Ref bestyrelsesmøde StorkredsKBH 4. maj

Referat storkreds KBH i forlængelse af det ekstraordinære årsmøde

Til stede: Bodil, Clara, Jan, Poul, Uffe, Lise

Storkredsmøde med følgende punkter:

• Der er kommet en forespørgsel fra Jan: Støtter vi ham stadig økonomisk for udlæg i forbindelse med EP-debatter?
Vi holder en pause med at støtte ham indtil efter Folketingsvalget, som vi vil prioritere vore ressourcer på.

• Velkomstgruppe.
Vi skal finde en ansvarlig i vores bestyrelse, der har kontakt til velkomstgruppen og være den der tager kontakten til de nye medlemmer. Vi tager det op næste gang.
Clara Wolff er interesseret.

• Revision.
Johnny Westh vil gerne være vores eksterne revisor. Det har vi besluttet, selv om han ikke er valgt på en genereralforsamling.

• HB har godkendt at vores valgte kandidater er kandidater frem til efter næste valg.

• Vi afholder ”valgkamp” Fredag d. 20. maj og fredag d. 27. maj. fra kl. 15 med store Å og vores nye EU-plakater.
Vi inviterer kandidater + Jan
Opslag på FB (Clara)

Næste møde tirsdag d. 10. Kl. 17- 19 i Sundholm.

/Lise