Nye landbrugsprodukter: hamp, tang og insekter

Forslagets tekst

Vi vil støtte udviklingen af nye landbrugsprodukter, der har potentiale til at hjælpe den bæredygtige omstilling på vej. De biodynamiske og permakulturelle principper og deres mangfoldige afgrødesystemer vil her være nyttige at inddrage. Der findes mange uudnyttede spiselige klimavenlige afgrøder, som vi bør tænke ind i landbruget. Dette vil øge kilderne til føde, skåne klimaet, øge biodiversiteten og dermed humusindholdet samt give en risikoadspredelse i landbrugsøkonomien.

Vi vil satse på hamp som en af de næste store produktionsgren i landbruget. Hamp har et enormt bæredygtighedspotentiale og vil også kræve nye forarbejdningsvirksomheder og derved skabe jobs i landdistrikterne. Samtidig er hamp en relativt nem plante at dyrke, der ikke kræver brug af pesticider og kunstgødning. Der findes mere end 120 forskellige stoffer i cannabisplanten, og kan bruges til medicin mod kramper, spasmer, kvalme og smerter. Industrihamp kan bruges til bæredygtige byggematerialer, som sund mad (frø og olie), har potentiale til at erstatte bomuld til tekstilproduktion, kan bruges i bionedbrydelig komposterbart plastik.

Vi skal udvikle ”det økologiske blå landbrug” – tang, alger, vandmænd, muslinger og andet godt i havet (som ikke skal have foder og medicin men derimod kan optage næringssalte og CO2 (tang og alger) i forbindelse med produktionen). Vi vil derfor af miljø- og klimahensyn støtte opbygning og udvikling af en fødevareproduktion i havet. Udbredelsen af tangskove vil gavne havmiljø og biodiversitet, optage fosfor, nitrit og nitrat fra landbruget mens tang også kan benyttes som gødning. Derudover har tang en positiv effekt på fiskebestande og er både en god fødekilde for den generelle befolkning men særligt for veganere, da tang indeholder høje mængder af vitamin B12. Der er – også ifølge Landbrug & Fødevarer – ligeledes et kæmpe økonomisk og miljømæssigt potentiale ved at øge produktionen. Denne produktion vil både kunne fjerne kvælstof og producere foderprotein samt bidrage til nye højværdiprodukter inden for farma og ernæring.

Vi vil udvikle klare retningslinjer for, hvordan tanghøst- og dyrkning kan gøres bæredygtigt og økologisk, da disse ikke eksisterer i dag og Danmark derfor lige nu går glip af en potentielt stor og bæredygtig industri. Vi vil ændre retningslinjerne hos Kystdirektoratet, så man kan få brugsret på dyrkningsområder på mere end fem år, da de i dag er svært for virksomheder der arbejder med tang at finde investorer til kommercielle dyrkningsanlæg. Akvaanlæggene have den rette placering, således at der tages hensyn til natur og miljø i kystlandskabet.

Desuden skal vi fokusere på insekter og andre alternative proteinkilder. Vi vil målrette støtte til forskning med fokus på fødevaresikkerheden af bæredygtig insektopdræt. For at støtte op om udviklingen inden for fx bæredygtig insektproduktion som foder vil vi arbejde for at simplificere reglerne inden for EU og presse på for at få gennemført studier i fødevaresikkerhed omkring fodring af insekter med animalske restprodukter (præmis for den klima- og miljømæssige bæredygtighed), hvilket for nuværende er forbudt pga. manglende viden inden for området.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Er der nogle estimater for, hvor store områder, der skal inddrages, for at kunne skabe en rentabel produktion? Tænker, at man skal passe på, at man ikke begynder med monokulturel dyrkning havet.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Der er også behov for at lave økoregler for insekter (ligesåvel som I nævner det for tang eksempelvis).
Når man kigger på insekter som fødekilde til mennesker, ville det også være fedt at kigge på reglerne for insekter som fødekilde til husdyr. Og få løsnet op på reglerne der…
Jeg står gerne til rådighed for yderligere uddybning.
Bh Johanne schimming

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.