Referat af års- og opstillingsmøde 23. marts 2019

Årsmøde

1. Forpersonen byder velkommen
Alan Windeballe bød velkommen.

2. Valg af dirigent
Kris Thomsen blev valgt.

3. Valg af stemmetællere og referenter
Stemmetællere: Christen Broberg Jensen, Jette Rose og Karin Rohr Genz.
Referent: Ane Line Søndergaard.

4. Bestyrelsens årsberetning
Allan Windeballe orienterede. Storkredsens medlemsantal: 529 mod 540 sidste år.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Karsten Fyhn orienterede. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogrådet
Medlem af Politisk Forum Ane Line Søndergaard orienterede.
Medlem af Dialogrådet Rasmus Raun orienterede.

7. Valg til Storkredsbestyrelsen
Alle opstillede blev enstemmigt valgt til storkredsbestyrelsen: Allan Windeballe, Ane Line Søndergaard, Bo Christensen, Karsten Fyhn, Linda Van Asperen, René Aalling Jensen (ny) og Torben Nicolaisen (ny).
Rasmus Raun fratrådte som medlem og modtog en gave.
Rasmus Raun og Mette Anthony Laursen blev valgt som suppleanter

8. Valg til Politisk Forum
Begge opstillede blev enstemmigt valgt til Politisk Forum: Ane Line Søndergaard og Karin Rohr Genz (ny).

9. Valg af revisor
Edvard Korsbæk blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
Intet at referere.

Opstillingsmøde

1. Velkommen til opstillingsmøde
Linda Van Asperen bød velkommen.

2. Info om valg og opstillingsgrundlag
En af kandidaterne til folketinget (Jens-Peter Broberg) var sprunget fra, så derfor skal der vælges en eller to kandidater på dette møde.

3. Præsentation af kandidater
Ove Kjær Kristensen præsenterede sig selv.
Mette Bram præsenterede sig selv.

4. Spørgsmål til kandidater (2 min)
Intet at referere.

5. Beskrivelse af valgprocedure
Der var 22 stemmer i alt, og der skal være over 50 % for at kandidaten er valgt, dvs. at 12 stemmer er afgørende.

6. Suppleringsvalg folketingskandidater
Ove Kjær Kristensen fik 4 stemmer og blev dermed ikke valgt.
Mette Bram fik 16 stemmer og blev dermed valgt.

7. Evt. valg af placering på stemmesedlen
Udgår.

Valg til Politisk Forum
8. Præsentation af kandidater
9. Valg
Udgår.

Valg til Dialogrådet
10. Præsentation af kandidat
Lars Glud præsenterede sig selv.

11. Valg (klappes ind)
Lars Glud blev enstemmigt valgt og blev også inviteret til at deltage i storkredsbestyrelsens møder.

Valg til Hovedbestyrelsen + suppleant
12. Præsentation af kandidater
Torben Nicolaisen præsenterede sig selv.
Linda Van Asperen opstiller som suppleant.

13. Valg
Begge opstillede blev enstemmigt valgt.

Valg af nomineret kandidat
14. Valg
Udgår.