Nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære medlemmer

Hovedbestyrelsen har nu talt med alle de personer, der har henvendt sig for at uddybe deres oplevelser efter Informations artikel d. 22.2.2020, hvor der blev rejst nogle anklager mod Alternativets politiske leder Josephine Fock. De anklager har vi taget meget alvorligt og inviteret de anonyme kilder og alle andre, der havde et bidrag, ind i et trygt rum for at fortælle om oplevelserne. I kan læse om forløbet her.

Der har derudover været en stor interesse for også at sende os vidneudsagn fra perioden, der beskriver et andet billede, end det som artiklen beskriver.

Det har været og er magtpåliggende, at den udfordring vi har stået over for, skal løses med Alternativets bedste for øje. En sådan løsning vil ikke altid afspejle retfærdighed for den enkelte eller rumme alle divergerende perspektiver.

I Hovedbestyrelsen ved vi, at den tid, der hovedsageligt beskrives i anklagerne har været en utrolig hård tid med forskellige kulturer og tilgange, der skulle forenes om et fælles politisk projekt. Tiden har tydeligvis været præget af en høj grad af mangel på fælles fodslag om lederskab i og omkring Folketingsgruppen, hvor der uden tvivl er sket et sammenstød mellem forskelligartede behov og arbejdskulturer.

Kulturen blev udefra af mange oplevet som lukket og ikke altid i tråd med bevægelsens værdier. Og ideen om ny politisk kultur har til tider været stærkt udfordret.

Der er for os ingen tvivl om, at ansvaret altid tilhører den enkelte leder. Hermed peger pilen naturligvis på Josephine Fock som daværende gruppeforperson, men det peger også på Uffe Elbæk, der var politisk leder på det pågældende tidspunkt. Der har omkring de to været en særlig problematisk relation, som har haft betydning for det samlede arbejdsmiljø omkring Folketingsgruppen, og det er helt afgørende, at de selv og vi som organisation, finder ud af at få løst det fremadrettet, så vi kan komme videre.

Hvad angår anklagerne mod Josephine Fock har hovedbestyrelsen ikke fundet dokumentation for eksempler på ruskeri eller andre fysiske handlinger. Der er eksempler på, at der er blevet råbt og på hård retorik.

Alternativet er født ud af en forandringskultur og en evne hos Uffe Elbæk og andre til at aflæse tidens problemer tidligere end andre og komme med plausible løsninger. Der er skabt et berettiget håb om grøn omstilling, mere demokrati tæt på borgerne og en ny politisk kultur. Men overgangen fra den rent græsrodsbaserede dynamiske forandringskultur til en mere professionel organisation med den samme forandringsparathed og inddragelse af frivillige har været en udfordring.

Det vil kræve en mobilisering hos os alle for reelt at skabe den nye politiske kultur og at leve op til de værdier, som er en del af grundlaget for bevægelsen.

Der er et flertal i hovedbestyrelsen, der har fuld tillid til Josephine Fock. Vi opfordrer MF-gruppen, alle øvrige folkevalgte, frivillige og medlemmer til at bakke op om Josephine og Alternativets enestående forandringsprojekt, som så mange mennesker har sat deres lid til og som er mere relevant end nogensinde.

Hovedbestyrelsen anerkender, at der i fortiden ligger negative hændelser, handlinger og håndteringer, men vi sætter nu et punktum, så Alternativet kan komme videre.

Vi opfordrer til at huske på de værdier, Alternativet er rundet af og som kræver, at vi alle sammen - hver enkelt af os - hele tiden bevidstgør os om dem i mødet med andre mennesker.

Vi beder hermed også jer medlemmer om at være med til at sætte punktum og give hinanden arbejdsro til det politiske arbejde og have tillid til, at vi i Hovedbestyrelsen har fokus på, at der sammen med jer alle udmøntes god ledelse i vores organisation.

Grønne hilsner
Hovedbestyrelsen


Hvad sker? Følg med i kalenderen og under Aktuelt på AlleOs, klik her.
Hovedbestyrelsen - Råd og udvalg, klik her.
Hovedbestyrelsen - Mødekalender og referater, klik her.

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

15 Synes om

Tak til hovedbestyrelsen for at tage affære, og søge en løsning på et opgør, som set udefra er personlige uoverensstemmelser uden egentligt politisk indhold.

Medlemmerne har valgt Josephine, og forsøgene på at omgøre medlemmernes valg stiller os alle i et utroligt dårligt lys.

Vi har en meget stor opgave med at konkretisere praktisable løsninger på en grøn omstilling, der virker og er socialt og økonomisk afbalanceret. Vi har hverken tid eller råd til mere personligt fnidder.

Og lad os så komme i gang med at involvere vores tilbageværende vidende og engagerede medlemmer i udviklingen af den grønne omstilling. Vi behøver ikke opfinde alting selv, der mange andre i Europa og verden, som gerne vil hjælpe os.

Med venlig hilsen

Sven Christensen

9 Synes om

AT STILLE SIG TIL RÅDIGHED FOR DET KONSTRUKTIVE :seedling::
:green_heart: Har man i vores parti krav på at kunne gå rundt at lurepasse, at modarbejde (både direkte i pressen, samt i det skjulte), ikke-anerkenden-af-demokratisk-valgt-leder, at gå og evt. at tale grimt om politisk leder i det skjulte - med håb om ved førstkommen lejlighed at springe til selv og tage magten?
:green_heart: Er det hensigtsmæssigt? Meget i politik er drevet af ønsket om selv at komme frem?
:green_heart: Alternativt kan man, med ønske om at gøre det bedste for projektet Alternativet, og alle de mange folk der vil Alternativet og som knokler for bevægelsen/partiet, evt. give slip på ens mandat(/ens ego?) og give mandatet videre til den næste suppleant, som i endnu højere grad end én selv vil kunne være i stand til at arbejde konstruktivt for projektet Alternativet indenfor de rammer, der nu engang er sat af i dag?

Væredygtighedsspørgsmål:
:slightly_smiling_face: Er du bange for at dø?
:slightly_smiling_face: Har du tilgivet din mor?
:slightly_smiling_face: Er du bange for at give slip?

Hvilket spørgsmål fik jeg ikke stillet?

Tja, måske er jeg døv og dum, men hvad har konflikterne gået på. Hvorfor Josefine, har du været vred, hvilke værdier var der i spil?

4 Synes om

Ja, nogen burde forklare medlemmerne hvad pokker de konflikter går ud på.

Ligesom Bo Pedersen vil jeg også gerne vide hvad konflikterne gik på, og hvilke værdier der var i spil.

2 Synes om

Jeg troede, at vi på årsmødet d. 29. feb. besluttede ikke at komme med nogen opbakning til Josephine. Nu er det blevet moderne at KRÆVE opbakning, hvor kommer det lige fra ?? det har det aldrig før været i alternativet. Josephine er demokratisk valgt og så er den ikke længere.