Nyhedsbrev oktober

Medlemsbrev for Aarhus-kredsen

Kære medlem

Vi i bestyrelsen for Alternativet Aarhus har haft travlt siden den stiftende generalforsamling d. 7. sep. på DOKK1 i Aarhus. - Der ligger en masse spændende opgaver foran os, som vi glæder os til at tage fat på - ikke mindst processen frem mod Kommunal- og Regionrådsvalget. - Vi takker for den støtte og tillid I allerede har vist os.

Da mange efterlyser informationer om, hvad der sker, og hvad der er på tapetet den kommende tid, vil vi her forsøge at give et lille overblik:

Valg af kandidater og datoer frem mod KV og RV-17:
Som mange sikkert allerede har set, har vi sendt et informationsbrev ud vedr. den forestående proces omkring at finde Alternativets kandidater og klæde dem på op til kommunalvalget. Som medlem af Alternativet kan du støtte vore kommende kandidater og være med i processen med udvælgelse af samme. Vores nyligt nedsatte Kandidatudvalg vil beredvilligt hjælpe og vejlede aspiranterne frem mod opstillingsmødet.

Kandidatudvalget består af følgende personer:
Tenna Duch Schaldemose (kontaktperson: aarhus@alternativet.dk tlf: 51235821)
Carsten Borup
Mads Ole Dall
Lena Agger
Birgit Hageneier
Poul Burian

D. 2. nov. kl. 19 - i Nørre Alle 86: KANDIDAT TIL KV17 - INFOMØDE
Her kan du få svar på dine spørgsmål om, hvad det kræver at sidde i byrådet. - Hvis du har en kommunalpolitiker i maven, bør du melde dig og dukke op her.  Er du forhindret i at komme til mødet, kan du også melde dig ved at sende en mail til: aarhus@alternativet.dk Eventuelle spørgsmål besvares af Tenna på tlf: 51 23 58 21

D. 10. nov.: Frist mht. at opstille som kandidat og få sparring/ feedback af Kandidatudvalget. OBS: Man kan fortsat opstille som kandidat, men da vil det vejledende samarbejde med Kandidatudvalget blive begrænset.

D. 22. nov. kl. 19 - i Nørre Alle 86: KOM OG SE GIRAFFEN - MØD KANDIDATASPIRANTERNE TIL KV17
På dette møde kan du lære kandidataspiranterne at kende.

D. 2. jan.: Sidste frist for at melde sig som kandidat.

D. 4. feb.: OPSTILLINGSMØDE
Kom og vær med til at vælge Alternativets kommunalpolitiske kandidater for Aarhus! OBS: Tidspunkt og sted for opstillingsmødet udmeldes snarest. (Offentliggørelsen af de opstillede kandidater vil finde sted senest 3 uger før opstillingsmødet.)

Samtidig med kommunalvalget er der også regionsrådsvalg. Opstillingsmøde til dette står Storkreds Østjylland for sammen med Storkreds Vestjylland. Hvis du overvejer at stille op til regionsrådsvalget, må du gerne allerede nu kontakte det lokale kandidatudvalg på aarhus@alternativet.dk, da vi gerne vil sikre, at der også her er gode kandidater fra Aarhus. 

Gå ind på AlleOs hvis du er interesseret i at vide mere her.

Kommende begivenheder (hvor alle er velkomne ):

D. 27. okt. kl. 17 - 19 i Nørre Alle 86: ÅBENT MØDE
De åbne møder er for alle jer medlemmer, der har lyst til at møde andre medlemmer og i øvrigt høre lidt om, hvad der foregår i Alternativet Aarhus. Du er også selv velkommen til at komme med punkter til dagsordenen. (Arrangør: Aktivitets- og medlemsgruppen)

D. 31. okt. kl. 19 - 22 i Nørre Alle 86: MØD PHILIP YAZDANI - DEBATMØDE OM FORDELING AF GYMNASIEELEVER
Tidligere elevrådsformand fra Langkaer, Philip Yazdani vil fortælle om sine oplevelser og tanker om situationen i forbindelse med debatten om Langkaer Gymnasium. Endvidere vil der være et indlæg af Rasmus Foged, folketingskandidat i Østjylland, og der vil blive mulighed for dialog om, hvordan man kan håndtere udfordringerne. Der vil blive mulighed for starte en arbejdsgruppe op, der kan lave et oplæg til Alternativet Aarhus’ holdning til de forskellige emner. (Arrangør: Alternativet v/ Rasmus Foged)

D. 7. nov. kl. 19 - 22 i Nørre Alle 86: HVIS JEG SKULLE BYGGE ALTERNATIVET, SÅ … PART 2
Hvordan skaber vi en effektiv organisation, med max handlekraft og et minimum af blokeringer? Hvor autonomi, beslutningsmandat og gensidig forpligtelse går hånd i hånd? Workshop 2. (Arrangør: Strukturgruppen)

D. 17. nov. kl. 17 - 18.30 i Nørre Alle 86: MØDE FOR NYE MEDLEMMER
Alle interesserede - og især nye medlemmer - er velkomne til at kigge forbi og høre om Alternativet, hvordan man kan være aktiv og hvad der sker lige nu. (Arrangør: Aktivitets- og medlemsgruppen)

