Nyhedsbrev med referat

Kære medlemmer

Nederst i nyhedsbrevet kan I læse referatet fra det åbne bestyrelsesmøde på Grobund d. 19.november.

Næste bestyrelsesmøde er søndag d.27. januar - sted meldes ud når vi nærmer os. Vi arbejder på at alle møder holdes forskellige steder samt starter med en rundvisning eller lignede. En del af møderne i 2019 vil desuden indeholde en gennemgang og diskussion af dagsordenen til det efterfølgende byrådsmøde.

Vi er desuden så heldige at vi her i Syddjurs har to lokale kandidater til det kommende folketingsvalg. Torsten Gejl som allerede sidder i folketinget og som er valgt som spidskandidat i Østjylland og Line Aaen som er opstillet i Nord- og Syddjurs. Vi har bedt Line præsentere sig herunder.

I forbindelse med bestyrelsesmødet d.19.november fik vi en rundvisning på Grobund og hvor er det bare et spændende projekt der er gang i! Bestyrelsen i Alternativet Syddjurs ønsker at bakke op omkring dette arbejde ved at købe en folkeaktie og vi håber at I medlemmer har lyst til at bakke op om dette. Det kan gøres ved at indbetale et selvvalgt beløb på mobilepay til bestyrelsesmedlem Jakob Baungaard på 24 65 14 07, mærket Grobund. Sidste frist for indbetaling er mandag d.3.december.

Husk at hvis I har kommentarer, spørgsmål eller gode ideer så er vi altid lydhøre overfor dette.

Mvh bestyrelsen

Præsentation Line Aaen
Kære Alternativister i Syddjurs!

Mit navn er Line, jeg er 53 år og bor i Ebeltoft. Og så er jeg jeres nye lokale folketingskandidat på Djursland. Så ud over Julius, og som lige nu afløser Josephine Fock i Folketinget, og Torsten Gejl, der er Alternativet Østjyllands nye spidskandidat, så har I nu også mig, som jeres repræsentant. Det er jeg ydmyg over for og det håber jeg, at jeg kan leve op til.

Det er et stort ønske for mig, at I, der bor på Djursland, oplever, at jeg repræsenterer både jer og vores særlige områdes interesser. Vi bor det smukkeste sted i landet; grønt og bakket og med den mest fantastiske udsigt over vandet, rigtig mange steder. Vi har noget helt særligt at være stolte af her hos os. Noget som vi skal passe på. Nemlig naturen. Og vi har helt særlige muligheder for at levere de bedst egnede steder at slå sig ned som borger i Danmark. Der er masser af liv i de mindre bysamfund på Djursland, hvor mange har fundet sammen om sunde og bæredygtige aktiviteter. Miljøet blomstrer på Mols, der er kommet Lys i Mørke, Friland har leveret en af landets fineste bæredygtige restauranter, Moment, og et spændende bæredygtigt permakultur-landbrug og kursussted, nemlig Myrrhis, Levefællesskabet Grobund ved Ebeltoft er i vækst og trækker nye borgere til Djursland, og også her vrimler det med bæredygtige hus-byggere og entreprenante virksomheds-skabere. Vi har en skovbørnehave i Kalø, hvor man har et halmhus til indendørs aktiviteter, vi har landets eneste økologiske landbrugsskole ved Kalø. Vi har landmænd, der dyrker økologisk, og dem får vi forhåbentlig endnu flere af snart, og gerne med tiltag, der gør dyrkningen endnu mere bæredygtig – så vi ikke blot beskytter vores drikkevand, men også får CO2 ned. Vi har fået en alternativ byrådspolitiker i Syddjurs, Mette Foged, og det synes jeg er mega sejt og godt for vores kommune! Der er masser af gode tiltag i Syddjurs, som peger i bæredygtig retning, og stadig en masse, vi kan gøre bedre. Det sidste håber jeg, at flest mulige af Syddjurs’ alternativister har lyst til at være med til at sætte fokus på.

Hvorfor stiller jeg op?

Fordi det er nødvendigt, fortsat, at sætte fokus på den grønne bæredygtige omstilling af Danmark. Helst, så vi inspirerer resten af kloden til at gøre det samme. Der er meget vi skal nå omkring klima og miljø, som der er brug for at vores politikere tager hånd om. Det vi kan gøre som enkeltindivider er nemlig slet ikke nok. Derfor er det meningsfuldt for mig, at stille op til Folketinget. Jeg meldte mig ind i Å i november 2013, da partiet blev lanceret på tv for første gang. Alternativet talte bare lige ind i alt det, som jeg altid har syntes var vigtigt at have fokus på: Den grønne omstilling, en planet i balance og en fair og ordentlig behandling af mennesker – uanset om de er født i Danmark eller ej. Planeten er vi fælles om, og vi har et fælles ansvar for at vores efterkommere har en fremtid. De rigeste nationer har det største ansvar, for vi har, ud over størst forbrug, også bedst råd til det.

Da der manglede kandidater til Østjyllandskredsen, for få måneder siden, så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at stille op. Det er en kæmpe opgave, som man ikke kan være alene om, så jeg håber virkelig på, at en hel del af jer, der er melemmer af Alternativet på Djursland, har lyst til at være med. Både omkring valgkampen og op til den. Det er vigtigt at vi kommer i gang med flere gå-på-gaden aktiviteter her på Djursland, og hvad vi sammen ellers kan finde på, så vi får flest mulige stemmer til valget. Det håber jeg at du vil være med til.

Jeg regner med at invitere til et møde på min adresse i Ebeltoft, tæt på bus, snarest mulig. Invitation kommer ud på Facebook. Find gerne min profil der.

