PoLa: Fokusområde 3 - Walk the talk

Fokusområde 3: Walk The Talk – Alternativet: Det bedste parti for verden

I Alternativet forpligter vi os til at arbejde for nye initiativer på mangfoldigheds- og ligestillingsområdet baseret på eksisterende viden og på bevægelsens kreativitet. Men først og fremmest må vi vende blikket indad. Ved folketingsvalget i juni 2015 var Alternativet det parti, der opstillede færrest kvindelige kandidater nemlig 24%. I forbindelse med kommunalvalget i 2017 tyder det også på, at vi har svært ved at opstille en bred mangfoldighed af kandidater.

Mangfoldighed handler ikke kun om kønnet
Vi ønsker som parti at afspejle den befolkning, vi repræsenterer, og ser man på den nuværende repræsentation i Alternativets folketingsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, sekretariatsansatte, frivillige og ordinære medlemmer er der lang vej endnu. Her er det vigtigt at huske: Det er ikke nogens skyld, at situationen er, som den er. Vi ønsker ikke at pege fingre, det handler ikke den ene mod den anden.

At arbejde med repræsentation forpligter på flere fronter og er en komplekst proces. Der er tale om vaner – ofte ubevidste – der trods gode intentioner, igen og igen kommer til at blokere for nogle og åbne for andre. Hvornår har du fx sidst tænkt: Gad vide, om der er elevator, så jeg kan deltage i mødet? eller ”Arrangementet involverer alkohol, det er ikke noget for sådan én som mig”, eller ”Hvorfor skal alting altid foregår i København?”.

Oplæg til diskussion
På tidligere Politiske Laboratorier og til Søndagssaloner er følgende emner og spørgsmål været oppe og vende:

o Der efterlyses tiltag, der kan arbejde for mangfoldig repræsentation internt i partiet. Fra politikere og sekretariatsmedarbejdere til bestyrelsesposter og medlemmer.

  • Hvordan kan vi tiltrække en større mangfoldighed af mennesker til Alternativet?

o Der efterlyses tiltag, der kan sikre, at vores lovgivning er i overensstemmelse med en mangfoldig og inkluderende ideologi.

  • Hvad ville en læsning af vores partiprogram med mangfoldighed og ligestillingsbriller på mon resultere i?

  • Hvilke spørgsmål er vigtige at stille? Til en ny lov? Til en ny kampagne? Til en ny jobannonce?

  • Hvad ville en læsning af vores vedtægter med mangfoldighed og ligestillingsbriller på mon resultere i?

o Der efterlyses initiativer til debatkultur, sprogbrug og normkritik i partiets lokalkredse.

  • Hvordan kan vi arbejde med de ubevidste vaner og strukturer? Det handler ikke kun om den måde, vi taler til hinanden på, men også om, hvilke billeder og ikoner, vi vælger, når vi poster på Facebook, hvordan vi organiserer møder og arrangementer, hvilken tone der skrives i osv.

o Et forslag blev stillet om at gøre: ”Alternativet til en eksperimental-zone”

  • Tør vi skrue på forskellige knapper, udføre eksperimenter, der fremmer mangfoldigheden internt i partiet? Er kvoter vejen til større mangfoldighed? I Alternativet er der forskellige tendenser, og vi har endnu ikke fundet en måde at bryde med de strukturelle og ekskluderende vaner i partiets egen repræsentation – strategisk og konkret. Lykkes det, vil det både være til gavn for professionelle, frivillige og folkevalgte i partiet og for vælger- og medlemstilslutningen i øvrigt. Det er trial and error, vi ved ikke, om det kommer til at virke, men i det mindste handler vi.

o Et forslag blev stillet om at indføre: ”En 4. bundlinje – den mangfoldige vækst”.

  • En stærk ligestillingspolitik er i direkte overensstemmelse med Alternativets overordnede vision om et samfund, der er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt. Vi ønsker at introducere en 4. bundlinje, der på lige fod med den økonomiske, sociale og bæredygtige bundlinje skal fungere som et pejlemærke til at mangfoldighedssikre alle Alternativets politiske processer. Hvad ville en 4. bundlinje medføre? Internt i partiet og som signal til omverdenen?

o Der efterspørges konkrete tiltag til, hvordan Alternativet som parti kan være et forbillede for - ikke kun Danmark - men for verden.

  • Vi mangler konkrete forslag til, hvordan Danmark kan bidrage til at fremme ligestilling mellem kønnene i 2 og 3. verdenslande, samt ligeret til uddannelse hos piger og drenge og øget adgang til sundhed for fattige i 3. verdenslande. Alternativet ønsker at Danmark skal gå forrest med viden, uddannelse, økonomi etc. til at støtte ligestilling og mangfoldighedsinitiativer rundt om i verden. Disse kan understøttes ved 4. sektor midler og kan allokeres ved projekter, konkret knowhow, samarbejde med internationale NGO’ere, bevægelser og udviklingsbistand. Kun fantasien sætter grænser.
2 Synes om

Lad mig lige provokere med en bastant holdning: Mangfoldighedssikring må aldrig ske ved kvoteordninger, så mindre kvalificerede erstatter mere kvalificerede. Den glade vej til repræsentation af mangfoldighed skal gås frivilligt og via oplysning og involvering af alle parter - ihukommende at (min påstand) denne diversitetsimødegåelse ER vejen til en lykkeligere menneskeheden - i øvrigt med fuld respekt for resten af biologien.

I will happily walk this talk :wink:

1 Synes om

Vi kan i tovholdergruppen erfare, at der er forskellige holdninger til det med kvoter inden for Alternativet. Jeg tænker, at der kommer et fremtidigt politisk laboratorium, hvor vi inviterer eksperter - vidt og bredt, aktivister, ja-tak og nej-tak sigere til en brainstorm, en dialog, en idéudvikling på emnet. For debatten er vi nødt til at tage, men løsningen kan sagtens vise sig at blive innovativ og ende et sted midt i mellem kvoter og det frie valg.

2 Synes om

Ja, god idé med (gerne masser af) POLAer om dette

Mangfoldighed må være at kunne blive repræsenteret af så mange vidt forskellige mennesker som muligt, lade forskellighed komme til, lære af hinandens og gøre brug af hinandens forskellighed.

1 Synes om

Ulempen ved kvoter er, blandt andre, at vi ryger over i en “kassetænkning”,; kvinder her, mænd der, brune derovre, blege hernede osv,
Diversiteten bliver da kun noget ydre, " mehr Schein als sein", " All flash - no substance"!
Jeg håber, at vi i Alternativet, kan være med til at bringe mere bredde og dybde ind i mangfoldigheds og ligestillings-debatten.
Vil vildt gerne deltage i en POLA om det!