Opstillingsmøde d. 26. okt. Dagsorden m. rettelser

**

Kære nordsjællændere

**

Kom og mød vores kandidataspiranter i Nordsjælland på opstillings møde d. 26. oktober. Vi glæder os helt vildt til denne spændende og afgørende begivenhed, hvor vi skal vælge kandidater til folketingsvalget.
Udover kandidater til folketingsvalget skal vi også vælge en repræsentant til konfliktmæglingsrådet.

Mødested
Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.

Mødestart
Mødet starter kl. 19.00 - og vi åbner for ankomst og tjek ind fra kl. 18.30.
Kom gerne i god tid, fordi vi skal tjekke alle fremmødte for deres medlems status.

Tilmelding
Det er skønt hvis du tilmelder dig på forhånd, så vi ved hvor mange vi bliver.
Tilmelding her på ”alleos”: Tilmelding opstillingsmøde eller på Facebook: Tilmelding opstillingsmøde

Kandidataspiranter
Tusind tak til de 10 kandidater, som alle har sendt opstillingsgrundlag (se vedhæftede fil)

Kit Broholm
Michael Macdonald Arnskov
Pernille Schnoor
Bina A Seff
Jens B Casupei
Christian Poll
Hans Peter Hjerl
Kasper Johansen
Anders Kinnerup
Jørgen Fabrin

Dagsorden:
Velkomst ved Kandidatudvalget
Gennemgang af valgproces (se nedenfor)
Valg af stemmetællere
Afstemning vedrørende Kandidatudvalgets oplæg til proces for valg af kandidater.

Kort præsentation af de anmeldte kandidater til folketingsvalg
Spørgsmål til kandidaterne
Valg af 6 kandidater til opstilling ved folketingsvalg
Valg af spidskandidat til opstilling ved folketingsvalg

Afstemning Konfliktmæglingsråd
Afstemning om bestyrelsens indstilling af medlem i konfiktmæglingsråd: Ib Foder (se opstillingsgrundlag i vedhæftede fil)

Afslutning

Du kan læse kandidataspiranternes opstillingsgrundlag i de to vedhæftede filer

  1. Opstillingsgrundlag – Folketinget Opstillingsgrundlag folketingsvalg.pdf (2.0 MB)

  2. Opstillingsgrundlag for Ib Foders kandidatur til konfliktmæglingsråd.Opstilling til konfliktmæglingsråd.pdf (166.2 KB)

Valgproces vedr. kandidater til folketingsvalg

Kandidatudvalget indstiller at:
• Der opstilles 6 folketingskandidater i storkredsen, som er det antal vi maksimalt kan have.
• Opstillingsmødets deltagere vælger en spidskandidat blandt de valgte kandidater.

I det følgende beskrives kandidatudvalgets indstilling til valgprocedure jævnfør vedtægterne § 17. Vedtægter Nordsjællands storkreds

Trin 1: Valg af 6 kandidater.
De 6 kandidater med flest stemmer bliver kredsens folketingskandidater.
Der afgives max tre stemmer, og der må kun afgives én stemme pr. opstillede kandidat.
Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de, som har lige mange stemmer.

Trin 2. Valg af spidskandidater
De 6 valgte kandidater spørges om, hvorvidt de ønsker at stille op som spidskandidat.
Der gennemføres valg efter behov.
Alle stemmeberettigede kan afgive én stemme.
Ved stemmelighed foretages omvalg.

Valgproces vedr. kredsbestyrelsens indstilling af kandidat til konfliktmæglingsråd.
Kredsbestyrelsen indstiller, at Ib Foder vælges til konfliktmæglings rådet for Nordsjællands storkreds. Der stemmes således på en kandidat, som for at blive valgt skal have opbakning fra mindst 80% af de stemmeberettigede på opstillingsmødet. Jævnfør vedtægter.

Ombudsråd
Der er ingen kandidater der opstiller til ombudsrådet.

Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner fra
Kandidatudvalg og bestyrelsen i Nordsjællands storkreds

Kandidatudvalgets medlemmer er:
Christian Laursen (Gribsskov)
Mette Jeppesen(Fredensborg)
Heidi Kruse(Allerød)
Benny Nielsen(Halsnæs)
Leise Marud(Allerød)
Margrethe Herning(Kredsbestyrelsen)
Christa If Jensen (Rudersdal og kredsbestyrelsen)