Program til Storkredsforening Københavns årsmøde 17/9 2017

Kære Alternativister i Storkredsforening København

Med henvisning til vedtægternes § 8 stk. 7, samt indkaldelsen den 14/7 udsendes program og kandidaternes opstillingsgrundlag til foreningens årsmøde senest syv dage før årsmødet.

Årsmødet finder i år finder sted på motordækket hvor verdens engang største dieselmotor kan opleves. Det foregår i

DieselHouse, Energiporten 8, 2450, København SV

(linket er til Google Maps) (Det tager 10 - 15 minutter at gå fra Dybbølsbro Station)

I pausen serveres forudbestilte sandwich. Der kan købes vin, øl (ikke økologiske) og vand til rimelige priser.


To store københavnerbegivenheder foregår samtidig med Årsmødet:

 • Starten på Copenhagen halvmarathon går kl. 11.00 ved Parken på Østerbro. Arrangørerne forventer at sidste løber for længst har passeret Dybbølsbro inden vort Årsmøde slutter.

 • Det er også Bilfri Søndag i Indre By. Vasbygade er ikke berørt heraf.


:green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart:


Årsmødets program

 1. kl. 10.00 Check-in - Hoveddøren åbnes.

 2. kl. 10.30 Velkomst v/bestyrelsen

 • En repræsentant for DieselHouse giver en kort intro til huset**
 • Nilas kigger forbi med en hilsen fra Hovedbestyrelsen**
 1. kl. 11.00 Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 2. kl. 11.15 Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af årsregnskab.
  Punktet tager udgangspunkt i bestyrelsens skriftlige årsrapport (link til rapporten), der indeholder både beretning og årsregnskab. Bestyrelsen indstiller Årsrapporten til årsmødets godkendelse.

 • Rapport fra Politisk Forum

 • (Der aflægges ingen rapport fra Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd)

 • Der er ikke modtaget forslag til behandling


kl. 11.45 PAUSE

kl. 12.15 Hvor kan Alternativet sætte politiske aftryk?
Forskningschef Roger Buch giver sit personlige bud på hvor Alternativet kan sætte politiske aftryk – kommunalt og regionalt. (Roger Buch er ph.d. cand.scient.pol., Forskningschef i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) Indlægget afsluttes med 15 minutter Q&A.

kl. 13.15 Politisk indlæg v/Roger Courage Matthisen MF
Roger er ordfører for et sammenhængende Danmark, for fiskeri, ordfører for Færøerne og Grønland, ordfører for bolig, ordfører for det tyske mindretal og Sydslesvig, ordfører for mobilitet og infrastruktur, samt for ligestilling og mangfoldighed, stedfortræder i UF


 1. kl. 13.45 Forslag vedr. medlemskab af Politisk Forum
  Landsmødet i Odense har ændret landsvedtægterne for opstilling til Politisk Forum. Årsmøde 2017 skal derfor ekstraordinært tage stilling til om man vil forlænge Jens og Rolfs medlemskab frem til opstillingsmødet i marts 2018, eller om man i dag vil vælge to medlemmer plus en suppleant, der så vil få plads i Politisk Forum frem til opstillingsmødet i marts 2019.
  Bestyrelsen foreslår at årsmødet forlænger Jens og Rolfs medlemskab frem til opstillingsmødet i marts 2018.
  Vedtages dette, bortfalder punkt 7: Eventuelt valg af medlemmer til Politisk Forum

 2. kl. 14.00 Valg til bestyrelsen
  (Vedtægternes § 10 stk. 1 lyder, efter det ekstraordnære årsmøde 9/5, således:
  Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 op til 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.)

  Følgende - i alfabetisk rækkefølge - stiller op (Navn er link er til kandidatens opstillingsgrundlag)

 1. kl. 15.00 Eventuelt valg af to medlemmer til Politisk Forrum
  Følgende stiller op:
 1. Valg af medlem til Evalueringsrådet
  Følgende stiller op:
 1. kl. 15.45 En hilsen fra Regionsrådskandidaterne
  Ken Patrick Petterson, der er valgt som politisk ordfører for teamet af 9 kandidater, der søger valg til Regionsrådet i Region Hovedstaden har en hilsen, et budkab og en opfordring.

 2. kl. 16.00 Eventuelt og tak for i dag


:green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart: :green_heart:


Bilag:


:green_heart: På bestyrelsens vegne :green_heart:
Palle Skov
forperson