Nyhedsbrev Alternativet Horsens Marts 2018

Kære lokale alternativister – først tak fordi I er medlemmer, og tak for tilliden til at vælge mig som jeres nye forperson i lokalafdelingen. Jeg er både stolt og rørt over at få muligheden for at samarbejde, både med jer, men også med alle andre i dette parti.
Som følge af valget, så har jeg valgt at jeg, med jævne mellemrum, vil sende et nyhedsbrev ud når der er noget er kunne berette og fortælle om. Først og fremmest mener jeg vi skal kigge fremad, og her vil vi sætte fokus på at få gang i flere og bedre lokale arrangementer – både medlemsorienteret – men også arrangementer hvor alle er inviterede. Pt. Arbejder vi med følgende arrangementer:

Offentligt møde om kollektiv trafik d. 5. april i Brædstrup. Her er alle inviteret – Rasmus Foged (Å) fra Regionsrådet samt 3 byrådsmedlemmer fra hhv. Ø, V og LA vil være til stede. Konceptet er at man gerne skulle have mulighed for at komme med sine inputs om den kollektive trafik til de repræsenterede politikere. Find begivenheden på Facebook ved at klikke på dette link.

Mød Uffe. Vi er pt. Ved at arrangere et besøg af Alternativets politiske leder; Uffe Elbæk. Vi forventer at dette arrangement vil foregå inden sommerferien, eller senest i august– datoen og arrangementets art ligger dog ikke helt fast endnu.

Oprydnings joggetur. Vi vil gerne gøre det sjovt og aktivt at hjælpe med oprydningen af området i Horsens. Derfor er vi pt. I gang med at arrangerer joggeture, hvor vi rydder op på hele turen, og samler affald mens vi får motion. Også her vil vi melde datoer ud så snart vi har dem.
Derudover foregår der naturligvis politik udvikling, og et generelt forsøg på at påvirke vores lokale, regionale og nationale politikere. Skulle I som medlemmer sidde med inputs – enten til politikken eller til potentielle arrangementer, så tøv endelig ikke med at sige til.

Tak for jeres tid – jeg glæder mig til at kunne skrive og fortælle jer meget mere.

Med venlige hilsner,
Morten Kaj Jul Degnebolig
Forperson
Alternativet Horsens