OrLa #5 - Hvordan vælges folk? Relation mellem bestyrelser (bagland) og kandidater

Dette er den skriftlige del af OrLa #5, hvor man kan skrive sine ideer og inputs - der vil også være et online møde om samme emne, så der vil også blive rig lejlighed til at snakke om det der: AlleOs // Alternativet

OrLa #5 handler om hvordan vi vælger folk som kandidater, og hvordan vi styrker relationen mellem bestyrelser og de valgte kandidater.

“Efter vi havde valgt dem, så blev det meget svært at få dem til at samarbejde”, blev der sagt af et medlem om en erfaring med et hold af kandidater, og det lader til at man i en del steder har oplevet udfordringer med samarbejdet. Kan vi skabe nogle vedtægtsrammer, der kan imødegå sådanne problemer for kandidater og bestyrelser?

Vi vil gerne høre jer om flere ting:

  1. Hvad bør vi vægte når vi vælger kandidater? - faglighed, diversitet, antal, udseende, engagement, forhold til bagland, offentlig profil

  2. Hvordan har I oplevet relationen mellem bestyrelse og kandidathold? Har der været nogle udfordringer?

  3. Kunne man gøre noget anderledes i eksempelvis enten opstilling af kandidater, rollefordeling eller bestyrelsens beføjelser, der kunne give et bedre samarbejde mellem bagland og kandidater?

I behøver ikke tage stilling til alle delene - hvis man har en holdning til blot den mindste del, så skriv den endelig.

Jeg deltog også på det Organisatoriske Laboratorium men jeg vil lige her skrive mit input også. Jeg har prøvet at være folkevalgt for Alternativet på to niveauer - både kommunen og i Folketinget. Og min erfaring er indtil videre, at alle partier kæmper med virkelig egocentrerede (grænsende til narcissistiske) kandidater. Desværre bliver den type mennesker også valgt for partierne og skaber en hel masse problemer i den forbindelse. Det gælder også for Alternativet. Mit store ønske til en vedtægtsændring er derfor, at en større andel af medlemmerne på opstillingsmødet skal have tillid til hvert enkelt kandidat, før de bliver opstillingsberettiget. I dag er reglen 50%, og jeg så gerne, at den minimum var 75%.

3 Synes om

Ok, jeg går ud fra at over skriften egentlig bedre kunne have heddet: Hvordan vælges mennesker?

Et folk/et menneske - og hvordan vælger vi så i Alternativet? Vælger vi et helt folk eller vælger vi mennesker, der har en fortid som solkonger/soldronninger?

Jeg ved det ikke…

Men jeg ved, at jeg er 100 procent enig med Christina i, at der skal være balance imellem alternativets samlede bevægelse og det enkelte menneske, som derved flytter Alternativets politik ind i samarbejdslokalerne på Christiansborg. Det er også der, det kan foregå i samspil med aktivisme rundt om i Danmark og i verden. Virkelig dejligt at Gretha T. blev frifundet i London…
Og virkelig dejligt at Christina er i Folketinget - tusind tak for det!

Kærlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

Vi har et fundamentalt problem med at vi er alt for få til at løfte de opgaver og tillidsposter vi skal.
Derfor tror jeg vi lige nu skal være forsigtige med at udelukke nogen, selvom det mindsker diversiteten.
Der er en overvægt af personer, der er over den alder, hvor man har små børn. Der er også andre parametre. Det er helt naturligt.

Bortset fra det, er det jo et virkelig spænde emne! Er videreudviklingen af demokratiet bare en person = en stemme?
Hvad er formålet med demokratiet?
Er alles meninger lige vigtige?
Er det vigtigere at være enige, end at træffe de rigtige beslutninger?
Er ens synspunkter bare fede, fordi man er blevet valgt? eller har man en forpligtelse til at repræsentere nogen?

Varige forbedringer indtræder langsomt. Jeg tror vi skal gå roligt frem, uden at eksperimentere for meget med vedtægterne.
Kønskvotering er nødvendige, og virker mest fordi vi alle gerne vil det, og fordi det løfter en meget stor gruppe. Så snart det bliver andre og mindre grupper, bliver det nemt absurd.

“checks and balances” eller gennemsigtighed på dansk, er en primær prioritet.
Hvordan kan vi vide hvem vi vælger?
Hvordan kan vi vurdere hvad vedkommende gør når den er valgt?

Gud hvor jeg lyder konservativ her! (Håber det snart går over…)

Jeg tror vi først skal spørge hvad vi ønsker at opnå - altså hvad er det, der gør vores samfund bedre, ved at vælge anderledeses? - og så skal vi praktisere det internt i Alternativet, før vi kan brede det ud i samfundet.

Tak! Det tager vi med videre - det lyder som noget der kunne være en god ide :slight_smile:

Kære Christina!
Nu skal vi være ekstrapræcis, fordi vi er meget tæt på demokratiets hjerte…
Hvordan vægtes det enkelte menneske i demokratiet? Hvordan vægter overtallet i forhold til mindretallet?
Og hvem og hvilke dyr og planter er mindretallet?
Jeg tror på den fremtidige diskussion i Alternativet, og håber på et frugtbart og en fremadrettet dialog om altet…