Ref bestyrelsesmøde StorkredsKBH 10. maj

Referat fra bestyrelsesmøde i Storkreds KBH tirsdag d. 10. maj kl. 17-19

Til stede:
Poul, Uffe, Bodil, Clara, Mariam, Lise, Jan
Referent: Lise
Ordstyrer: Bodil

Godkendelse af referat
Vores referater sendes ud til bestyrelsen på Signal med mulighed for kommentarer, og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referenten lægger det herefter op på Dialog.
Bestyrelsen godkender referatet fra årsmødet og bestyrelsesmødet d. 4. maj.

Storkreds og Kommuneforening – hvad gør vi sammen og ikke?

Bestyrelsesmedlemmer:
Adam er ikke i Storkredsen
Poul, Lise, Clara og Mariam er ikke i kommuneforeningen.

Økonomien varetages separat og adskiller de to foreninger.

Kommuneforening tager sig bl.a. af BR, sociale arrangementer og frivillige.

Storkredsen skal bl.a. varetage:
• Dialog med øvrige storkredse i regionen og aftaler om økonomi og fordeling af midlerne fra RH
• Møder med LS og andre storkredse.
• Vi skal arbejde for at inddrage de andre storkredse i aktiviteter - Københavns Omegn, Nordsjællands Storkreds og Bornholm.

Konstituering af Storkreds KBH
Kasserer/ økonomiansvarlig: Mariam.
Forperson: Lise

Foreløbig opgaveoversigt og ansvarsområder:
LU: Lise
Kontaktperson velkomstgruppe: Clara
IT, FB, Signal: Clara
Nyhedsbreve: Uffe og Bodil sender afsted en gang om måneden omkring d. 1. og den øvrige. Bestyrelsen byder ind forinden.
Møder med LS og andre storkredse: Poul
Foreningsmail: Lise bevarer post og organiserer at alle får adgang til Storkredsens G-mail.
Valgkamp:
Eventgruppe:

Fredage på broen
Vi har stadig ikke fået fat i Allan fra LS, men holder fast i det gamle koncept fra KV21. Vi skal have fat i Jan Kristoffersen og kandidaterne. Lise tager kontakt i morgen, og giver respons via Signal.

Fælles kommunikationsplatform
Vi kommunikerer fremover via Signal, som Clara har oprettet til os og instrueret os i.

Evt.
Det første tiltag til kontakten med kandidater kommer fra Franciska, der vil indkalde. Det afventer vi.

Næste møde d. 7. juni kl. 18 - 20. i Sundholm.