakt til de unge i Guldborgsund, så de kan være med til gadeaktiviteter og valgkamp. Ulla kontakter Guldborgsund Ungdomsråd. Sanne lægger en føler ud til Caroline om at arrangere et besøg for de unge til Christiansborg.

b. Samtalesaloner.

Vi arrangerer tre samtalesaloner i løbet af efteråret med udgangspunkt i Det Næste Danmark. Tanken er at invitere en folketingskandidat hver gang, med fokus på de lokale.
Første gang bliver den 28/10 i Kulturforsyningen (Anna booker lokaler).
Derefter 18/11 og 9/12 andre steder i kommunen.
Vi holder planlægningsmøde den 25/9 kl. 15.30-19.30 hos Sanne.

  1. Eventuelt.

Der var ingen punkter til eventuelt.

Referent: Anna

referat fra bestyrelsesmøde 05-09-2018.pdf (38.2 KB)