Nyhedsbrev fra KOS - med referat fra Årsmøde

Kære medlemmer i Alternativet Københavns omegn

Vi har holdt årsmøde i storkredsen d. 27.3.2023.

Referat fra mødet er vedhæftet.

Ved samme lejlighed holdt vi formøde til næste ”politiske tænkeboks”, som er d. 30.3. kl. 19-20.30.

Det handler om økonomi og ”Det grønne BNP”.

Årsmødedeltagernes input fremgår også af referatet.

Anden halvdel af mødet var formøde til Politisk tænkeboks. 30.3.

Læs mere her om indholdet her: AlleOs // Alternativet

Temaet er ”Det grønne BNP”: Det kom der følgende input til tænkeboksen ud af:

  • Vi tænker, det giver god mening i en overgangsfase, som kommunikation og i nogen grad som reguleringsværktøj, at bruge det grønne BNP. Men på længere sigt har vi brug for stærkere værktøjer, som er mindre subjektive, og som ikke nødvendigvis taler ind i en yderligere markedsliggørelse af klima og natur (ligesom energisektoren/Co2- kvoter). Vi skal flytte os fra Konkurrencestaten til Klimastaten.
  • Hvordan skal det grønne BNP spille sammen med andre dagsordener som f.eks. livsrigdom, trivselssamfundet og det, at økonomi på det sociale område i højere grad skal ses som investeringer frem for omkostninger (alternativer til finansministeriets ADAM- model).
  • Er der udfordringer med modellen – måden bestemte naturrigdomme prissættes på – og er det meningsfuldt? Og der er et skisma mellem at prisfastsætte og værdifastsætte. Det er to forskellige begreber.

Grønne hilsner fra bestyrelsen

Johnny, Irina, Anders, Thomas, Jesper
Referat fra årsmøde 2023 I foreningen Alternativet Københavns omegns Storkreds.docx (14.6 KB)