D. 19. nov. kl. 10 - 15 i Nørre Alle 86: EMPOVERMENT - KLIMA (FOKUS PÅ TRANSPORT)
Trafik-problemer er relevante for alle, uanset om man sidder i kø på motorvejen eller be¬væger sig rundt i byen på cykel. Aarhus Kommune gør meget for byens infrastruktur, men det er stadig svært/umuligt for mange af os at få hverdagen til at hænge sammen – på en bæredygtig måde. - Kom med til en dag med oplæg, workshops og god tid til at åbne for posen med dilemmaer og konkrete bud på løsninger. Målet er, at vi går inspirerede hjem med værktøjskassen fuld af redskaber til handling og forandring, både i eget liv og de daglige sammenhænge og i Aarhus! Tema-dagen er den første af tre lørdage om ”Empowerment – Klima”. Du er velkommen denne ene dag eller til at deltage alle tre dage. (Arrangør: Empowermentgruppen v/ Annegrethe Jørgensen)

Datoerne for de kommende Empowerment-arrangementer er:
D. 3. dec. kl. 10 - 15 i Nørre Alle 86: EMPOVERMENT - KLIMA (FOKUS PÅ KØD)
D. 14. jan. kl. 10 - 15 i Nørre Alle 86: EMPOVERMENT - KLIMA (FOKUS PÅ TØJPRODUKTION)

Værd at nævne fra perioden der gik:
Carsten Borups kronik i Aarhus Stiftidende
Vores lokalkredsformand, Carsten Borup, har haft en kronik i Stiften, hvor han fortæller om Alternativets visioner i forhold til ny politisk kultur, og hvordan vi kan bruge begejstring og engagement til at løfte Aarhus til nye højder med Liste Å. Læs kronikken her.

POLA om Kunst og kultur
D. 11. okt. blev der holdt Politisk Laboratorium om kunst og kultur. Er man interesseret i at følge med i, hvad der kom ud af dagen, kan man læse Hans Christian Molbechs og Jon Skjerning-Rasmussens fyldige og inspirerende referat: Pola Kunst og Kultur Aarhus - Google Documenten
Om cirka en måneds tid vil man desuden kunne følge med på Dialog hvor det politiske udspil vil ligge til debat. Politisk Sekretariat var meget glade for materialet fra det Politiske Laboratorium og er ved at indarbejde flere af forslagene i udspillet. Indtil vi kan læse mere om det, kan du følge med i diskussionen her: POLA Kunst og Kultur i Aarhus

De to første bestyrelsesmøder er afholdt
I bestyrelsen ønsker vi selvfølgelig at gøre vore processer så transparente som muligt. Derfor vil I i nær fremtid få besked om, hvor man vil kunne finde bestyrelsesmødereferaterne.

Husk at Den Alternative Bevægelse kun finder sted i kraft af, at vi er mange, der er villige til at gøre en aktiv indsats, og ved at vi er mange, der deltager i debatten, så meld dig på banen:
• På dialog.alternativet.dk kan du deltage i politiske samtaler eller oprette dine egne oplæg til dialog.
• På alleos.alternativet.dk kan du oprette din profil. - Det er her, andre medlemmer finder frem til dig, så fortæl os, hvad du interesserer dig for, og hvordan du gerne vil være aktiv. - På AlleOs kan du også oprette møder og aktiviteter i kalenderen og holde øje med arrangementer lokalt og i resten af landet.
• På Facebook.com har du flere muligheder:
o Alternativet Aarhus (Redirecting...) Her finder du bl.a. opslag om kommende arrangementer i Aarhus og opfølgning på disse.
o Alternativet Østjylland (Redirecting...) Her finder du storkredsens aktiviteter og det er her du skal kigge efter arrangementer iværksat af Politisk Forum, der er vores højeste politiske organ.
Vi glæder os til at høre fra dig eller - endnu bedre - til at møde dig. 

Alternative Hilsener fra

Bestyrelsen
Carsten Borup (Forperson, kandidatudvalget)
Tenna Duch Schaldemose (Næstforperson, kontaktperson til KV17, kandidatudvalget)
Jan Persson (Kasserer, kontaktperson til storkreds og landssekretariat)
Rasmus Foged Lauritzen (Folketingskandidat)
Leon Aahave Uhd (Politikudvikling)
Sif Stig Poulsen (Aktivitets- og medlemsgruppen - Åbne møder)
Trine Aslaug Hansen (Aktivitets- og medlemsgruppen - gruppekontakt og overblik, nyhedsbreve)
Suppleanter
Annegrethe Jørgensen (Aktivitets- og medlemsgruppen, Klimakontaktperson)
Liza Kuyucu (Aktivitets- og medlemsgruppen - nye medlemmer, lokalerne)
Jacob Saaby Nielsen (Strukturgruppen, kommunikation)
Har du kommentarer eller input ang. dette nyhedsbrev eller de kommende nyhedsbreve kan du rette henvendelse til Trine Aslaug Hansen Mail: trineah@webspeed.dk Mobil: 30138008