Referat af årsmøde 17/3 i storkreds Fyn

Referat af Årsmøde for Alternativet Storkreds Fyn 17/3-24
Tilstede 6 medlemmer

Mødet blev indledt med et fælles virtuelt opstillingsmøde med orientering om det kommende kommunal- og regionsrådsvalg i 2025.

 1. Valg af dirigent:
  Bjarne

 2. Valg af to stemmetællere og en referent:
  Bjarne og Johannes henholdsvis Johannes

 3. Bestyrelsens beretning ved forpersonen
  “Velkommen til Storkreds Fyns årsmøde, og hvor er det rart at se jer alle både her og jer der virtuelt følger med som jeg.
  Det spirer udenfor og det gør det også i Å på Fyn. Siden sidst har der været gang i aktiviteterne her på Fyn. 5. juni deltog Å med Franciska i Ollerups demokratifestival, og det var en kæmpe succes!
  Den 8. juni var Alternativet Assens på gaden med en stand ved handelsstandsforeningen. Så flot!
  Den 12. august havde vi besøg af MF Christina Olumeko, hvor turen gik på Skinnecykler for at fremme opmærksomheden på, at Assensbanen skal genåbnes. I august var Å også med til fjordens dag i Odense.
  Den 19. september genopstod lokalafdelingen i Nyborg takket være ildsjæle som Bjarne Christiansen. Kan vi få et stort bifald til Nyborg? Og de har allerede trukket i arbejdstøjet og sat skarpt fokus på en mulig grundvandsforurening i kommunen! Stærkt.
  Så har vi også afholdt nytårskur 7. Januar, som også var godt besøgt.
  Fremtiden ser lysegrøn ud for Alternativet på Fyn. Endnu engang velkommen og godt møde.”

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Regnskabet var ikke blevet revideret, men godkendes efterfølgende af bestyrelsen og offentliggøres på Dialog.

 5. Rapportering fra POFO og Dialogrådet
  Der har gennem nogle måneder været en debat i Alternativet om, hvordan vi organiserer os i partiet, heriblandt også hvad POFOs opgaver skal være. Camilla fortalte i den henseende om, hvilke opgaver POFO har og hvilke opgaver, de ikke har. Hun oplever, at det er meget uklart for medlemmerne, hvad POFO skal, derfor ville det være godt med en fortløbende samtale om dette, indtil vi får klarlagt vedtægterne på landsmødet. Hun foreslår en debat om lørdagen på landsmødet, der vil få medlemmerne engageret.
  Vi har pt. intet medlem af Dialogrådet.

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Der var ingen forslag

 7. Valg til bestyrelsen
  Følgende blev valgt: Ole Dupont Kofod (genvalg) og Camilla Madsen.
  Suppleant blev: Bjarne Christiansen

 8. Valg af revisor
  Anders Bech fra Assens lokalforening blev foreslået og spørges.

 9. Evt.
  Intet

Efter en pause blev der afholdt opstillingsmøde vedr. RV25