På tide med en robotlovgivning?

Jeg tænker at det er på tide, at vi får udviklet lovgivning for robotter. Ikke mindst efter Københavns Kommune har hængt dette skilt op på Kløvermarken, hvor det er menneskerne der skal tage hensyn til robotterne. Det mener jeg er helt forkert.

Som en del af denne debat, vil jeg gerne fremhæve de tre robotlove, der senere er blevet til fire da den 0. lov blev tilføjet. De tre robotlov er udviklet af SciFi forfatteren Isaac Asimov.

  1. lov: En robot må ikke skade menneskeheden eller ved uvirksomhed lade menneskeheden blive skadet.
  2. lov: En robot må ikke skade et menneske eller ved uvirksomhed lade et menneske komme til skade.
  3. lov: En robot skal adlyde ordrer, som gives til den af mennesker, for så vidt disse ordrer ikke er i konflikt med den første lov.
  4. lov: En robot skal beskytte sin egen eksistens, for så vidt dette ikke er i konflikt med den første eller den anden lov.

I tillæg til mennesker, ser jeg også gerne at robotter heller ikke må skade eller dræbe dyr. Det vil altså stille krav til at robot græsplæneklippere eksempelvis ikke må dræbe eller skade pindsvin.

Jeg kunne godt tænke mig at hører om andres erfaringer. Benytter andre kommuner også skilte, der stiller robotter over mennesker? Eller er der andre eksempler fra samfundet, hvor robotterne er hævet over mennesket? Og hvor langt skal vi evt. gå med en sådan lovgivning?