Nyt fra Storkreds Fyn

Kære medlemmer på Fyn

Tak for tilbagemeldingerne om aktivitet i jeres område. Storkredsbestyrelsen vil stadig gerne høre fra jer, hvis I har behov for hjælp eller måske ideer til lokal aktivisme og mødeaktivitet. Og Storkredsen har en zoom-konto, som kan lånes til online-møder.

Opstilling af kandidater til Region Syd

Vi er nu ved at gøre klar til opstillingsmøde mandag d. 14. juni kl 18 i Middelfart, hvor vi sammen med storkreds Sydjylland skal vælge kandidater til regionsrådet - vi har allerede en del interesserede aspiranter, men der er plads til flere !!

- sæt et stort X i kalenderen - udover selve valget vil der være underholdning og rigtig god vegetarisk aftensmad :slight_smile: Endeligt program følger. Hvis du har mulighed for at hjælpe os med det praktiske, kan du kontakte Bente beggertsvej@gmail.com her.

Klimafolkemøde i Middelfart 2/3 september https://klimafolkemoedet.dk

Hvis du har hang til aktivisme kan der være grund til at lægge mærke til vores deltagelse i årets Klimafolkemøde i Middelfart. Her kommer vi til at mangle hænder, når aktiviterne skal indeholde afvikling af spændende taler og bemanding af mødested.
Kontakt evt Tine tine.busk@alternativet.dk allerede nu.

Landsmøde online 15/16 maj

Og nu du er igang med kalenderen, skal du måske huske tilmelding til online-landsmøde - her kan du deltage - kort eller langt - og få en fornemmelse af, hvad der rører sig politisk og organisatorisk på landsplan. Og der vil være mulighed for at deltage i afstemninger, der kan sætte retning for vores arbejde de næste år. Tilmelding til Landsmøde-21

Siden sidst

Storkredsbestyrelsen har afholdt møde - referat her: Referat af Storkreds Fyn-møde 04.05.2021.pdf (57.4 KB)

Med venlig hilsen
Storkredsbestyrelsen

Tine Busk, Middelfart
Line Seiding, Middelfart
Bente Eggert, Svendborg
Hanne Høfsen, Midtfyn
Erik Stent, Svendborg
Ingvard Hansen, Langeland