ORGLAB for Alternativet

Hvordan når vi en organisationsform, der skaber sammenhæng
mellem partiet Alternativet (de folkevalgte på Christiansborg) og bevægelsen Alternativet?

Hvad siger du?

Der bliver for tiden forberedt et LAB, der vil blive afholdt til efteråret

3 Synes om

Det er fandme en udfordring!

… er der nogen der har et clou?

Det der skaber sammenhæng i bevægelsen, hvis der er nogen sammenhæng, er vel de kernepunkter Uffe har nævnt igen og igen, værdierne og debatdogmerne.

Hvis politikerne viser transparent at de baserer deres arbejde på samme, så kunne det måske være et godt udgangspunkt?

1 Synes om

Jo, ét (godt) udgangspunkt

At vi som medlemmer/ i bevægelsen på sociokratisk vis (for nu at skamride “sociokratisk” begrebet lidt) gør det samme er vel så blandt andet det, der virkelig gør Alternativet til et alternativ - med kernepunkterne som det udtrykt særlige i fht andre partier.

Ovst. vist også i hht overbavian Uffe (jeg tror ikke at han er det frivilligt :wink: ).

Kan vi få nogle flere meninger på dette?

Gennemsigtighed skal også gælde indadtil i parti og bevægelse. Processen med tilblivelse af politikken er ugennemsigtig efter vedtagelser i politisk Forum. Der står ikke det samme i vores partiprogram som det der vedtages i politisk forum. Hvad sker der? det er ikke gennemsigtigt. (Jeg kan komme med flere eksempler fra sundhedsprogrammet).

1 Synes om

Ja, hvad sker? Jeg tænker også/ mest på: Hvordan får vi informationer til at flyde i organisationen?

Vi kan vel (?) blive enige om at vi skal tænke med alle hoveder; også uden først at være “sat igang” af andre. Ellers kan masser af smukke, nye tanker dø i fødslen. Uha!

Og så kommer den dér (Sociokratisk Organisation) vist igen ind i billedet. Mon ikke det kan understøtte det nødvendige flow i alle retninger?

Debatdogmer/ kerneværdier i funktion i en samling af ca. 5000 overvejende nye medlemmer - h.v.o.r.d.a.n sørger vi for det?

Mine tanker - hvad er dine?

HEP - Jeg har brugt lang tid på lige dette emne og er 90% med en vision som jeg kalder, “Holdning & Handling fra fælles grund”. Den bygger primært på 3 søjler: Fællesholdning (flydende demokrati), decentral dynamisk organisering (Sociokrati) og sidst Alternativ HR (peer2peer med deling af ting, kundskaber og services).

Jeg har gået med disse emner fra før ALTERNATIVET startede og flere af elementerne har jeg forsøgt at få finansiering til af flere omgange uden held. Vi har jo været fattige indtil nu.

Til sidst vil jeg sige at jeg kun ser det her blive brugbart og godt, hvis vi som organisation er villige til at prioritere og det er jeg selvfølgelig fortaler for :smile:

Vil meget gerne inviteres til POLLAB, hvis der er sat et sådan op. Hvor kan jeg finde det?

Kh
Rolf Bjerre

3 Synes om

@Rolf_Bjerre1

Det indlæg kunne jeg have lyst til at dobbelt-like dig for! Og, nå ja - hermed gjort :smile: For du rammer det der nok pt er mit personlige yndlings-interesseområde. For uden en sundt fungerende (sociokratisk) organisation, der i,mødekommer idé- og værdigrundlaget - hvad så?

Hermed et god link til dig (og whoever else interested :smile: )

Desuden vil du/ I sikkert være interesseret i det kommende POLLAB om POLLABs - jeg smækker noget op her på stedet, når jeg har nyt derfra

Det er et lab. jeg ser frem til. Vi havde meget travlt før valgkampen, og det er ligesom en forladthed og noget tomt, der er opstået efter valget.
Regeringspartiet tordner løs og vi har hørt meget lidt fra vores folk, så der næsten ikke er noget at dele på FB.
Vi skal finde ud af, hvad vi kan stille ef forventninger.

@Lisblondie

“…vi har hørt meget lidt fra vores folk …”

Så må vi jo selv finde på noget og lade vores folk høre om det :wink:

Hvad har du lyst til at fylde tomheden med?

