Nyt fra Alternativet i Køge - Nr. 1, 2020


Nyhedsbrev nr. 1 - 2020


NYT FRA LOKALBESTYRELSEN
“Long time no sea” fristes man til at sige. Og ja, det er længe siden, at du som medlem af Alternativet i Køge Kommune har hørt noget fra os i lokalbestyrelsen. Folketingsvalget trak tænder ud på os alle, så efteråret 2019 har i den grad været præget af “metaltræthed”. Men nu er vi ladet op på ny og klar til at tage fat på en ny politisk sæson.

Valget af ny politisk leder skal vi ikke trætte jer yderligere med. Du har formentlig selv fulgt processen både før, under og efter valget. Fra lokalbestyrelsens sidde skal derfor blot lyde et “Tusind tak for alt!” til Uffe og et “Vi ser frem til samarbejdet!” til Josephine.

Lokalt er der også sket en lille udskiftning i lokalbestyrelsen. Margit har ønsket at træde ud af bestyrelsen, hvilket vi naturligvis har valgt at respektere. Vi har i stedet indkaldt vores ene suppleant, Cecilie, til at overtage Margits plads. Lokalbestyrelsen består således nu af Peter (forperson), Annette (næstforperson) og Cecilie (kasserer).


KV21 KICK-OFF MØDE SØNDAG DEN 1. MARTS 2020
Vil du være med til at udvikle den politik, de mærkesager og de budskaber, som vi i Alternativet i Køge Kommune skal gå til valg på i efteråret 2021?

Kom med til et allerførste - og ganske uforpligtende - kick-off møde søndag den 1. marts kl. 20:30-21:30.

Mødet er et online-møde og tilmelding er forbeholdt medlemmer af Alternativet i Køge Kommune.

Tilmeld dig på AlleOs - Læs mere her.


LOKALT ÅRSMØDE DEN 29. APRIL - RESERVER DATOEN
Vores lokale, ordinære årsmøde afholdes i år onsdag den 29. april kl. 19:00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Nærmere information følger i nærmeste fremtid.

Reserver datoen og tilmeld dig på AlleOs - Læs mere her.


2 x MICKEY GJERRIS - I ROSKILDE OG I KØGE
Mickey Gjerris er bioetiker og teolog og i marts måned får du mulighed for at opleve hans foredrag om klimaetiske tanker og håb ikke mindre end to gange hhv. i Køge og i Roskilde.

Mandag den 16. marts kl. 19:00 gæster Mickey Køge Bibliotek - Læs mere på Køge Biblioteks hjemmeside. Pris kr. 50,-.

Senere samme uge - torsdag den 19. marts kl. 19:00 har Alternativet i Sjællands Storkreds lavet et sær-arrangement i Roskilde for medlemmer af Alternativet, familie og venner - Læs mere på AlleOs. Arrangementet er gratis.


1 Synes om