Plastfrit marked

Forslagets tekst

Vi vil arbejde os hen imod et plastfrit økologisk marked, hvor plastemballage er afløst af certificeret komposterbare og genanvendelige alternativer, fx. bioplast udvundet fra majs, hvedestrå, sukkerrør, kartofler, hamp, tang, husholdningsaffald o.lign.

 • Vi vil støtte og fremme mærker for certificeret komposterbart emballage, aherunder mærket OK Compost, der bygger på EU’s kompostlovgivning EN 13432, for at fremme brug af emballagetyper, der er reguleret både til gavn for miljøet og ift. mindsket indhold af problematiske stoffer end traditionelt benyttede ikke-nedbrydelige plasttyper.
 • Vi vil støtte nye produktionsmuligheder, baseret på certificeret komposterbart og genanvendelig emballage, der medtænker produktionen i bl.a. landbruget, og bidrager til mere recirkulering af ressourcer og mindre affaldsforbrænding. Affald, herunder ikke mindst plastik, er en udgift for landbruget i dag. Komposteringsanlæg kunne medtænkes i lokal produktion, hvor anlæggene indgår som en del af bedriften. Plantepotter, poser og rest-emballage kan allerede i dag erstatte det ikke-nedbrydelige plast, der i dag benyttes og skal affaldsbehandles/ brændes.
 • Kompostering, herunder certificeret komposterbart emballage, som bioplast (PLA), har et stort gødningspotentiale, der gavner jorden. Derfor vil vi samtidigt se på mulighederne for hvordan dette kan indgå i en livscyklus og genanvendes som en nyttig ressource i bedriftens produktion, da materialer. Fx. direkte nedpløjning af overdækningsplast. Overdækningsplast og fiberdug til korrekt destruktion er i dag både besværligt og dyrt i store dele af landbrugssektoren. Dertil kommer energi-ineffektivitet, CO2, mm… I andre lande tillader man direkte nedpløjning af overdækningsplast af bioplast. Alternativet kan det nedbrydes kontrolleret i anlæg. Derudover kan kompost tilsat i gylle og mødding også være en mulighed.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Med plastfrit, er det da emballage, I mener? F.eks. laver vi ensilage i baller, som er vundet ind i biologisk nedbrydelig plastik. De år, hvor det er muligt, bruger vi ikke plastik, men det danske vejr gør, at det desværre er sjældent.

Tænker her at der med fordel kan tilføjes: Alternativet vil arbejde på at få afsat forskningmidler til at forske i nedbrydeligt embalage, alternative inpakninger og anden fødevare opbevaring.

Godt forslag, men synes måske plastfrit miljø hører mere hjemme i miljø politikken.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Vi kan alle blive enige om at mindre plastikforbrug vil gavne både natur og klima. Dog bør selve indledning genovervejes. For tænker ikke at produktionen bioplast skal ske ved at anvende fødevare eller ske på bekostning af arealer som ellers ville kunne benyttes til dyrke fødevare?

Derudover bør der også indtænkes, hvilken konsekvens et forøget forbrug af bioplast kan/vil have på genanvendelsen af normal plastik. Problematikken er nemlig at bioplast har en anden struktur end normal plastik, hvilket betyder at der er en risiko for at kvaliteten af genanvendelige plastikprodukter falder. Hvis dette dilemma ikke indtænkes kan bioplast undergrave genanvendelsen af normal plastik.

Mvh
Thomas

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Jeg synes støtte til og oplysning omkring komposterbare emballage er en fantastisk idé, men forslaget burde også inkludere støtte til (økonomisk eller via en oplysningskampagne) emballage-frit salg af grøntsager, frugt og andre madvarer.