Opråb! opråb! opråb!

OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB!
Kære Alternativister!
Vær søde at læse dette! Og tal om det med din Å-ven eller veninde!
Det gælder ALTERNATIVETS FREMTID I KØGE!!!

Den 7.maj skal du til valg i din lokalforening! Du skal vælge din ny bestyrelse! OG du skal vælge Å’s kandidater til byrådet i Køge!!

Lokalforeningen har nu eksisteret siden 30.august 2016. 5 stillede op og blev valgt til bestyrelsen. Vi er i skrivende stund 4 aktive!

VI HAR DERFOR HÅRDT BRUG FOR, AT NOGLE VIL STILLE OP TIL BESTYRELSEN! !!!

Bestyrelsen har gjort et kæmpe arbejde for at få Alternativet i Køge til at blive en levende og handlekraftig forening. Udadtil bl.a. initieret et succesfuldt tværpolitisk samarbejde om filmforevisning og borgerdebat. På den interne front politikudviklings- og visionsmøder, bl.a. til forberedelse af POLITIKOMRÅDER OG MÆRKESAGER, som vi vil arbejde for henimod og efter det kommende lokalvalg.
Det har været en superspændende proces, og den kunne blive endnu mere spændende og indholdsrig, hvis DU var med.

Vi vil gerne blive dygtigere til at inddrage flere medlemmer i disse for lokalforeningen så vigtige samtaler. Vi er desværre blevet færre og ikke flere AKTIVE i bestyrelsen og blandt medlemmerne.
Derfor har vi brug for DIN HJÆLP og dit input.

Hvad skal der til for at få dig til at engagere dig i det politiske arbejde i lokalforeningen?
Hvad fik dig til at melde dig ind i Alternativet?

En god lokalforening kræver mange og forskelligartede kræfter.
Alternativister er mennesker, der brænder for forandring - henimod bæredygtighed og menneskevenlighed.

VI HAR ALLE EN GRUND TIL AT VÆRE MED!! :slight_smile:
OG VI HAR ALLE NOGET AT BIDRAGE MED.
Vi har behov for netop DIN VINKEL på både problemer og løsninger!
4 mennesker er alt alt for få til de opgaver, vi står med!

GIV ET BIDRAG TIL ALTERNATIVET I KØGE:
STIL OP TIL ET UNIKT ÅR I BESTYRELSEN! :slight_smile:
Hvor vi bl.a. skal sørge for, at kandidaterne har sparring og inspiration i valgkampen. Vi skal støtte hinanden i lokale små initiativer, der kan være skridt på vejen i den bæredygtige, medmenneskelige og venlige revolution. Og ikke mindst skal vi lære hinanden at kende og udvikle netværk.

Skriv lidt om dig selv og send det til vores søde forkvinde, Cecilie Mejlstrup på koege@alternativet.dk. Det skal ikke være en politisk afhandling, men et lille oplæg med lidt om din baggrund og lidt om, hvad du brænder for.

Vi glæder os til at høre fra dig! :slight_smile: