Nyhedsbrev fra KOS - med link til beretning referat fra Årsmøde 2024

Kære medlemmer

Vi holdt årsmøde i storkredsen d. 9.4.2024.

Link til referat og bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen blev genvalgt.

Jesper Callesen blev genvalgt til Hovedbestyrelsen og Johnny Westh og Hekla Hekla til Politisk forum.

Som folketingskandidater blev valgt Sofie Groth, Thomas Anker, Jesper Callesen og Irina Bjørnø. Rækkefølgen bestemmes senere.

Årsmødets vigtigste kommentarer til beretning var følgende:

Der er enighed på årsmødet om, at det er vigtigt med geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen. Jævnfør de forskellige forslag, der kommer på Landsmødet. Der er et ønske om tættere samarbejde med Københavns storkreds. Vi skal gøre mere opmærksom på alt det, der sker i København. Der var også ønske om et par årlige møder med Forpersonen og Politisk leder. Ved fysiske møder skal vi sikre handicaptilgang. Og så blev der foreslået fællesspisning med Grønne nabofællesskaber i Lyngby Taarbæk og en ide om tøjbyttedag i Virumhallen.

Årsmødets vigtigste kommentarer til rapportering fra Hovedbestyrelsen og Politisk forum var følgende:

Årsmødet støttede op om at Politisk leder skal have en mere central rolle i POFO. Og at HB’s rolle er at være Alternativets øverste ledelse mellem landsmøderne. Det er HB, der skal tage initiativ til den samlede strategi og har ansvaret fo,r at vi står stærkt i offentligheden, og at den politiske og organisatoriske retning skærpes.

SOME ansvarlig

Thomas tager sig af at få delt indhold og invitationer på AlleOs og videre til Facebook, så vi når ud til alle jer medlemmer og potentielt inspirerer flere til at komme og være med. Vi mangler dog nogen, som har lyst til og mulighed for at dele på flere sociale medier, så hvis du har lyst til at gøre det, eller at arbejde sammen med Thomas om det, så må du meget gerne skrive til thomasanker75@gmail.com.

Landsmødet d. 11.12. maj

Vi glæder os til at se så mange som muligt til Landsmødet d. 11.-12. maj i Odense. Husk at tilmelde dig digital afstemning, uanset om du kommer fysisk til mødet eller stemmer hjemmefra. På AlleOs kan du skrive dig på som stiller og læse en fuld beskrivelse af de forslag, der er i støbeskeen her. Eller søge opbakning til dine egne forslag.

Grønne hilsner

Forperson Anders Kyst

Kasserer Johnny Westh

Talsperson Jesper Callesen

SOME (tovholder) Thomas Anker

Irina Bjørnø