Nyhedsbrev oktober 2022 - Varde

Folketingskandidat Carsten Sohl har ordet:

Hej medlemmer af Alternativet i Varde kommune

I de sidste 11⁄2 år har Alternativet i Varde været på ”vågeblus” efter bestyrelsen nedlagde sig selv
og flere flyttede fra kommunen samtidig. Undervejs har jeg hele tiden deltaget i aktiviteter i
storkredsen Sydjylland eller på landsplan i Alternativet.

Det bevirkede, at jeg blev valgt som folketingskandidat i marts måned i år til det aktuelle
folketingsvalg nu, hvor jeg er spidskandidat i Varde-kredsen.

I øjeblikket er vi en pæn flok i storkredsen, som aktivt hjælper til i valgkampen med
plakatophængning og deltagelse rundt omkring i valgarrangementer.

På landsplan oplever vi nu igen en aktuel medlemstilgang og meget positiv omtale i medierne – så
det er en ren fornøjelse at deltage og medvirke i den medvind, vi har i Alternativet her og nu.

Alternativet vil gøre alle partierne lidt grønnere. Det håber vi også kan ske her i Varde kommune,
hvor de grønne synspunkter ikke spiller en særlig fremtrædende rolle.

Hvis du kunne tænke dig at deltage eller medvirke lidt fremover, så ring eller skriv til mig.

Se evt. mere på Alternativets hjemmeside. Folketingskandidater // Alternativet

Med håb om en grønnere fremtid og en mere tålelig tilværelse for vores børnebørn fremover.

Carsten Sohl
Skyttevænget 7
6800 Varde
csohl@outlook.dk
tlf. 2170 9875

Jeg håber, dit opslag bliver læst og giver flere aktive medlemmer :smiley: