Referat åbent bestyrelsesmøde d.19/9 2023

Referat af møde i Alternativet Rudersdal d. 19/9 2023
Til stede: Gunver, Nicolaj, Frederik og Christa (ref)

 1. Økonomi, Information, Gunver
  Sammenlægning af konti er stadig i proces. Der forventes en snarlig afklaring

 2. Evaluering af Folkemødedagen. Samtale Alle
  Folkemødet var overordnet en god oplevelse for os alle med gode samtaler med flere deltagere. Men der er brug for udvikling.
  • Deltagerskaren er alle fra egne rækker, enten foreninger eller politiske partier. Øvrige virker til at være godt oppe i årene. Hvordan kan Folkemødet også tiltrække unge og børnefamilier?
  o Kan man forestille sig, at der afholdes et “Ungdommens Folkemøde” f.eks. På Nærum Gymnasium. Og/eller at folkemødegruppen udvides med unge.
  • Debatterne: Håbløst kedelige. Hele konceptet bør nytænkes. (Fik ikke talt om, hvordan)
  • De små debatter: Der var alt for mange. Det må drøftes efter hvilke kriterier, de skal indskrænkes.
  • Vores egen bod og workshop: Boden var rigtig god. CO2 måleapparatet gav anledning til gode samtaler. Workshoppen var lidt en skuffelse. Kun 10 deltagere, selvom der var gjort et stort arbejde med at invitere relevante personer. Afskaffelse af rådighedspligten virkede ikke skræmmende på de 10.

 3. Invitation fra Christopher, Ø om deltagelse i formøder før udvalgsmøder for børne- og skoleområdet og klima- og miljøområdet. Beslutning.
  Nicolaj kontakter dele af børne-og skoleudvalget for at opnå at deltage i formøder, ikke kun hos Ø.

 4. Nyt fra Storkredsen.
  • fyraftensmøde med Gode Penge 5/10.
  Tilmelding til storkreds.Nordsjælland@alternativet.dk eller på begivenheden 26/10 på AlleOs.
  • Proces for valg af EP kandidater. Information, Christa
  Alle indkomne opstillingsgrundlag udsendes til Nordsjællands medlemmer og lægges på begivenheden i kalenderen på AlleOs d.12/10. Digitalt opstillingsmøde d.26/10
  Nicolaj har efter mødet besluttet, at han ikke stiller op. Han vil lægge sine kræfter i Rudersdal

 5. Skoleområdet. Nicolaj.
  Ud fra de informationer Nicolaj får samlet sammen, fortsætter vi drøftelsen ved næste møde. Alle interesserede inviteres til at deltage.

 6. budgetter for 2024. Hvordan forholder vi os til dem?
  Budget | Rudersdal Kommune

Og Allerød:
Borgmesterens budgetoplæg 2024-31 i høring.

Ikke nået.

 1. Indledende samtale om Doughnutøkonomi .
  Udsættes. Men vigtigt. Information fra Kbh. Og Aarhus skal indhentes.

 2. Næste møde: 21/11 i Galleriet på Mantziusgården kl. 19 til 21.