Nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære med-alternativister

Hermed det seneste nyhedsbrev, som blandt mere indeholder en orientering fra vores hovedbestyrelsesmøde i Århus den 26. september. Derudover har vi haft et supplerende onlinemøde den 4. oktober og igen den 18. oktober for at kunne nå at træffe alle beslutninger. I kan som altid, holde jer orienteret om dagsordener, bilag og meget mere på vores hjemmeside her.

Vi ønsker jer et farverigt efterår.

Tusind tak til Josephine

Som mange ved, har vi måtte sige farvel til en god kollega på Christiansborg. Josephine Fock træder fra som folketingsmedlem for Alternativet med udgangen af oktober til fordel for en post som direktør for integrationsafdelingen i Dansk Flygtningehjælp.

Fra alle i hovedbestyrelsen skal der lyde en kæmpe tak til Josephine for det store arbejde, hun har gjort for Alternativet, og selvom vi er ærgerlige over at sige farvel til hende, så er vi glade for, at det er Josephine, der fortsætter det vigtige arbejde i Dansk Flygtningehjælp. Og at Josehine fortsat er en del af Alternativet. Vi ønsker hende al mulig held og lykke i den nye rolle, og vi glæder os til at følge med.

Uffe Elbæk og Michael Jellesmark på tour

I uge 39 var der velbesøgte langbordssamtaler rundt i landet med politisk leder, Uffe Elbæk og Alternativets forperson, Michael Jellesmark. Her udfoldede der sig rigtig mange spændende politiske samtaler, som handlede om alt fra, at vi peger på Uffe som statsminister til klimadagsordenen, som er styrende for hele vores politiske tænkning og vores systemforandrende spor. Til alle der deltog, skal der lyde en stor tak for nogle virkelig gode møder med masser af muligheder for at drøfte politik og binde det lokale og nationale sammen. Vi har besluttet, at møderne fortsætter i uge 43 i Silkeborg, Åbenrå og Ringsted. Det glæder vi os til!

Fællesmøde mellem storkredse og hovedbestyrelsen d. 23. september.

Vi fortsætter tråden med møder mellem hovedbestyrelse og storkredse. Det er yderst værdifuldt, og det har skabt en organisatorisk mobilisering og et vigtigt netværk. På mødet i Odense blev der drøftet væsentlige vedtægtsændringer, herunder valg til hovedbestyrelsen. Men også andre organisatoriske emner. Det var dejligt at mærke, hvordan vi står sammen som ledelse om at skabe en nytænkende organisation, der kan sikre Alternativets ønske om at være en stærk og markant forandringskraft i Danmark. Vi oplever et stort engagement og motivation for at løfte det fælles politiske projekt, som i den grad skal bæres igennem af vidensdeling på tværs af Alternativet.

Ekstraordinært Landsmøde og Europaparlamentsvalg

Først og fremmest tusind tak til jer, der gik med os til Folkets Klimamarch og ikke mindst alle jer, der deltog i det efterfølgende ekstraordinære Landsmøde d. 8. september - både i Korsgadehallen og ude omkring i landet. Vi har nu fået valgt et slagkraftigt hold af kandidater til det kommende Europa-parlamentsvalg i maj 2019 med Rasmus Nordqvist i spidsen. I hovedbestyrelsen ser vi meget frem til at lede Alternativet frem mod partiets første Europa-parlamentsvalg.

Forud for mødet havde vi taget initiativ til en ny afstemningsprocedure, for at så mange medlemmer som muligt kunne deltage i afstemningen ved landsmødet. Som resultat heraf har 252 medlemmer stemt om spidskandidat og 238 om rækkefølgen på opstillingslisten, hvor henholdsvis 61 og 52 stemmer er afgivet ude i landet i ugen op til, og på selve dagen, ved lokal stemmeafgivelse.

Vi er glade for, at så mange medlemmer har fået gavn af dette nye initiativ, selvom vi efter en grundig evaluering må tage på os, at der var en del logistiske og kommunikative problemer i forbindelse med den korte planlægningsproces. Dette tager vi selvfølgelig til efterretning, og vi vil arbejde tæt sammen med storkredsene for at undgå at lignende sker igen og samtidig sikre en så overskuelig og gnidningsfri afstemningsproces som muligt ved fremtidige landsmøder. Hvis du vil vide mere, så kan referatet af det Ekstraordinære Landsmøde findes her.

Rasmus Nordqvist og European Spring

Frem til Europaparlamentsvalget arbejdes der videre med European Spring omkring det fælles, politiske udspil. Rasmus Nordqvist leder dette samarbejde sammen med Landssekretariatet, men har tæt følgeskab af en følgegruppe nedsat af hovedbestyrelsen hvor der er repræsentanter for politisk forum, og hvor også kandidat, Karin Rohr Genz er repræsenteret.

En stærkere præsentation af vores politik

I Alternativet har vi et fantastisk partiprogram, udviklet i fællesskab, blandt andet gennem politiske laboratorier siden Alternativets start i 2013. Her har deltaget medlemmer, politikere og eksperter fra hele landet. Partiprogrammet er der, hvor vi, medlemmer og offentligheden orienterer sig om Alternativets politik. Vi har mere politik på hylderne end de fleste andre partier og det er også vigtigt, at formidlingen er i top. Derfor har vi i hovedbestyrelsen besluttet, at partiprogrammet skal være lettere at navigere i, så vores grønne politik fremstår endnu klarere. Det er ikke en indholdsmæssig gennemgang, men vi skal løbende sikre, at alle hurtigt kan orientere sig omkring vores politik. Det bliver landssekretariatets opgave over de kommende måneder. Det er her overblikket og det tætte samarbejde med alle, der udvikler politik i Alternativet, er. Hvordan vi udvikler politik, kan du se i en kort animationsvideo her.

Ny Alternativ kultur – og fritidsborgmester i København

Niko Grünfeld har valgt at trække sig som kultur- og fritidsborgmester i Københavns kommune. Det sker på baggrund af flere enkeltsager, som pressen har taget op igennem den seneste tid, og som har vist sig at have konsekvenser for Alternativet og Niko selv.

Hovedbestyrelsen vil gerne takke Niko for det store arbejde, han har gjort i Alternativets tjeneste og ønsker ham god vind fremover.

Alternativets byrådsmedlemmer i København har sammen med kommuneforening København fundet frem til en alternativ løsning til udpegning af den nye borgmester. Medlemmerne af Alternativet i København skal stemme om det den 28. oktober, hvor der er tre kandidater, Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt.

Den af de tre der får flest stemmer skal være vores nye kultur- og fritidsborgmester i Københavns kommune.

Læs mere om det her

og se kandidaternes videoer her

Hovedbestyrelsen vil gerne takke kommuneforeningen i København for deres store og utrættelige indsats i denne sag og for et virkelig fint organisatorisk samarbejde. Vi ser frem til at sige velkommen til vores nye kultur – og fritidsborgmester i Københavns kommune.

Kærlig hilsen

på vegne af hovedbestyrelsen

Michael (forperson), Jesper og Eva (næstforpersoner)


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet

Åbenrå 33

1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk

medlem@alternativet.dk