Referat af åbent bestyrelsesmøde 14/9

Referat Åbent Bestyrelsesmøde Alternativet i Nordsjælland

onsdag d. 14/9 2022kl. 19 til 21

Mødet foregik i Messengergruppen

Deltagere: Ingrid, Allon, Nikolaj og Christa

 1. Valg af dirigent:

Samtale

 1. Valg af referent:

Christa

 1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra10/8 22

Ingen indsigelser, derfor godkendt

 1. Kassereren

Der står nu 26.585,61kr på kontoen. Hørsholm-Fredensborg har doneret 10.000kr til valgkampen

Regionsmidler fra KBH-lokalforening burde være overført, men er ikke tilgået kontoen. Intet nyt fra Allerød.

Fra centralt hold er der bevilget 150.000. Som kan fordeles til storkredsene. Nordsjælland får højst sandsynligt de 16.000kr, vi har søgt til foldere. Vi kan søge yderligere til kampagnen.

Maud har en udgift på 2.500kr. Til strips til alle kandidater. Bevilges fra valgbudgettet .

Allon har købt en bagdemaskine 774kr bevilges fra valgbudgettet.

Donationer indtil videre

● Maud 1.150

● Nanna 250 + 520

● Helene 1.310 + 3.800

Kandidaterne er enige om, at donationer overføres til hver kandidat. Alle kandidater opfordres til at give kassereren kontooplysninger.

 1. Supplerende opstillingsmøde d.21/9

Dagsorden:

Christa byder velkommen

● Velkomst og valg af ordstyrer. Bestyrelsen foreslår Ingrid Welling Olsen

● 1 minuts præsentation fra de fire aspiranter

● Spørgsmål til de fire aspiranter.

● Tillidsafstemning. Hver aspirant skal opnå 50% af de deltagende medlemmers stemmer. Bestyrelsen foreslår, at Allon forestår den digitale valghandling. Der er ingen mulighed for snyd!

● Kandidaterne har foreslået en sideordnet opstilling med Helene som spidskandidat. Listen præsenteres under forudsætning af, at alle 4 nye kandidater opnår medlemmernes tillid.

 1. Kandidatudvalg

Christian Poll har trukket sig. Ingrid er gået ind i kandidatudvalget. Allon stiller op til FV22.

Kandidaterne opfordres tl at sende deres personlige bankkontonumre til Christa, så hun kan overføre donationer og evt. udlæg, der skal betales af valgbudgettet.

Bestyrelsen deltager i kandidatudvalgsmøder. Ingrid, Christa eller Nikolaj træder ind i konkrete opgaver

Folder. Der udarbejdes en Storkredsfolder med beskrivelser fra de 10 kandidater, plus Å mærkesager. Derudover udarbejdes der fra sekretariatet en central valgfolder, som kandidater kan vælge at rekvirere og evt. selv lave indstik til.

Bestyrelsen udarbejder Nyhedsbrev til medlemmer om frivillig indsats, plakatopsætning, gadeevents o.a. Så snart valget er udskrevet.

Bestyrelsen foreslår, at der udpeges en overordnet koordinator, som alle refererer til og som har ansvaret for informationer til kandidaterne.

Susie Cowan har tilbudt at være regnearksbestyrer i forhold til begivenheder i valgkampen. Hun vil ligeledes lægge konkrete begivenheder ind i AlleOs.

 1. HB .

Efterfølgende vil Simon gerne meddele, at der bliver et nyt pressemøde på mandag d.19/9, og at han synes, der ligger nogle spændende perspektiver i det. Mere kan han ikke sige.

 1. POFO

Næste møde 29/9

 1. Nyt fra lokalforeningerne

Halsnæs: Nanna deltog i panel om udvikling i Halsnæs. Mariane, Christa, Ingrid og Allon deltog.

Rudersdal: velbesøgt Folkemøde med mulighed for samtaler med foreninger, og bl.a. Klimabevægelsen, ældresagen og andre politiske partier. Sidsel sad i Folketingspanel og gjorde det rigtig godt. Ingen deltager i kommunalpolitisk panel. Allon og Mariane deltog også her.

Furesø d.10/9. Her deltog Nanna også i panel. Allon deltog

 1. 18/9 kl. 20. kandidatudvalgsmøde,

21/9 supplerende opstillingsmøde

29/9 POFO

3/10 ekstra landsmøde - digitalt.

12/10 storkredsbestyrelsesmøde 19 til 21 på bestyrelsens Messengergruppe.

Hver tirsdag check-in møde for kandidater og alle aktive i FV 22/23?