Referat 19.juni.2023

Bestyrelsesmøde, Storkreds Nordsjælland
2023-06-19

Tilstede:
Christa, Allon, Ingrid, Christina, Mariane, Morten og (Simon)

 1. Ordstyrer, Christa Jvnf. Forretningsorden

 2. Valg af referent, Morten, Mariane (Nanna) eller Christina
  Christina overtog for Morten, med støtte fra Simon

 3. Aktiviteter og Budget for 2023
  Vi kan regne med 29.850 kr på årsbasis.
  Heraf 7850 kr fra Regionen og 4 x 5500 fra medlems midler.
  Der står lige nu 23.000kr på kontoen.
  Administration max 1000 kr (230 kr x 4 + transaktionsomkostninger.)
  Skal der være opsparing til KV 25?
  Skal vi overføre til lokalforeninger?
  Hvilke aktiviteter ønsker vi, og hvad må de koste?
  EP valg
  KV 25
  Lokalforeninger
  On-line medlemsmøder før hvert åbne bestyrelsesmøde i storkredsen, for at samle alle medlemmer, hvor vi fortæller hvad vi laver etc.
  @Ingrid undersøger pris på apparat der kan anskueliggøre CO2 udledning
  @Allon kommer med oplæg til Gadeaktiviteter
  Hotdogs/drik
  Blomsterfrø
  Foldere
  @christa og @Mariane finder pris på Melby Andelsgårdene (Rasmus Willig) ekskursion med familie og venner.
  “Money maker/Gode penge" - workshop/arrangement? 5000,- plus lokaler og forplejning. Søg evt. centrale midler.
  Aktivitet der sætter fokus på regeringens mislykkede regulering af landbruget og opnåelse af 2025 klimamålene?
  @Morten: Undersøger muligheder og pris på en sejltur med glasbund, til at se på stenrev.
  Beslutning: Fordeling af midler i budget: 10.000,- til aktiviteter 20.000,- til opsparing til KV 25 og EP 24 valg

 4. Nyt fra Kasserer Netværket.
  Mariane og Ingrid har deltaget digitalt i netværket. De informerer om udviklingen.
  Anette, Edvard og Astrid udgør en lille arbejdsgruppe, der arbejder på en fælles kontoplan.
  Mark Desholm forhandler med Merkur bank
  Det er ok med fælles konti for lokalforeninger i kreds.
  Beslutning: Vi vil kun deltage, hvis prisen er bedre.

 5. Nyt fra HB ved Simon.
  Ikke længere med i DOL
  Håber at ændre forretningsordenen:
  HBs funktion i org,
  Medlemmers rolle og ansvar
  DOL > Forretningsudvalg
  Mere åbenhed

 6. Nyt fra POFO ved Simon
  Sidste møde i Marts

 7. Nyt fra kandidatudvalget ved Allon og Christina.
  Har ikke haft møde. Mødes efter sommerferien.

 8. Nyt fra Lokalforeninger
  Fredensborg: Apparat der illustrerer CO2 udledning for almindeligt forbrug, ved forskellige alternativer. Visuelt givende. Rammer anden målgruppe.
  Gribskov: Ingen ved det. (Maud?)
  Halsnæs: Sker ikke noget. Nanna er optaget på borgen.
  Muligheder:
  Måske til havnefest? (ikke vores demografi?) 6-9 Juli
  Folkely? (musikfestival) 24-26 August
  Vi skal prøve at være hos hinandens arrangementer
  Frederikssund: Står pt. stille.
  Vikingespil:
  Frederikssund festival: 3-5 August 12 - 02 575,- pr. dag.
  Furesø: Har været på gaden i Værløse og bl.a. scoret et nyt medlem :slight_smile:
  Skal på gaden igen, med småkager og kaffe. Foldere mm. typisk 4 timer.
  Skal ramme by arrangementer bedre.
  Rudersdal: God energi.
  Nicolaj bruger EP-valg som oplæring. Tager sig af ungeområdet.
  Nyt aktivt medlem Frederik.
  Gunver: planlægger vandretur 4km og/ eller 10 km med musik. Sanselig gåtur.
  Præsentere oplæg om jobcentre ved Rudersdal Folkemøde på Havarthigaarden Øverød d. 2. September
  Helsingør: PFAS projekt på vej, men endnu ikke lykkedes at finde tiden.
  Forårsmøde: 10-12 deltagere. løsgænger Thomas Kock (tidl. C) deltog. Fortalte om problematikker i byrådet. Samt medlemmer fra R. Snak om valgforbund. God netværks oplevelse på tværs.
  Muligt arrangement med sejlads med glasbund over stenrev. Inviter evt. Torsten. Engang i September

Lokale aktiviteter: Oplev Nordsjælland | Inspiration til ferien | VisitNordsjælland

Beslutning: Vi skal så vidt muligt deltage i hinandens arrangementer.

 1. Næste møde, dato og dagsordensætter.
  Forslag: On-line medlemsmøder før hvert åbne bestyrelsesmøde i storkredsen, for at samle alle medlemmer, hvor vi fortæller hvad vi laver etc. Ingen beslutning.

 2. August kl 19-20.30
  Deltag via Google Meet: https://meet.google.com/fmf-ykvx-cqs

 3. Evt. Vigtige datoer:
  26/6 Check-in med HB´s formand
  29/6 Tænkeboks med Franciska Se events på AlleOs. Og så er der meldt sommerferie. Vi ses til august.