Omsætningsskat - det næste danmark

DET NÆSTE DANMARK

  • omsætningsskat.

Noget af det der tiltaler mig ALLERMEST i visionsoplægget, er visionen om en omsætningsskat istedet for en selskabsskat.

De seneste dage har jeg derfor prøvet at finde noget fakta udfra økonomiske tal fra 2016;

Om selskabsskatten:
*Selskabsskatten udgjorde 55,2 mia
*37% kommer fra de 10 største virksomheder (22,5 mia) - de 100 største virksomheder står for 58% af selskabsskatten
*2/3 af de danske virksomheder betalte ikke selskabsskat
*flere virksomheder i top 1000 baseret på omsætning, betaler ikke skat.

NOGET af det der i særdeleshed tiltaler mig i oplægget om omsætningsskatten er, at der ikke er sat en ramme for hvordan den skal udmønte sig i praksis. Dette efterlader en række åbne spørgsmål der er super interessante at diskutere:

*Hvor mange procent skal omsætningsskatten ligge på?
*Skal det være en differencieret skatteprocent, udfra omsætningen?
*Hvordan sikrer vi os, at middelstore og store virksomheder ikke flytter omsætningen ud af landet? (Såsom de store multinationale selskaber?)
*Hvad vil omsætningsskatten have af fordele og ulemper for konkurrenceevnen?
*Hvordan skal fradragssystemet for virksomheder reguleres/tilpasses?

MULTINATIONALE SELSKABER

Hvad angår multinationale selskaber, fremgår det på skat’s hjemmeside at virksomheden Google Denmark ApS i 2016 betalte 3,9 mio i skat, udfra en skattepligtig indkomst på 18 mio.

Danske Medier Reserch vurderer tilbage i 2010 at Danske virksomheder på dét tidspunkt lagde 1,1-1,2 mia i Googles kasse. Idag vurderes det til omkring 3 mia.

Vurderingen fra 2010 står i dermed i skarp kontrast til den skattepligtig indkomst 6 år senere.

-udfordringen i kortlægning an den totale omsætning er at størstedelen af kunderne handler via Irske konti.

EKSEMPEL PÅ EN OMSÆTNINGSSKAT på 2%:

Omssætningen for danske virksomheder lå i 2016 på 3.559 mia.

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24885

Alene de 1000 største virksomheder udgjorde ca. 3.000 mia (næsten 4/5)

Her betaler Novo nordisk fx. 7 mia i selskabsskat

EKSEMPEL PÅ OMSÆTNINGSSKAT PÅ 2%

Hvis vi idag havde en FLAD OMSÆTNINGSSKAT på fx. 2% ville se sådan ud;

  • indtægten fra selskabsskat til OMSÆTNINGSSKAT vil øges fra 62 mia til 75 mia.
    *internationale virksomheder som Google vil ud fra de nuværende skattemæssige oplysninger og regler, gå fra at betale 3,9 til 4,2 mio. Kr. Om året
    *Novo sparer 4,75 mia årligt

DEBAT
Jeg håber i har lyst til at dele jeres tanker om mulighederne, fordele og ulemper for en omsætningsskat.

Mvh Kenni Flink :blush:

God research du har lavet Kenni! Dybt relevant at vi får mere fokus på en mere retfærdig beskatning af virksomheder i DK - ikke mindst de multinationale. Her vil Google med en omsætning på 3 mia og 2% da komme til at betale 60 mio. Stadig meget lidt i forhold til deres indtjening, men vel et skridt på vejen. Jeg er helt enig i at omsætningsskat har spændende perspektiver som bør drøftes meget mere bredt.