Opstilling af folketingskandidater i storkreds København

Opstilling af folketingskandidater i Københavns storkreds

GÅR DU MED EN ALTERNATIV FOLKETINGSKANDIDAT I MAVEN?

Det næste valg til Folketinget kan – med det spændende efterår, som vi er på vej ind i - komme før end vi aner. Alternativet i Københavns Storkreds skal opstille et stærkt kandidathold, der på bedst mulige og mangfoldige måde kan repræsentere partiet i den (lands-)politiske debat.

Hvis du ønsker at undersøge nærmere om det er NU, at du skal springe ud som folketingskandidat-aspirant – eller hvis du allerede har bestemt dig til at søge opstilling – så skal du læse videre her.

Opstilling af vores nye kandidathold sker på et opstillingsmøde for hele storkredsen den 9. oktober 2016. På mødet forventer vi at vælge 12 kandidater – én kandidat for hver af storkredsens 12 opstillingskredse – og formentlig én eller flere spidskandidater.

Vi – de fire kommuneforeninger og storkredsens bestyrelse – håber, at mange vil være interesseret i at stille op, så vi er klar til at trække endnu flere stemmer og mandater i en bæredygtig retning, når valget kommer. Ethvert valgbart *) medlem af Alternativet, som har været medlem i mindst 3 måneder før opstillingsmødet, kan stille op. Det gælder også medlemmer, som bor udenfor storkredsen.

Hvad skal du gøre, hvis du kunne tænke dig at stille op som kandidat til Folketinget?

  1. Reserver søndag d. 9. oktober i kalenderen. Stedet er ikke endeligt fastlagt, men det bliver formentlig fra kl. 10-14.
  2. Vær opmærksom på indkaldelse via e-mail, Alternativets kalender og vores Facebook-side.
  3. Begynd at tænke over, HVORFOR du ønsker at stille op som folketingskandidat og hvad netop du kan tilbyde mv.
  4. Udfyldt kandidatskema (= dit opstillingsgrundlag) skal være uploadet senest den 11. september. Vi udsender link til kandidatskema med spørgsmål mm. senest den 28. august.
  5. Begynd at agere som kandidat-aspirant (hvis ikke du allerede gør det!), fx med POLA-afholdelse, medlemsmøder, debatindlæg, etc.

Fra nu og frem til opstillingsmødet er alle potentielle kandidater (aspiranter) velkomne til at kontakte medlemmerne af storkredsens kandidatudvalg for at afklare spørgsmål, man måtte have. Dette sker selvfølgelig i fuld fortrolighed.

Det endelige felt af kandidataspiranter, inkl. opstillingsgrundlag, offentliggøres og udsendes via mail til alle medlemmer i storkredsen senest 2 uger før opstillingsmødet.

Efter offentliggørelsen af feltet af potentielle kandidater vil der blive afholdt to aftener, hvor aspiranterne kan præsentere sig overfor medlemmerne. Information om tid, sted og form for disse møder følger senere.

Alternativets kandidatudvalg i storkreds København
Storkredsbestyrelsen har - i overensstemmelse med vedtægterne - nedsat et kandidatudvalg til at afvikle selve processen. Kandidatudvalgets opgave er efter vedtægterne at arbejde for et mangfoldigt felt af kandidataspiranter + at indstille forslag til opstillingsmødet om nominering, evt. anvendelse af spidskandidatur(er) og afstemningsform.
Kandidatudvalget skal ikke indstille eller prioritere blandt de potentielle kandidater. Det er alene op til medlemmerne på opstillingsmødet, hvordan det endelige kandidathold i storkredsen kommer til at se ud.

Kandidatudvalget har repræsentanter fra storkredsforeningens bestyrelse og storkredsens kommuner og består af:
• Kathrine Lauritzen, forperson (Storkredsbestyrelsen)
• Kim Hjerrild, næstforperson (Storkredsbestyrelsen)
• Fabrizio D’Ottone, bestyrelsesmedlem (Storkredsbestyrelsen)
• Martin Boserup, forperson (Københavns kommuneforening)
• Bjarne Nielsen, forperson (Taarnby kommuneforening)
• Jens Høvsgaard, bestyrelsesmedlem (Dragør kommuneforening)
• Søren Have, bestyrelsesmedlem (Frederiksberg kommuneforening)

Kontaktinfo fremgår af AlleOS.

*) Valgbarhed

Hvad vil det sige, at være valgbar? Kort fortalt, så skal du være fyldt 18 år, være dansk statsborger og myndig. (Bemærk der gælder særlige regler, hvis du er bosiddende i udlandet.)