Referat af årsmødet for Alternativet Esbjerg i Esehaven, torsdag den 27. august

Årsmøde i Alternativet Esbjerg.

Kære medlemmer – Alle de 31 jeg finder på Alle os!

Vi holdt meget alternativt udendørs årsmøde i Esehaven torsdag den 27. august kl. 19:00.

Da kl. var 19:15, konstaterede vi, at der nok ikke kom flere. Vi var 7 til stede.

Edvard Korsbæk bød velkommen, og vi gik i gang med dagsordenen:

  1. Valg af dirigent.

Karin Gertz blev valgt som dirigent

  1. Valg af stemmetællere og referent.

Edvard Korsbæk blev valgt som referent

  1. Beretning fra bestyrelsen.

Edvard Korsbæk fortalte om et år, der godt nok har været ’Alternativt’. Starten var god nok, hvor vi støttede op om vores to folketingskandidater, Karin Gertz og Edvard Korsbæk. Derefter har Kristoffer Thorn stået for nogle rigtigt udmærkede arrangementer, hvor vi kiggede på samarbejde med lokalforeningen i Varde og forberedte KV 21. Så kom der formandsvalg, og det var sådan set en rigtig god oplevelse med masser af energi. At det skulle gå som det gik bagefter, var til gengæld en meget negativ oplevelse, og vi har siden styrtblødet i lokalforeningen, hvor Kristoffer Thorn først gik – Mange tak for fremragende arbejde! – og senere tog Karin Schwartz det tilvalg at gå til Socialdemokratiet. Karin Schwartz har været en stor skikkelse i vores lokalforening, og jeg ønsker hende det bedste.

Steen og Edvard holdt et møde med Alternativets Ungdom et par uger før årsmødet, og vi mener at vores hovedopgave bliver at lave arrangementer sammen med de unge, der både er meget aktive og står for fremtiden.

Beretningen blev vedtaget.

  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kristoffer Thorn fremlagde regnskabet, der kun indeholdt 11 poster fra sidste år. Det er lidt komplekst med, at vi skylder andre penge, og at andre skylder os noget i forbindelse med grundlovsmødet, der jo ikke blev til noget i 2020.
På forespørgsel blev det oplyst, at banksaldoen er på 18.331,21 kr., hvoraf 5858,00 kr. tilhører “Grundlovsarrangementet”

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af revisor

  1. Behandling af forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §10, stk. 1 ændres fra: ”Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, deriblandt en forperson, en næstforperson og en kassemester” til ” ”Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 7 medlemmer, deriblandt en forperson, en næstforperson og en kassemester”

Dette blev vedtaget.

  1. Valg af bestyrelse.

Følgende blev valgt:

Edvard Korsbæk

Steen Thrane Frydenlund Jensen

Mikkel List Nedergaard

Mona-Lise Mortensen

Edvard Korsbæk indkalder til konsistuerende bestyrelsesmøde

  1. Valg af revisor.

Birthe Ravn er genvalgt som revisor.

  1. Eventuelt

’Eventuelt’ blev flyttet til Vinbaren i Danmarksgade. Det blev sådan set ret hyggeligt!

Karin Gertz flytter fra Esbjerg, og benyttede lejligheden til at takke for den store opbakning hun har fået under både EU-parlament og folketingsvalget.

Referent:

Edvard Korsbæk

1 Like