OrLa #3 - Partikultur: konflikter, eksklusion, partiskat og rotationsprincip

OrLa #3 - Partikultur: konflikter, eksklusion, partiskat og rotationsprincip

Dette er den skriftlige del af OrLa #3, hvor man kan skrive sine ideer og inputs - der vil også være et online møde om samme emne, så der vil også blive rig lejlighed til at snakke om det der: AlleOs // Alternativet

OrLa #3 handler om rammerne for en partikultur, og især om udvalgte emner om hvordan vi tackler konflikter, eksklusioner, partiskat og rotationsprincip.

“Hvordan er vi et parti, hvor vi tiltrækker de mennesker, der faktisk vil sagen?”, blev der sagt af et medlem, og mange andre kommenterede på, at vi skal være bedre til at tale om magt og konflikter.

Kan vi få det til at fungere som en del af en ny politisk kultur - en anden måde at have et parti på end hos de traditionelle partier?

Der er to dele

1) Om konflikt og eksklusion
Her vil vi gerne høre jer om jeres holdning til både vores brug af dialogråd og de muligheder vi har for at ekskludere folk. Er mulighederne gode nok for dialogrådet? Er det en retfærdig måde vi ekskludere på? osv.

Ud over det vil vi gerne høre om I synes man bør gøre det på en anden måde - og hvis ja, hvordan man så bør gøre det eller hvad man bør tage højde for?

2) Partiskat
Her vil vi gerne høre om I synes vi bør have en form for partiskat eller hvad I tænker fordele og ulemper ved det er. Hvis I synes det kunne være en god ide vil vi også høre hvad I synes det er vigtigt at tage højde for - og evt. hvis I har ideer til indretning.

3) Rotationsprincip
Her vil vi gerne høre, hvad I synes om vores rotationsprincip, og om I synes, der er nogen ting, vi kan forbedre ved det - eller om I synes det skal helt væk. Det kunne for eksempel være at overveje hvem man synes det bør gælde for, om man kan komme tilbage igen og om hvor længe man skal have været ude.

I behøver ikke tage stilling til alle delene - hvis man har en holdning til blot den mindste del, så skriv den endelig.

Hej :green_heart:
Kære alle i Alternativet, der vil sagen/sagerne i en eller anden grad/potens - you name it eller i en eller anden omfavnelse…
Mht. punkt 3 om rotation, så mener jeg, at arbejdet for vores politiske alternativer bedst holdes i fokus, hvis vi mindsker menneskets naturlige hang til lillehjernebrug og vanetænkning/adfærd. Indhold og organisering er indbyrdes “afhængige”, så altså:
For at vi kommer ud over politisk vanetænkning med 98 kommuner og x antal lande, så slår vi streger på Danmarks- og verdenskortet, der giver indholdsmæssig mening mht. de politiske udfordringer, der måtte være såvel plantenært, dyrenært og borgernært.
Altså tre ligeværdige politikområder. Derfor ønsker jeg tre ligeværdige politiske ledere i Alternativet, som kunne bringe 100 procent fokus på alle tre områder i fællesskab.
Kærlig hilsen
Gunhild

Hej Gunhilde,

Tak for svaret - det lyder rigtig spændende!

Du skriver tre ligeværdige politikområder. Jeg går ud fra at du mener de tre bundlinjer, men da du ikke nævner det vil jeg lige sikre mig at jeg forstår dig korrekt. Tænker du at vi skal have tre politiske ledere - en for økonomi, en for social, og en for det grønne?

Vh.
Josefine

Tak Josefine!
Altså det er muligvis nok en kende ud over de tre bundlinjer…

Og jeg ved ikke lige om samfundet er reelt klar til teamledelse, selvom det har været omtalt i de sidste nok 30 års ledelsesteori.

Forslaget drejer sig snarere om tre politiske ledere, der kan se sig selv i et tredelt lederskab.

