Problemer med Leasing og Virksomhedsskatteordningen

Problemer med Leasing og Virksomhedsskatteordningen

Personer i Danmark med en personligt ejet virksomhed, som benytter virksomhedsskatteordningen (VSO), kan opnå store skattefordele ved leasing af biler.

I praksis kan virksomhedsejeren ende med at køre i en leaset bil, hvor der ikke er betalt skat af leasingydelsen, samtidig med at virksomhedsejeren kan opnå kørselsgodtgørelse.


Når man har en personligt ejet virksomhed som benytter VSO, har man mulighed for at opspare overskud i virksomheden. Muligheden for at opspare overskud er lavet for at imødekomme risikoen for svingende indtægter i virksomheden.
Mange virksomhedsejere benytter sig af den mulighed, således, at de kan nøjes med at udbetale løn til sig selv, som ikke er højere, end at de nøjagtigt undgår at betale topskat.

Det betyder at virksomhedsejere ofte opbygger store formuer i virksomheden, som de kun nødigt udbetaler som løn til sig selv, da de dermed skal betale topskat.

Revisors primære opgave er at sørge for at virksomhedsejeren kan få flest mulige penge udbetalt til sig selv - uden at skulle betale topskat af dem.

Der er her leasing af biler kommer ind i billedet. Skat har ovenikøbet udarbejdet en vejledning til det. Skat bruger blot nogle tal i sit eksempel, så det ikke fremstår så slemt. (C.C.5.2.2.9.6 Leasingbiler - Skat.dk)

Som skat beskriver det:
Den selvstændigt erhvervsdrivende leaser en bil den 1. december 2016. Bilen indgår i virksomhedsordningen.

Den første måned (december) skal den erhvervsdrivende betale skat af fri bil

Firmaet forudbetaler leasingydelsen for hele det efterfølgende år.
For nemheds skyld. Lad os antage at ydelsen er 10.000kr om måneden - 120.000kr for hele året. Det er omtrent leasingydelsen for en stor Mercedes E-klasse, der leases for ét år.

Den 1. januar 2017 overføres bilen fra VSO til privatøkonomien.”

Det er blot ikke en bil, der overføres fra VSO til privatøkonomien - det er en leasingaftale. Teknisk set har aftalen en værdi på de 120.000kr. Og således skulle man normalt indtægtsføre det beløb, hvis det overføres til privatøkonomien.

Men som skat skriver:
Efter VSL § 6, stk. 3, skal den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af det beløb, som de fratrukne leasingydelser i virksomhedsordningen overstiger bilens værdiforringelse med fra indgåelsen af leasingaftalen til udgangen af indkomståret før, bilen bliver overført til privatøkonomien.

Altså - selvom bilens værdiforringelse reelt ingen betydning har for værdien af den leasingaftale, som overføres fra VSO til privatøkonomien, kan virksomhedsejeren altså benytte bilens værdiforringelse til at sikre, at han undgår beskatning. Han skal blot sørge for, værdiforringelsen er højere eller på højde med første års leasingydelse.

Her hjælper revisoren igen ved at benytte en lidt tvivlsom metode til at værdiansætte bilen. Umiddelbart skulle man ikke tro, en bil som kun er een måned gammel, og som kun har kørt meget få tusinde kilometer ikke falder synderligt i værdi - (i tråd med Skats eksempel). Men går man f.eks. ind på www.bilpriser.dk og foretager en salgsvurdering, vil man ofte kunne finde salgsvurderinger som viser at bilens værdiforringelse ligger mellem 100.000kr og 200.000kr (for en bil med nypris på under 1 mio).
Realistisk ville en helt ny bil naturligvis kunne sælges for et beløb tæt på nyprisen - men når man i øvrigt tager højde for at leasingfirmaet har indkøbt bilen (beskatningsgrundlag) langt under nyprisen, vil det muligvis være nemt for virksomhedsejerens revisor at argumentere for værdiforringelsen.

I praksis betyder det, den erhvervsdrivende i hele det efterfølgende år, har den leasede bil som privatbil - vel at mærke uden at blive beskattet af fri bil. Bilen er blevet til en privatleaset bil - hvor hele leasingydelsen altså allerede er betalt.

På dette tidspunkt har virksomhedsejeren betalt 120.000kr af sine ubeskattede midler i virksomheden. Hvis virksomhedsejeren havde valgt at udbetale de 120.000kr til sig selv i løn, skulle han beskattes af beløbet, hvilket ville betyde at han netto ville have ca. 52.000kr tilbage. Skulle have privatleaset en bil til den pris, ville bilen naturligt nok være væsentligt mindre end den overførte firmabil.

Historien bliver dog endnu mere betændt.

Eftersom firmabilen nu reelt er privat kan virksomhedsejeren udbetalt kørselsgodtgørelse til sig selv. Dette beløb tages naturligvis også fra virksomhedens opsparede overskud.

På denne måde kører mange danske erhvervsdrivende rundt i store leasede biler, uden de penge som er brugt, på noget tidspunkt er blevet beskattet.

Et helt konkret eksempel er en erhvervsdrivende som kører i en Mercedes-Benz E220D til over 700.000kr, hvor han netto (hvor kørselsgodtgørelse på 16.000km årligt er indregnet) betaler 2.800kr om måneden. Uden kørselsgodtgørelse ville beløbet være 5.300kr om måneden. Det er vel at mærke inkl. forsikring, som allerede er betalt som en del af den oprindelige leasingydelse.
Bemærk i øvrigt, at til den pris får den erhvervsdrivende en helt ny bil at køre hvert eneste år!

Det er alle bundlinierne, der bliver ramt af denne ordning.
Den manglende skatteindtægt belaster økonomien. De store biler belaster klimaet. Den ulighed, som ordningen skaber, belaster den sociale bundlinie.

Umiddelbart burde der være et flertal i folketinget for at afskaffe denne mulighed.

Jeg er umiddelbart enig med dig i, at reglerne giver mulighed for den manøvre, du beskriver, og at det bør ændres.

Jeg vil dog foreslå, at du omformulerer de dele af dit oplæg, der omhandler revisorer, så du ikke antyder, at de medvirker til at folk snyder i skat - jeg tænker særligt på formuleringen om “tvivlsomme metoder”.

Så vidt jeg ved er der i øvrigt ikke nogen tvivl om, at nye biler taber meget i værdi allerede når man kører den ud fra forhandleren. Det hænger formentlig sammen med, at der er en anden sikkerhed ved at købe en ny bil ved en forhandler end ved at købe en brugt bil.

Problemet ligger i mine øjne primært i, at de forudbetalte leasingydelser og hele førstegangsydelsen giver fradrag under VSO, selvom bilen bliver overført.

Den del af leasingydelserne, der ligger efter overførslen, og en forholdsmæssig del af førstegangsydelsen burde blive betragtet som udloddet overskud.

Det burde umiddelbart hindre misbrug markant bedre end de nuværende regler - og det vil være mindre drastisk end helt at fjerne muligheden for at overføre biler fra VSO til privatøkonomi eller begrænse antallet af gange, man kan gøre det.

Jeg vil dog foreslå, at du omformulerer de dele af dit oplæg, der omhandler revisorer, så du ikke antyder, at de medvirker til at folk snyder i skat - jeg tænker særligt på formuleringen om “tvivlsomme metoder”.

Ja - det har jeg ikke noget problem med at ændre. Hvad er proceduren? Bør jeg redigere i mit oprindelige indlæg?

Den del af leasingydelserne, der ligger efter overførslen, og en forholdsmæssig del af førstegangsydelsen burde blive betragtet som udloddet overskud.

Helt enig. Og naturligvis uden at man kan fratrække en eventuel værdiforringelse på bilen.
Det skal selvfølgelig være muligt at overføre biler fra VSO til privatøkonomi. Det skal blot indrettes sådan at den erhvervsdrivende ikke stilles bedre end en hvilken som helst anden bilejer.

Hvordan kommer sådan noget som dette i øvrigt videre end blot et indlæg på denne debat-side? :slight_smile:

Vh,
Thomas

Her er et link til et tilfældigt revisionsfirma, hvori metoden er beskrevet.
http://www.kovsted.dk/leasing-af-droemmebilen/

Hej Thomas

Mht. at komme videre med det vil jeg umiddelbart foreslå at tage kontakt til en af MF’erne. Jeg tror, René Gade er den relevante ordfører. Jeg er pt. på ferie, men senere på måneden vil jeg gerne være med til at lave en fælles henvendelse.

Mvh Rasmus

Hej Rasmus
Du må meget gerne give lyd, når du er retur fra ferie. Jeg tror det er en god idé at lave en fælles henvendelse.

Og i det hele taget måske hjælpe mig lidt med fremgangsmåde ift. at få involveret de af vores medlemmer, der kan vise sig at være eksperter på området.

Vh,
Thomas

Hej Thomas

Jeg glemte denne igen. Jeg tror som sagt, det bedste vil være at vi tager fat i René Gade, som er skatteordfører - evt. med et forslag til spørgsmål til skatteministeren, så vi kan få afklaret, om der er ved at blive gjort noget ved det.

Hvis du stadig gerne vil være med til det, så skriv til mig på rasmus.foged@alternativet.dk eller ring på 22466915 (bedst efter kl. 21).

Mvh Rasmus