Har du spørgsmål, eller gode ideer, så er du velkommen til at skrive til mig på laa@vucdjursland.dk – eller du kan kontakte mig på sms: 61861822. Jeg ringer gerne tilbage til dig.

REFERAT
Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Syddjurs
d. 19/11 kl. 19 på Grobund, Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft For dem der har tid og lyst er der en rundvisning fra kl. 18.20
Agenda:

 • nyt fra Torsten Gejl om Folketingsvalget
  Torsten deltog ikke. Torsten har kandidattræning mandage.
  Vi vil meget gerne have at Torsten deltager hvis vi har aftalt med ham. Vi planlægger med at holde møde(r) med ham i foråret.
 • hvordan hjælper vi de lokale kandidater bedst
  Line Aaen: Nyt fra valgkampen
  Planen er at være synlig fra nu af og ind til valget.
  Der var ikke noget om egentlig støtte pt.
  Øvrigt fra Folketinget:
  Julius erstatter Josefinee og kan passe Christiansborg, da han ikke opstiller og ikke skal føre valgkamp. Det skal de andre.
  Det er en ambition at hvort folketingsmedlem holder en orlov på 3 måneder for at give uprøvede kandidater mulighede for at komme i praktik.
 • nyt fra byrådet v. Mette Foged
  Kollektiv trafik:
  Norddjurs har 1 mio til at erstatte 4 mio , som tabes fra Regionen.
  Det giver Syddjurs problemer med ruter der krydser grænsen til Norddjurs.
  Planen skal gentænkes:
  Der kommer endnu mere Flextrafik; delebiler; større vægt på muligheder sammen med Letbanen.
  Analyse på vej i forhold til færgetrafik Ebeltoft Odden.
  Der nedsættes 17.4 udvalg (§ 17, stk. 4-udvalg - Wikipedia, den frie encyklopædi) vedr. bæredygtighed.
  Ansættelses på vej af bæredygtighedskoordinator.
  Ny udbuds- og indkøbspolitik på vej; fokus på bæredygtighed.
  Revision af spildevandsplan for Syddjurs på vej, starter med visionerne.
  Der er udfordringer i forhold til samarbejdet med Syddjurs Spildevand, herunder design af sparebassiner så de bidrager til biologisk mangfoldighed og rekreative formål.
  Alternativet bakker op om enhedslistens forslag om at trække anke om fredning Rodskov og Eskerodområdet. (Mette orienerede om at på grund af andres anke kører sagen under alle omstændigheder).

Alternativet har en opgave med nøje at overveje holdning til Grobunds brug at muligheden for at blive udpeget til projekt der får lov til at bygge på strandbyggelinjen. Noget vi i andre sammenhænge ikke ville kunne støtte.
Mette orienterede om kommunikation mellem Syddjurs Kommune og Grobund og Grobunds ønske om at købe jord af Syddjurs.

 • hvordan kan vi bakke Mette bedre op (opfølgning fra sidste møde)
  Det kunne være en ambition at bestyrelsesmødet kunne fungere som baggrundsmøde for byrådet.
  Knud taler med Mette og Torsten og kommer med udspil til bestyrelsesmøder. Fremtidig fast punkt på dagsordenen: Er der nogen der har et Borgerforslag?
 • arrangementer på Djursland
  I støbeskeen hos Rød-Grønt forum.
 1. Grøn energi
 2. Kommunernes økonomi, budgetlov, finanspagt mv.
  1. 3.i Kolind, Bugtrupvej: Lars Olsen: Det forsvundne folk. Om manglen på beskrivelse af arbejderklassen, folk med hårdt fysisk arbejde oma. Se f.eks. Trygheden der forsvandt: Lars Olsen giver stemme til Danmarks glemte folk • POV der-forsvandt/.
 • nyhedsbrev
  Mette vil gerne lave nyhedsbreve og slå det op på Facebook.
  Mette har adgang til at lave opslag på Alternativet Syddjurs’ side.
  Så skriv til hende hvis I har noget I mener er relevant.
  Referatet skal ud senest 1 uge efter mødet sammen med nyhedsbrev. Indkaldelse (evt. med nyheder) er ude senest 14 dage før kommende møde. 1. Event på Alleos
 1. Nyhedsbrevet gennem Dialog
 2. Opslag på Facebook
 • MobilePay
  MobilePay sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Kennet har måske noget klogt at sige om det?
 • næste møde
  Se tråd med Knusd forslag, måske søndag aften d. 27. 1. Sted ikke fastsat.
 • evt.
  Knud har lavet et forslag til brug af satspuljemidler om generationssamarbejde. Det er bragt videre i systemet hos Alternativet.
  Lidt om muligheder og udfordringer ved brug af LAG-midler.
  Knud anbefaler på det kraftigste:
  Den alternative sommerhøjskole (uge 28). Hardcore alternativ planlægning… I udsøgt grad tillidsbaseret.

Jakob:
29. 11. i Mørke, Møde om baggrunden for serien Lys I Mørke.(Jeg husker ikke hvor – Jacob eller Maria må være leveringsdygtig det er annonceret i kirkelig regi).
Mørke er ramt af tilflytning og har udfordringer vedr. børnepasning.
Ligner udfordringerne i Hornslet.
Alternativet Syddjurs vil gerne købe en folkeaktie. Vi opfordrer medlemmer til at betale et valgfrit beløb til Jakobs MobilePay (24 65 14 07, mærket Grobund.
Knud:
Foreslår at vi planlægger med bestyrelsesmøde på Den økologiske Landbrugsskole.

Referent Lars Erik Sørensen