Referat af best. møde d. 30/9

Kære alle…

I passende Corona-afstand har vi afholdt bestyrelsesmøde i Paraplyen, Jernbanegade 2A i Frederiksværk.

I dagsordenens sidste punkt, hvor vi sædvanligvis bruger ca 1/2 time til at debattere et aktuelt emne, talte vi om vores landsmøde. - Vi var enige om at det var et godt møde, og følte os sikre på at vi har fået en god bestyrelse, som nu, efterfølgende skal konstituere sig.

At fastholde fokus på politikken i et valg til tillidsposter, kan være en svær øvelse. Det handler jo om at vælge de rette personer med de relevante kvalifikationer til dette.

Det var derfor ekstra godt at opleve energi og gejst for den Alternative politik - væredygtighed (Den menneskelige bundlinie) og bæredygtighed (den grønne - og den økonomiske bundlinie).

Så… kære medlem… har du spørgsmål omkring politikken i partiet, eller hvad vi taler om her i bestyrelsen, så er du meget velkommen til at være med… Af hensyn til Corona restriktioner, vil vi dog gerne vide hvor mange vi bliver, så meld dig til via mail her: halsnaes@alternativet.dk.

Vi holder bestyrelsesmøde den førte onsdag i hver måned, og kan være på en privat adresse.

0930 Referat.pdf (92.1 KB)