Øget incitament til vedvarende beplantning samt efterafgrøder

Forslagets tekst

Et kulstoflagrende landbrug bør fremmes ved at give fødevareproducerende vedvarende beplantninger et større tilskud end dyrkning af etårige afgrøder. Tilskuddet vil have størst effekt, hvis det gives specifikt til omlægningen til vedvarende beplantninger. Dette skyldes, at der i de første år er store udgifter forbundet med etableringen af træer og andre flerårige planter og kun et lille afkast. Efter etableringen falder udgifterne og afkastet stiger. Udviklingen af kulstoflagrende landbrugssystemer baseret på flerårige afgrøder skal understøttes af forskning på området samt forædling af afgrøderne.

Vi vil øge incitamenterne for at have efterafgrøder som plantedække, specielt i vinterperioden. For at landmanden af sig selv vil udlægge efterafgrøder som følge af indretning af regler og adgang til køb af gødning. Derfor vil vi øge incitamenterne for at have efterafgrøder som plantedække i vinterperioden.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Hvorfor det?:green_heart:

Rigtig god idé. Den enkelte landmand bør kompenseres for tabt hektarstøtte, harmoniareal, eller produktionsudbytte når jord udtages til natur.

Præcis- lad os få tilplantet randzoner- ellers er de jo ligemeget.

Værdien af dette forslag hænger ligesom andre “oneliners” meget sammen med hvilken kontekst det forstås og sættes ind I, så det er svært bade at støtte og afvise.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.