Jeg har hele tiden advokeret for at der blev skabt et par gode animationsfilm som tydeligt forklarede parti-struktur og politisk udviklingsflow. Jeg tror at internt undervisningsmateriale ville være et enormt godt fundament.
Når det er sagt så synes jeg der ligger ansvar hele vejen rundt.
-Inde fra folkene på borgen bør der stikkes flere fingre i jorden hos dem uden for borgen.
-Fra alle gælder det om at holde sig til debatdogmer.
-“nedefra” bør der også (på baggrund af en forståelse af partiets struktur) blive holdt gang i den politiske smeltedigel - alle hovederne der kan tænke godt sammen.
Flaskehalsene pt lader til at være imellem de forskellige områder i strukturen: facebook <->Dialog<->polaer<->alternativet.dk<->politisk forum<->folketinget…desuden på kryds og tværs.
Jeg har desværre endnu ikke selv helt forstået strukturen. Jeg ser frem til at se den skåret ud i pap - måske i den mest bogstavelige forstand :wink:

1 Synes om

Jeg er helt enig i dine ord @deurell.

Partiet mangler sammenhængskraft og jeg tænker, at den kommer - vi er fortsat et nyt parti.
Super forslag, den der med at visualisere partistrukturen m.m. via film, samt undervisningsmateriale.

Desuden, giver det god mening, med gennemsigtighed (dogme) a la et opslagsværk - let og tilgængeligt, hvor man kan se, hvem der er tovholder/administrator/facilitator etc… på hvad. Måske også et organisationsdiagram (findes det, så har jeg ikke fundet det).

Den største udfordring for mig, er de mange FB grupper der findes - til, for og om Alternativet ! Det er en jungle og det er meget svært, at få et oveblik over events, arbejdsgrupper, debatsider, aktivisme, bevægelser, etc. Hvis man ikke ved en tilfældighed støder på en aktuel (interessant) gruppe.

Om man reelt kan gøre så meget ved de mangeartede Facebook sider og grupper, Alternativets medlemmer har oprettet, ved jeg ikke. Men man kan italesætte udfordringen/problematikken og særligt for nye medlemmer og interesserede, bliver det svært at finde rundt i, hvis der ikke bliver ‘overskueliggjort’.

Tilgengæld - så har jeg været initiativtager til en arbejdsgruppe i København om ligestillingspolitik. Det arbejde vi laver i gruppen, sker i fint samarbejde med Alternativets ordfører på Ligestillingsområdet og det viser mig, at der rent faktisk er en tæt og kommunikerende tråd fra arbejdsgruppe til den Folkevalgte politiker i Alternativet - Det krævede blot en mail og så var det samarbejde op at køre…

Kort;

 • bedre sammenhængskraft i partiet i deres kommunikationen - den digitale og skriftlige.
 • større gennemsigtighed i partiets struktur på alle niveauer.
 • Mere brug af Alternativets hjemmeside - opslag i kalender vedr. møder, events etc. Organisationsdiagrammer m.m.

Ja, mere sammenhængskraft, men for ikke at stivne i traditionel hierarkisk partistruktur inklusive diverse magtpositioner, er det vigtigt at huske på flg. (taget fra @Rolf_Bjerre1 's indlæg foroven):

“3 søjler:
Fællesholdning (flydende demokrati), decentral dynamisk organisering (Sociokrati) og sidst Alternativ HR (peer2peer med deling af ting, kundskaber og services)”

På den måde er det ikke vigtigt præcis at vide hvad alle gør hele tiden - så en masse hæmmende kontrol undgås. Frigørelse af ideer og bedre bearbejdning. Og organiseringsmetoden sørger for at informationen når hen hvor der er brug for den

1 Synes om

Ja, Rolf’s søjle er ret god- @michaelzittergong .

Det, jeg prøver at sige er, de 3 søjler er kernen af noget meget væsentligt i Alternativet… Dét burde virkelig formidles, f.eks ved informationsmøder for nye medlemmer. Hvilket minder mig om, at i dag har vi ramt 5000 medlemmer, juhuuuu. :smile:

1 Synes om

Ja, formidles!

Og jeg tænker endvidere: Itale- og iscenesættes direkte ved sociokratiske (hvor det dog lyder :smile: ) facilitatorer i alle grupper, der erklærer sig som del af Alternativets parti og bevægelse,

ikk’?

Jeg tror at det næste års tid er
afgørende for Alternativet. Hvis det lykkes at opbygge en struktur
som muliggør at alle virkelig kan deltage, konstruktivt og med en
vished om at blive hørt (ikke nødvendigvis føjet), i udformningen
af vores og verdens fremtid, så tror jeg på at Alternativet vil
vokse og øge sin indflydelse, hvis ikke; frygter jeg en udbredt
skuffelse og en dom i stil med: “-nå så kom de i Folketinget og
blev lige som alle de andre…”

-Og så har vi og verden lidt et stort
tab.

Lige nu er en masse mennesker der (som
jeg selv) gerne vil deltage i udviklingen - og understøttelsen af
Alternativets politik, men som har svært ved at finde en måde at
kunne bidrage meningsfuldt. Hvis man ikke har mulighed for jævntligt
at deltage i møder og arrangementer, er det vanskeligt at finde et
forum hvor det er muligt at bidrage målrettet.

I de eksisterende tråde, som jeg har
kendskab til, udveksles meninger (hvilket er godt) men focus er
typisk på det/de sidst indkomne indlæg, og en fuldstændig
gennemlæsning af tråden er de de færreste er orker, og som værktøj
til udvikling af nye ideer og kondensering af disse til en brugbar,
velunderbygget og anvendelig form, føler jeg ikke at debat-tråde er
velegnede.

At opbygge en struktur som muliggør
reel deltagelse, for alle, i udviklingen af fremtidens samfund og i
politikken til at bevæge sig derimod, er ikke en let opgave. Ligesom
vi næppe når frem til den perfekt balancerede fremtid, vil vi nok
heller ikke finde den perfekte demokratiske model. Men vi kan forsøge
beskrive det samfund og den model som vi tror er bedst, og pejle
efter det. Vi kan forsøge at være visionære.

Jeg har ikke nogen model for hvordan en
sådan struktur kunne se ud. Men der er en række delelementer som
jeg tror kunne udgøre dele af en, primært, internetbaseret model
for deltagelse i visions - og politik udvikling:

(Jeg refererer til enkelte eksisterende
værktøjer fordi det letter formidlingen, det væsentlige er
funktionaliteten.)

 • En dk-kalender; som viser hvilke
  områder der pt. er aktuelle i Folketinget.

 • En mulighed for, efter ønske, at
  crowd-source viden om et udvalgt emne; som feks. bellingcat.com.

 • Løbende crowd-sourcing og gruppering
  af interessante klip og artikler (DEVONthink/Evernote). Så hver gang
  du støder på interessant viden, klipper du det ind under en
  passende kategori i vores fælles scrapbog.

 • En politik-wiki; fakta, statistik, og
  crowd-sourced klip.

 • En overskuelig grafisk oversigt som
  viser emner/grupper. Samt viser hvor der er brug for assistance, og
  hvilken assistance. Mulighed for at oprette nye emner/grupper.

 • Redaktører som samler en gruppes
  arbejde i præsentabel form.

 • Forslagssiden: her offentliggøres
  gruppernes rapporter/skitser, og modtager kommentarer og forslag fra
  alle andre.

 • Anvendelse af review systemer til at få
  relevante indlæg til at “flyde op” til overfladen både i
  grupper, på Forslagssiden og i Scrapbogen. (som opgaver i Coursera,
  eller Appgree, som beskrevet tidligere i denne tråd)

 • Konsistente fremtidsvisioner. Jeg tror
  at meget konkrete beskrivelser af mulige fremtidssenarier, så
  detaljerede og sammenhængende som muligt, kan udgøre gode
  pejlemærker. Samt danne basis for beskrivelse og gennemførsel af
  praktiske eksperimenter, i forsøget på at finde og sandsyneliggøre
  mulighederne for at skabe den nye bæredygtige økonomi og det
  bæredygtige samfund, som vi har brug for.

 • Og det hele tilgængeligt via een indgang…

Det ville være en vidunderlig ting
hvis vi kunne opbygge et forum og en overskuelig wiki som gør det
muligt og attraktivt at deltage aktivt i udformningen af vores fælles
fremtid.

Kh

Nick Skovgaard

5 Synes om

@Nick
Du skriver (blandt meget andet):
" I de eksisterende tråde, som jeg har
kendskab til, udveksles meninger (hvilket er godt) men focus er
typisk på det/de sidst indkomne indlæg, og en fuldstændig
gennemlæsning af tråden er de de færreste er orker, og som værktøj
til udvikling af nye ideer og kondensering af disse til en brugbar,
velunderbygget og anvendelig form, føler jeg ikke at debat-tråde er
velegnede."

Jeg tror at hvis interessen er der, vil tråden blive gennemlæst. Og korte indslag er jo ingrediensen i en hurtig dialog (polylog) - dvs samtænkning for flere hoveder. Dermed en fordel i forhold til alle mand m/k’s fb’s del-og-hersk (som den paranoide sagde og vistnok havde lidt ret i) politik med bla-bla og så ud over kanten akkompagneret af dagens målrettede reklameindslag… trækker lige vejret… og gigantiske indlægs informationsmættethed, når der skal gås videnskabeligt og grundigt til værks.

Lidt af en sætning, men jeg synes at den giver mening :smiley:
Desuden: Jeg synes at FB og trådbaserede fora med hhv korte og lange enkeltindlæg har hver deres fordele.

PS: En god idé at læse Nicks indlæg, der foranledigede dette mit svar :wink:

Hej folkens,

Sådan som man har tænkt politisk og organisatorisk lige siden jeg ved ikke hvornår, så har det kun været i to dimensioner man har tænkt i, nemlig højre-venstre og frem-tilbage.

Alternativet er - efter min opfattelse - blevet det der kan ændre denne middelalderlige måde at tænke på, ved at der bliver en ny bevægelsesmulighed: op og ned.

Op - for at se frem med visioner og tilbage efter fejlene, så de kan erkendes. Man kan ingenting se, når man står i samme højde og kan ikke se skoven for bare træer.
Ned - for at møde vælgerne andre steder end i overfladen, nede i folkehavets dyb. Man kender ikke til folkets problemer, hvis ikke man dykker ned til dem.

Denne nye måde at se det politiske landskab på, med tre dimensioner i stedet for kun to fik mig til at tænke på, om ikke det kunne være muligt at visualisere en struktur på en anden måde.

Tænk på Alternativet som et hus, størrelsen afhænger af hvad det skal indeholde.

Alternativet er huset, medlemmerne er familien der bor i huset. Hvad skal huset indeholde af rum? Skal der være have til og hvad skal der eller være?

Hvad med naboerne - de andre partier, hvor deres medlemmer blot bor uden hus, næsten ligesom flygtninge der kommer afsted uden at kunne få tag over hovedet.

Så er der nabolaget, de andre landes partier m.v.

En rigtig spændende og interessant måde at se det politiske landskab på.

Alternativet er et hus med tilhørende have, som vi kan bevæge os rundt i og hvordan kunne vi tænke os at huset skal se ud og hvad skal huset indeholde af rum? Kælder, stueplan, 1. sal+, alt efter, hvad vi medlemmer synes der er brug for.

Kan det lade sig gøre at lave Alternativets organisationsstruktur som et hus, vil det nok være nemmere at forklare strukturen i Alternativet.

Blot en idé jeg har fået - om det kan lade sig gøre, jeg ved det ikke, men jeg fornemmer at det vil være en god måde at illustrere en struktur på, ved hjælp af et hus.

Hvad synes I?

P.S.
Pas på med at bruge ord, som kun de der er indviede i de specifikke termer kender, der er helt sikkert andre end mig, der heller ikke kender tidens mest moderne ord og vendinger.

2 Synes om

@LarsKristensen
Interessant allegori med et hus! Det ville være super om du selv ville prøve at indrette/ befolke huset og dermed give din teori personligt indhold. Så vil man både kunne se din personlige holdning og (evt endnu) bedre forstå din allegori og evt. derudfra supplere med sin egen hus-idé.

Og så er der

Hvis vi opfatter os som en del af det vi kalder Folket (dvs. dem lige udenfor lokalt hus og have med indhold) - og hvorfor skulle vi ikke det (det spørgsmål mener jeg åbent) - så tror jeg at vi skal dyrke de personlige relationer udover politiker-populisme, der jo dybest set kun tjener den personlige kamp om plads i et hierarki. Vi må møde mennesker ligeværdigt og huske at LYTTE, lukke ind; ingen har De Vises Sten, men “alle” ved rigtig meget tilsammen. Og dine, mine, vores værdier vil kunne skinne igennem og forhåbentligt overstråle dualistiske dogfights! - i et egentligt Folkets Hus :wink:

Når det så er sagt, vil jeg som én blandt utallige muligheder foreslå, at vi går på gader og stræder med happenings, hvis formål ikke bare er at vise, men også at lytte; inkludere. Et emne, der nok er en ny tråd værdig - så den vil jeg måske oprette :wink:

Tak for de mange gode ord, jeg afholder et møde søndag d. 30 august kl: 12.

Mødet formål er at få valideret og optimeret min vision, som nu har fået titlen: Holdning, Handling og Resourcen :slight_smile: .

Næste punkt handler om implementering: udvikle en køreplan og få tildelt roller for at opnå bedste resultat. Her er brug for en del som er med til at skabe kritisk masse i ALTERNATIVET og fortælle vision ud til de mange.

Her er FB tråden til eventen: AltSys

Håber vi kan i fællesskab kan udforme og implementere.

Kh Rolf Bjerre

1 Synes om