Referat af årsmøde for Storkreds Østjylland 12.11.2022

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.

 1. Valg af dirigent
 • Thomas Kortholm blev valgt som dirigent.
 1. Valg af stemmetællere og referent
 • Mads Damgaard Mortensen og Niels Christiansen blev valgt som stemmetællere og Trine Aslaug Hansen blev valgt som referent.
 1. Bestyrelsens beretning
 • Bestyrelsens forperson, Thomas Kortholm, oplæste sin beretning. (Se nederst i dokumentet.)
 • Der blev stillet spørgsmål til beretning:
 • Carsten Borup ønskede at vide, hvor mange nye medlemmer vi har fået i Østjylland? Sune Scherfig svarede, at vi nu i alt er 371 medlemmer.
 • Berit Naomi Skjernaa efterspurgte flere detaljer om, hvad der var sket i årets løb. -Trine Aslaug Hansen takkede Thomas K. for at tage stafetten som forperson og fortalte, at bestyrelsen havde ligget underdrejet i lange perioder, og at hun selv måtte afgive forpersonskabet (pga. sygdom) til Mads Damgaard Mortensen. Mads Damgaard Mortensen tilføjede, at der i årets løb var blevet afholdt ekstraordinært årsmøde og flere opstillingsmøder.
 • Helle Wium glædede sig over, at der i perioden var sket en sammensmeltning af lokalforeningen i Aarhus og Storkredsen og foreslog, at man kunne ændre på, hvor lang tid det tager, fra man ønsker at opstille, til man kan blive valgt til kandidat. Trine A. H. og Mads D. M. svarede at det ville kræve en ændring i en kan-vedtægt fra 6 uger til fx 4 uger. Astrid Carl foreslog, at man gjorde det på samme måde i de forskellige Storkredse.
 • Carsten B. efterlyste at der i beretningen var noget, der pegede ud i fremtiden ang. politiske fokuspunkter. Der er mange arrangementer, der giver anledning til at Å kan fortsætte sin aktivisme fx demonstrationer ifm. havneudvidelsen og Kattegatforbindelsen, og han argumenterede for, at vi bør beslutte os for nogle emner, vi som storkreds vil arbejde med. Han foreslog også at årsmødet forholdt sig til, hvordan Storkredsen vil tage imod alle de nye medlemmer, vi her i medgangsperioden må forvente kommer. Der opstod diskussion om, hvorvidt beretningen skulle indeholde fremadrettede elementer, eller om beretningen kun behandler det, der allerede er sket. Der var opbakning til, at vi tager de foreslåede elementer med fremadrettet, og at der inviteres til politisk diskussion og snak om Storkredsens ønske om lokaler. Dette kan vi passende gøre, når der indkaldes til ordinært opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde. Astrid foreslår en vedtægtsændring, der siger, at man på årsmødet også har et politisk diskussionspunkt.
 • Formandens beretning blev godkendt.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 • Thomas Quist Mortensen fortalte, at han overtog posten som kasserer, da tidligere kasserer, Anders Mikkelsen, døde, og han har prøvet at skabe sig overblik, men foreløbig har han kun haft adgang til kontoudtog fra banken.
 • Grundet kassererens uventede dødsfald blev der ikke fremlagt et regnskab, der kunne godkendes.
 • Regnskab og budget genoptages som punkt på et ekstraordinært årsmøde efter nytår.
 1. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg (Politisk Forum og Dialogrådet)
 • Der er ikke nogen melding på dette punkt.
 1. Behandling af forslag fra medlemmer (Bortfaldt da bestyrelsen ingen forslag havde modtaget)

 2. Valg til bestyrelsen

 • Der kan sidde 9 personer i bestyrelsen.
 • Opstillede kandidater var: Lissi Bagger, Martin Chemnitz, Mads Damgaard Mortensen, Thomas Kortholm, Rasmus Rydahl og Juma Nelleman Kruse
 • Opstillede suppleanter var: Astrid Carl, Trine Aslaug Hansen og Thomas Quist Mortensen
 • Der blev gennemført en tillidsafstemning af 16 stemmeberettigede, hvor alle 9 personer blev vist tillid med følgende resultat:
 • Lissi Bagger 16, Martin Chemnitz 16, Mads Damgaard Mortensen 16, Thomas Kortholm 16, Rasmus Rydahl 15, Juma Nelleman Kruse 15, Astrid Carl 16, Trine Aslaug Hansen 16 og Thomas Quist Mortensen 16.
 • Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt.
 1. Valg af revisor
 • Sune Scherfig blev valgt
 1. Eventuelt

Forpersonens beretning.

Da jeg først blev konstitueret som forperson i starten af september, efter et ekstraordinært årsmøde d. 27 august, har jeg ikke mulighed for, at komme med en længere beretning på vegne af bestyrelsen.

Jeg vil dog gerne fortælle lidt om tiden, hvor jeg har været forperson.

Jeg kom fuldstændigt uforberedt ind i bestyrelsen, og det har været noget af en rutsjebane tur. Jeg trådte til, for at bakke op om kredsens folketings kandidater, primært Torsten, der hele tiden har været grunden til mit medlemskab af Å, hvor jeg har 7-års jubilæum i januar 2023.

Jeg er stadig ikke kommet helt ind i sagerne, mangler f.eks. at få adgang til fælles mail, og perioden har været præget af valgkampen. Desværre mistede vi bestyrelsens kasser Anders Mikkelsen d 11 oktober, i hvad der kun kan betegnes som en sørgelig udvikling.

Anders var vellidt blandt bestyrelsens medlemmer, hvor han stod mange nært.

Som i alle ved, har vi kørt en valgkampagne med stor succes. Som forperson i storkredsen, har det været en udsøgt fornøjelse at kunne støtte de 12 kandidater så godt som jeg evnede. Vi fik disse fantastiske lokaler, der blev omdrejningspunktet for storkredsens kampagne.

Vores kandidater har været på gaden, deltaget i debatter og været meget aktive på de sociale medier, de har udvist et utroligt engagement, og jeg er utroligt stolt af, jeg fik lov til at være forperson i denne periode. Det har med andre ord, været utroligt nemt, at henvise til dem, når de alle er kompetente og sikre i deres argumentation for Alternativets kerneværdier og grundlag.

Det er tydeligt på det stigende medlemstal, at succesen ved valget, har givet vores parti vind i sejlene. Arbejdet er kun lige begyndt, nu skal det omsættes til mere politik, flere aktiviteter og medlemmer.

Jeg ville ønske, jeg havde været en mere synlig forperson, men har forsøgt så godt jeg kunne. Jeg håber at jeg kan fortsætte mit arbejde i bestyrelsen, også gerne som forperson.