Nyhedsbrev April I, Alternativet Vejle og Opland,

Kære alle medlemmer i Vejle og Opland,

Endnu er intet sikkert, men vi er som land og som lokalforening ved at komme ud af vinterhiet og corona lock down for at gå foråret, sommeren og fremtiden i møde.
Endnu er de små første spæde skridt forsigtige, hvor vi passer på hinanden og os selv, men tøbruddet er på vej og det er svært ikke
at være optimist når solen skinner :slight_smile:

Politisk er der meget vi kan lære af coronakrisen, blandt andet hvor chokerende let det er for en resolut statsleder at lukke landet, demokratiet og forsamlingsretten ned - vel at mærke uden diskussion og uden reel plan for genåbning.
At mange partier nu kritiserer regeringen for den manglende åbningsplan er lidt hyklerisk, for det fokus burde de som opposition have bragt til diskussion i nedlukningsprocessen.
Men det er forhåbentlig vand under broen, som man siger - og leder forhåbentlig til en fremtidig masterplan, skulle slige situationer opstå igen.

Noget andet vi kan lære er at produktionsfilosofien just-in-time (JIT) måske skal genovervejes. Den kraftige outsourcing af vital infrastruktur med alt fra produktion af værnemidler i Kina og vacciner i Saudi-Arabien synes ikke at være en helt så farbar vej i en usikker fremtid, hvor sikring af hurtige leverancer af livsvigtigt udstyr synes umiddelbar.

Deraf afledt kan vi så spørge om det giver mening at indkøbe for F35 kampfly for 16 milliarder og så bruge 40 milliarder på at få flyene vedligeholdt af Ansaldo Breda (ja IC4 tog) i Polen - den ide virker ikke som smart krisestyring af krigsmateriel.
I helt samme boldgade er den danske stat ved at indkøbe tog for 11 milliarder, selvfølgelig på betingelse af at der spares et par millioner når togene skal vedligeholdes i Tyskland.
Begge ovenstående beslutningseksempler er ikke alene eksempler på at mere end tusind højt specialiserede arbejdspladser til fly og tog mekanikere og ingeniører sendes ud af landet, men endnu værre er det eksempler på at vi gør os sårbare i krisetider.
Det er nationale projekter som Alternativet bør gå ind i og manifestere en ny holdning i lyset af erfaringerne fra corona-krisen.

Lokalt arbejder vi også politisk. Marianne og Olav er godt i gang med at formulere et lokalt grønt oplæg.
Der følger snart mere om hvad der er på bedding og hvordan du kan bidrage og gøre din indflydelse gældende. Jeg glæder mig :slight_smile:

Alternativet Vejle og Oplands, Årsmøde blev udsat og vi arbejder på at finde en ny dato, formentlig efter 11. maj, hvorfor landet skulle blive åbnet yderligere op.

Det betyder også at Grundlovsdag stadig er i spil som et tværpolitisk initiativ her i Vejle. Glæder mig til at høre Olav fortælle om fremskridtene.

Første mandagsmøde i maj arbejder vi på at afholde virtuelt - se mere i næste nyhedsbrev.

Forårsgaven er på skinner ved jeg efter et besøg hos Rune, der er svampepotter, der er humusmuld, der er tomater, squash og chili ved at være klar i maj.

Alternativets Landsmøde er udsat til september og det bliver spændende at deltage på baggrund af forårets mange spændende dønninger og udviklinger. Landsmøde udskudt til september

Sidst men ikke mindst har jeg lånt et indlæg fra lokalforeningen i Thy-Mors, der summerer op på forårets begivenheder så alle kan blive opdateret.
Indlægget kan du læse herunder.

For nu og til næste nyhedsbrev ønsker jeg alle et glædeligt og dejlig genstart af Danmark og den grønne omstilling.

Alt det bedste
Lars


Alternativets situation
I februar og marts skrev aviserne en del om ’’Alternativets krise’’.
I Thy–Mors og i Nordjylland er vi mærkeligt upåvirkede af denne krise. Vi har stort set ikke mærket noget til udmeldelser, dog har MF Susanne Zimmer meldt sig ud.

Bestyrelserne fra 2019 er stadig intakte – både i lokalforeningen i storkredsen. Her ved Limfjorden er krisen en corona–krise, ikke en parti-krise.

På landsplan er situationen mere broget.
Fire af de fem folketingsmedlemmer er blevet løsgængere.

Den 1. februar var seks kandidater til posten som Politisk Leder. Her har de to forladt os. Det er Theresa Scavenius, der meldte sig ud den 31. marts, og Rasmus Nordqvist, der meldte sig ud den 9. marts.

Sascha Faxe er blevet midlertidig kommunikations- og frivillig ansvarlig på landssekretariatet. De sidste tre (Josephine Fock, Rasmus Foged og Mira Issa Bloch) er kommet med i Politisk Forums Ledelsesudvalg (POFO’s LU) og i den uformelle organisatoriske landsledelse.

Hovedbestyrelsen holder sine møder online. Knapt en tredjedel af HB har forladt os. Til gengæld er HB sammen med POFO’s LU blevet en slags uformel organisatorisk landsledelse.

Dermed er vores landsledelse blevet styrket med syv nye medlemmer (Torsten Gejl, Josephine Fock, Rasmus Foged, Mira Issa Bloch og tre ekstra repræsentanter fra storkredsene).

Da Alternativet startede i november 2013 havde vi 3 politiske talspersoner: Uffe Elbæk, Torsten Gejl og Josephine Fock. Nu er fhv. MF Christian Poll blevet midlertidig politisk rådgiver (og personaleansvarlig). Vores daglige ledelse på Christiansborg er herefter: Torsten Gejl, Josephine Fock og Christian Poll.

Torsten Gejl er ’’ordfører for det hele’’, dvs., at han har 50 ordførerskaber.

Alternativet er med i alle aftaler om corona og i alle aftaler om hjælpepakker. Det er Josephine og Torsten, der skriver under på aftalerne. Derimod er de fire løsgængere kun med i hjælpepakkerne for medier og kultur.

Ved valget i juni 2019 havde Alternativet 79 folketingskandidater. Heraf er 65 stadig med i Alternativet. Det skal tilføjes, at nogle af de 14 meldte sig ud allerede i efteråret 2019, og at Susanne Zimmer den eneste jyske kandidat, der har forladt partiet.

Ser vi på byrådsmedlemmerne, er billedet det samme. Det er kun få fra kommunalbestyrelserne, der har meldt sig ud, mens ingen fra regionsrådene har udmeldt sig.

Det hedder sig i medierne, at andre partier har overtaget Alternativets politik. Set på overfladen er det rigtigt nok, men kikker vi i dybten, så er der stadig meget af vores politik, som de andre partier ikke vil røre med en ildtang.

Når corona–krisen letter, og vi igen kan snakke almindelig politik, så står Alternativet parat. Vores organisation her i Jylland er intakt, så vi er godt rustede.

1 Synes om