Nyt fra Storkreds København: Ny bestyrelse og Kulturnat i Åbenrå

Kære medlem af Alternativet i Storkreds København

Vi har nu holdt vores første møder i den nye bestyrelse for storkredsen og det lover rigtigt godt for den kommende tid. Vi har en del at se til med forberedelse af de kommende opstillingsmøder, men heldigvis også tid til fortsat at afholde diverse begivenheder i København.

Årsmøde i storkredsen
D. 22. september holdt vi vores årsmøde, hvor et af de vigtigste punkter er at få valgt en ny bestyrelse. Til min glæde havde flere af de siddende bestyrelsesmedlemmer valgt at genopstille, samtidig med, at nye gode kandidater også meldte sig på banen.
Storkredsens bestyrelse består nu af: Anders Agersnap (forperson), Lea Amby Ottosen (næstforperson), Poul Holmø (kasserer), Jan Kristoffersen, Thorkild Olsen, Lise Smørum, Trine
Hertz og Jesper Arp.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Anders Porse og Mikkel Hansen for deres store indsats i bestyrelsen i det forgangne bestyrelsesår.

På årsmødet blev det også besluttet, at næste årsmøde skal afholdes i marts sammen med de obligatoriske opstillingsmøder storkredsen varetager. Det var et ønske fra den afgåede bestyrelses side, som opnåede bred opbakning til mødet. Fordelene er blandt andet, at vi samler energien og ressourcerne, samtidig med, at årsregnskabet er nemmere at forholde sig til, da det nu kun afsluttes et par måneder før.
Referat fra årsmødet er vedhæftet.

Kulturnat
I morgen, 11/10, er der Kulturnat i København og Alternativet holder arrangementer både på Christiansborg og i Åbenrå (ved Nørreport). Vi håber, at du har lyst til at kigge forbi. Her følger programmet for Åbenrå 33:

18:00 Franciska Rosenkilde - Kulturborgmester i København holder åbningstale
18:45 “Doc’s Night Of” spiller
19:30 Dokumentar om demokratiet
20:00 Debat om dokumentaren
21:30 “Don’t Breathe” spiller
22:15 Hygge, bar og dansegulv

Hvis du har mulighed for det opfordrer vi til at deltage i Folkets Klimamarch samme dag. Det er kl. 16 på Rådhuspladsen. Blandt talerne er Alexandria Octasio-Cortez, kongresmedlem i USA.

På vegne af Bestyrelsen for Alternativet Storkreds København
Anders Agersnap

Referat fra storkredsårsmøde 22.09.2019.docx (38.8 KB)

- Bestyrelsen for Alternativet Storkreds København