Nyhedsbrev fra Alternativet København

Kære medlemmer i Alternativet København.
Vi ved, at mange af jer har meget at se det pga. det kommende Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg. Det betyder dog ikke, at kommuneforeningen er sat helt i stå. Herunder er lidt nyt fra Alternativet København. God læselyst!

Valgtilforordnede
Vi mangler stadig en del valgtilforordnede til de kommende valg.
Alternativet København skal stille op med en del valgtilforordnede, valgstyrere, valgformænd og brevstemmemodtagere til de kommende valg. Vi håber meget, at mange af jer medlemmer kunne tænke jer at melde jer. Udover en god demokratisk oplevelse, hvor man får lov til at være med til afvikle et valg, får man også et diæt udbetalt af København Kommune. I kan læse meget mere og tilmelde jer på dette dokument:
valgtilforordnede (1).docx (216.2 KB)

NYT FRA BR
Vores Borgerrepræsentant, Badar Shah giver her en update på, hvordan det går i Københavns Rådhus:

I sidste nyhedsbrev kunne I læse om de overordnede strategiske mål for Alternativets gruppe i Københavns Borgerrepræsentation. Men vi står jo ikke lokalt og alene i København; vi er et helt landsdækkende politisk parti, som snart står over for et folketingsvalg og vores første valg til EU-parlamentet.

Fokus på valg
En omstilling til de tre bundlinjer og kampen for klimaet skal ikke kun kæmpes i rådhuset, men også i Folketinget og i EU-parlamentet. Når vi for eksempel står over en bunden opgave om at implementere den diskriminerende ghettoplan i Københavns Kommune, så er det fordi opgaven tilfalder os via Folketinget. Hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at bringe medborgerskab og klimaet på den øverste politiske dagsorden, så skal vi fortsætte vores arbejde i Folketinget og vi skal alle i fællesskab sætte fokus på de opkommende valg; og heldigt for os alle har vi utrolige stærke kandidater klar, som kan kæmpe kampen i de øverste politiske fora.

I BR-gruppen arbejder vi derfor med Landsekretariatet og kandidaterne i København til at bringe dette samspil på banen; for at skabe mere bevidsthed omkring det faktum, at det der sker i Folketinget har altså reelle konsekvenser for folk ude i byen.

Strukturer på tværs af politiske fora er generelt noget, som vi skal være bedre til i Alternativet; for eksempel har vi fortsat et stort ønske og behov for, at vi arbejder tættere sammen med Alternativets medlemmer ude i lokaludvalgene - og det kan vi kun blive bedre til.

Lokale prioriteter
Noget som jeg selv er meget optaget af for tiden er ghettoplanen og dets implementering; Selv om det er en bunden opgave for Københavns Kommune, så har vi trods alt stadig lidt frihed til at vælge hvordan vi gør det. Det kræver dog stadig et flertal inde på Rådhuset, men vi går til opgaven med fokus på de borgere, som blive berørt af implementeringen. Jeg mener, at de bedste og mest langtidsholdbare beslutninger er ikke dem, som bliver taget hen over hovedet på folk men hvor de berørte bliver inddraget i processen. Og regeringen har med denne ghettoplan inddraget absolut ingen af de borgere, som bliver berørt af loven. Det skal vi rette op på.

På beskæftigelsesområdet har jeg fokus på de lange ventetiderne borgerne har frem til et møde med rehabiliteringsteamet. Kommunens normale ventetid er sat til 5 uger; men lige nu oplever borgere op til 25 uger før de kan få en udregning. Uanset hvordan man forholder sig til vores beskæftigelsessystem, så er det langt fra anstændigt eller menneskeligt at folk sidde fast i systemet i så lang tid.

Som nævnt i forrige nyhedsbrev er den samlede store fokus dog på at skabe et mere stressfrit liv i København for alle borgere - hvor der er balance i fritiden og arbejdslivet. Hvor alle bliver mødt med respekt of behandlet ordentligt. Disse tiltag kommer jeg til uddybe i fremtidige nyhedsbreve.

Til sidst vil jeg anmode alle om at støtte op om det forestående valg hvordan I nu end kan.

Måske er det sidste nyhedsbrev før folketingsvalget - i så fald vil vi ønske jer alle en god valgkamp. Alternativets politiske dagsorden(er) har aldrig været vigtigere - så der er meget at kæmpe for.

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København

Ps. Her kan I se referatet fra seneste bestyrelsesmøde:
referat_bestyrelsesmøde_3 (1).pdf (105.9 KB)