For at give maksimal til to hovedtemaer udover mennesket, som jo fylder helt vildt meget i moderne tænkning og adfærd…

Ahh ok så det er en politisk leder for mennesker, en for dyr og en for planter? Der så sammen leder partiet :slight_smile:

Ja og Rosenkilde er i mine øjne klart en af tredelingen og kunne varetage planternes interesse.

Jeg ved godt, at vi vil skulle håndtere pressens behov i politiske tv-lederdebatter, men mon ikke vi kunne overkomme den barriere - vores dagsorden er jo ikke helt ligegyldig…

Jeg kan rigtig godt lide, at vi holder fast i at vi er mennesker først, der arbejder for gode sunde løsninger for trivsel, klima/natur og resourcer/økonomi.

Det hænger uløseligt sammen. En alt for ensidigt fokus på det grønne, gør at vi mister overblikket…
Håber vi kan få en berigende debat om dette, på et tidspunkt.

1 Synes om

Simon, kunne du måske uddybe, hvad du mener er overblikket, som du henviser til ovenfor? (Spørger jeg selvfølgelig nysgerrigt og venligt)

Det tre prikker dækker over at det kan blive laaaangt at beskrive i tekst :wink:
Og jeg tænker at vi er forholdsvis enige om det?

Sådan helt overordnet, hvorfor skal vi bevare klimaet og miljøet? hvorfor skal vi have en sund og bæredygtig økonomi?
Det skal vi naturligvis, fordi det skaber mere trivsel hos flere mennesker. Så mest mulig trivsel hos flest mulige mennesker, er en meget grundliggende pointe i alt hvad vi foretager os.
Naturen overlever med eller uden mennesker. Men vi påvirker den overordentligt meget lige nu. Mennesket er en af de mest fantastiske skabninger den har frembragt, og er måske bevaringsværdig :wink:

Det er vigtig hvad vi gør for klimaet og miljøet i Danmark. Ikke fordi det betyder noget særligt, i det globale system, men fordi vi har overskuddet til at vise hvad der er muligt at opnå.

På den anden side må vi erkende, at det kun er mennesker der trives, der interesserer sig for klima og miljø. Hvis man kæmper for at overleve, skaffe fornødenheder,sikkerhed og evt. en fremtid for sin familie, er det ganske uvæsentligt hvad der sker med klimaet om 100 år. Det er dyrt at være fattig.

Der er tipping points i klimamodeller, hvorefter det bliver vanskeligt at gå tilbage. På Samme måde er der et socialt tipping point, hvor menneskeheden begynder at tage grøn omstilling alvorligt. Hvis vi når det sociale tipping point, før klima tipping points, kan vi undgå de enorme klimakonsekvenser.
Pt. ser det ikke ud til at være tilfældet. Vi ser ind i store klimaforandringer. Store dele af verdens befolkning, ser det ikke som vigtigt eller ligefrem som noget vesten har opfundet for at undertrykke eller tjene flere penge…

Det korte af det lange er, at målet med grøn omstilling og alt andet vi gør, er trivsel på alle mulige områder og for alle væsner. Derfor er det væsentligt at vores ideologi og politik ikke skaber mistrivsel, særligt på den lange bane.
Et eksempel kunne være at vi går all-in på grøn omstilling, men ofre hele ungdomsårganges økonomiske muligheder og fremtid, og Danmarks muligheden for at kunne imødegå klimaforandringer, hvis/når de indtræder, fordi vi står for alene, mens verden er gået en anden vej. - Vi er en del af en helhed. Det bedste er ikke altid den vej verden går. Men trivsel skaber bevidsthed og engagement, og en bedre verden for alle.

Svært at få det kogt ned til et indlæg her, men håber at det blev lidt tydeligere hvad jeg mente?

Ok, nu har jeg læst dit indlæg tre gange, og jeg har valgt at hæfte mig ved det sidste, som du skriver: “Vi er en del af en helhed.
Men trivsel skaber bevidsthed og engagement, og en bedre verden for alle.”
Og det er jeg helt enig i.
Kærlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

der var en sætning i midten, som jeg udelod…