Økonomisk tænkning og økonomiske modeller

Mange af de problemer vi har idag skyldes den måde der tænkes økonomi. Alle økonomiske beslutninger i folketinget og regeringen er i høj grad baseret på finansministeriets regnemodel ADAM. ADAM modellen er gennemsyret af neoliberale økonomiske principper og antagelser. En antagelse i Adam modellen er, at mængden af arbejde og mængden af arbejdskraft på lang sigt vil blive udlignet, og derfor vil man ved at øge mængden af arbejdskraft, f.eks. ved at sætte pensionsalderen op, på langt sigt øge mængden af arbejde og væksten og skattegrundlaget. Derved kan man, ved at sætte pensionsalderen op, øge skatteindtægter til finansiering af fremtidens udgifter til blandt andet velfærd.

Men denne antagelse er formodentlig forkert. Det har virket fint under 1., 2. og 3. Industrielle revolution, men det er højst tvivlsomt, om det også vil virke under den 4. industrielle revolution. Digitalisering, robotter, 3D-printere mm. vil betyde, at der vil forsvinde ca. 800.000 jobs, og det er højst tvivlsomt, om der vil opstå tilstrækkelig mange nye jobs. Det er blandt andet derfor, at der tales om indførelse af borgerløn.

Men når regeringen vil øge pensionsalderen for at øge råderummet, så skyldes det ADAM modellens beregninger.

Mit forslag er, skrot ADAM, og erstat det med en moderne økonomisk dynamisk model. Som f.eks. beskrevet i bogen “Doughnut Economics” af Kate Raworth.

Måden vi tænker økonomi og samfund på, er i høj grad bestemt af de økonomiske modeller vi bruger. De anvendte økonomiske modeller er derfor også i høj grad bestemmende for, hvilket samfund vi får i fremtiden. Derfor er det nødvendigt, at vi får dynamiske økonomiske modeller, der inkluderer den nyeste økonomiske forskning, og ikke bare kører videre med den gamle forældede og forsimplede model.

Det er helt afgørende, at vi ændrer den måde, der tænkes økonomi på, og at vi får nye økonomiske modeller. Kun på den måde kan vi få de fundamentale ændringer i samfundet, der er nødvendige for at omstille til grøn og social bæredygtighed.

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Forperson, Alternativet Sønderborg