Nyt whistleblowerværn

Forslagets tekst

Alternativet foreslår, at der udfærdiges et nyt beskyttelsesværn for whistleblowere. Beskyttelsesværnet skal sikre whistlebloweres ansættelsesretlige vilkår og bestå af mindst fire elementer:

 1. En whistleblower kan ikke sigtes og retsforfølges for at bryde sin tavshedspligt over for samt videregive oplysninger, dokumenter mv. til den uafhængige instans

 2. En arbejdsgiver må ikke efterforske whistleblowerens identitet

 3. Whistlebloweres ansættelsesretlige forhold skal styrkes således, at arbejdsgiveren – i tilfælde af fyringen – skal bevise, at whistleblowing ikke er årsag til fyringen

 4. Arbejdsgivere har også brug for beskyttelse, og derfor skal bevidst indberetning af urigtige og vildledende oplysninger kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det er svært at identificere negative konsekvenser ved forslaget. I et arbejdsgiverperspektiv kan det blive dyrt at fyre en medarbejder, hvis arbejdsgiveren bliver dømt skyldig i uretmæssigt at have fyret en medarbejder, der gjorde brug af sin meddeleret eller ret til at ytre sig kritisk offentligt.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvem har været inddraget

Veron, FTF, Dansk Journalistforbund, Transparency International, Justitita, Amnesty International Danmark

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Godt forslag, dog kan jeg ikke se, hvordan en arbejdsgiver skal kunne bevise at det ikke var whistleblowing. Andet end ved at give begrundelse for fyringen, der ikke vedrører dette. Så vidt jeg ved er begrundede fyringer allerede et krav? Måske kun for funktionærer, men så er det måske den generelle beskyttelse ved fyringer der skal udvides?