Opgørelse af landbrugets drivhusgasudledninger

Forslagets tekst

Vi vil have opgjort drivhusgasudledningen på bedriftsniveau, så reguleringen målrettes. En af årsagerne til, at man ikke prissætter landbrugets klimaeffekt er udfordringen med at opgøre landbrugets udledninger. Den enkelte landmand har den største mulighed for at ændre på bedriften og dermed smartest reducere bedriftens klimabelastning. Derfor skal vi kende de enkelte bedrifters udledninger. Med et veldokumenteret klimaregnskab i hænderne bliver det lettere at finde ud af, hvordan det danske landbrug kan arbejde hen mod en mere klimavenlig landbrugsproduktion. Vi vil arbejde for, at alle bedrifter får jævnlige klimatjek, hvor eksperter kan påpege klimamæssige forbedringsmuligheder.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Dette kan “kun” være en lille del af den “pakke”, som hedder “ændring af landbrugsproduktionen i DK.” For klimabelastningen tilgodeser f.eks. ikke nødvendigvis hverken dyrevelfærd eller artsrig natur.

1 Synes om

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Det skal tilstræbes at opgørelsen gennemføres så ubureaukratisk som muligt. Opgørelsen skal vel argumenteres i forbindelse med landbrugsstøtten således at støtte er knyttet til gårdens klimamæssige stand.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.