POLA om Alternativets EU-politik og Danmarks EU-forbehold

Den 11 marts 2018 fra 12:00-17:00 inviterer Alternativet København og Alternativet Københavns Omegn til et politisk laboratorie, hvor Alternativets EU-politik og Europa-Parlamentskampagne er genstand for debat.

Eventet foregår ved Café Oasen ved Vanløse Kulturstation og er åbent for alle.

Vi skal lære mere om, og diskutere EU. Vi skal tale om, hvordan vi kan kvalificere debatten om EU. Vi skal diskutere Alternativets holdning til Danmarks EU-forbehold. Og du er selvfølgelig inviteret. Mød op, lær mere om EU, giv dig mening til kende, og bidrag til videreudviklingen af Alternativets EU-politik.

Det overordnede program for dagen er som følger:
12:00 - 12:00: Velkomst
12:10 - 14:00: Oplæg til debat og dialog om Danmarks EU-forbehold
14:00 - 14:30: Pause
14:30 - 17:00: Alternativets EU-kampagne
16:45 - 17:00: Afrunding
17:00 - 18:00: Mulighed for at købe drikkevare og evaluere på dagen.

Adressen er Frode Jakobsens Plads 4, 2720 København

BAGGRUND OG INFORMATION:
Til juni 2019 skal borgere i EU’s medlemslande stemme til næste Europa-Parlamentsvalg (EPV19). Samtidigt markerer valget en ny milepæl for Alternativet: Det er første gang, vi stiller op til valg i Europa-Parlamentet.

Alternativet har allerede nu en EU-politik, der kan tilgås her:

Heri står der, at vi mener det eneste alternativ til EU, er et bedre EU. Vi ønsker at ændre EU indefra med afsæt i de tre bundlinier; den grønne, den økonomiske og den sociale. Samtidig ønsker vi, at beslutningsprocesserne i EU bliver mere gennemsigtige og demokratiske.

Det er naturligvis målsætningen, at Alternativet skal levere et positivt og kvalificeret indspark til de kommende EPV19-valgdiskussioner. Spørgsmålet er da, hvordan Alternativet konkret kan være med til at kvalificere EU-debatten. Dette spørgsmål vil vi stille skarpt på under POLAet, og vi glæder os til at høre dit bud.

Det politiske laboratorie vil tage sit afsæt i et diskussionsoplæg, der er udarbejdet af en EP-skrivegruppe bestående af gamle EU-nørder og repræsentanter fra såvel Hovedbestyrelsen, som fra Politisk Forum. Diskussionsoplægget sammenfatter Alternativets nuværende EU-politik og internationale visioner. Samtidigt stilles der skarpt på Danmarks EU-forbehold, hvortil Alternativet endnu ikke har fuldt udviklet politik.

Med afsæt i politiske laboratorier over hele landet, vil EP-skrivegruppen udarbejde et politikforslag, der dækker Alternativets holdning til Danmarks EU-forbehold. Har du en holdning hertil, så kom til POLAet og giv den til kende.

Diskussionsoplægget kan tilgås her: Diskussionsoplæg for politiske laboratorier om Danmarks EU-forbehold

Har du spørgsmål kontakt da Anders Agersnap på anders_agersnap@hotmail.com eller telefon 71797600.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Alternativet København
Alternativet Københavns Omegn

Det politiske laboratorie afholdes ved hjælp af midler fra Europa Nævnet.