Ny værdi: Frihed

Hvem kunne tænke sig at være medstiller til at få tilføjet værdien

FRIHED

til Alternativets øvrige seks værdier?

Om værdien frihed: Frihed til fælles bedste. Vi vil ikke lade muligheden for at realisere kreative ideer til skabelsen af et bæredygtigt samfund stoppe af rigide regler og unødig bureaukrati.

BEGRUNDELSE:

Forholdet mellem den liberale og den liberalistiske tilgang til politik, livet og verden er omdiskuteret, da mange forbinder det liberale med den nyliberalistiske kapitalistiske tilgang til økonomi, beskæftigelse, mv, som vi netop meget gerne skulle have ændret på.

Alternativet har dog fra starten været en frihedsbevægelse, da både frisind og højt til loftet har været en afgørende del af partiets DNA. Vi har længe talt om mindre stat mere samfund, og frihed til og for naturen, mv.

I forlængelse af dette, samt den forventede diskussion på landsmødet om frihedsbegrebet, vil det være helt naturligt at indføje værdien ”Frihed” som en syvende værdi for Alternativet. Man kan diskutere om vi nu er i gang med Alternativet 2.0 eller 3.0, eller hvad vi hver især tænker om partiets status, men tilføjelsen af denne nye værdi vil både markere noget nyt og samtidig cementere noget, partiet er i forvejen, og desuden gøre det så meget mere oplagt at fortælle omverdenen om Alternativets forståelse af frihed, en forståelse, som sætter den liberalistiske forståelse af ordet i relief, for i Alternativets forståelse af ordet kan man slet ikke tale om frihed uden samtidig at tale om forpligtende fællesskab.

2 Likes

Jeg vil gerne være medstiller til Juma’s forslag om FRIHED som Alternativets 7. værdi.

Jeg ved godt, at frihed er værdi, der ikke kan stå alene - og hvis den gør det, så bliver det som med Retsforbundet i 1950’erne.
Det var dengang, at Retsforbundet blev beskyldt for at gå ind for ‘‘Frihed over al måde’’.

Den franske revolution i 1789 var en frihedsbevægelse.
Selv de ivrigste revolutionære vidste naturligvis godt, at frihed ikke kan stå alene, derfor opfandt man sloganet:
‘‘Frihed, Lighed og Broderskab eller Døden’’.

Minder det franske slogan ikke om Alternativets 3 grundlæggende ideer??:
‘‘personlig frihed’’, ‘‘social værdighed’’ og ‘‘levende, bæredygtige fællesskaber’’ ??

I denne forbindelse vil jeg gerne minde om Birgit Holm-Petersen’s indlæg på Netavisen Pio den 29. juni 2020.
Det et indlæg fra 10 medlemmer af Alternativet med Birgit Holm-Petersen som pennefører. Vi er 9 andre alternativister, der også har skrevet under.

Slutningen i Netavisen Pio lyder således:

Alternativet er en frihedsbevægelse

Der er tre grundlæggende ideer i Alternativet, som partiet bygger på: ‘‘personlig frihed’’, ‘‘social værdighed’’ og ‘‘levende, bæredygtige fællesskaber’’, og det er nu vores opgave at sætte de oprindelige ideer i højsædet igen.

Alternativet er jo en frihedsbevægelse, som ønsker mindre stat, men mere samfund.

En stor tak fra medlemmerne skal lyde til de hårdtarbejdende folk inde på Christiansborg, der knokler som bæster for at få tingene til at hænge sammen, til Torsten Gejl og ikke mindst Josephine Fock.

Disse menneskers utrættelige arbejde har fået mere af Alternativets politik igennem de sidste par måneder, end nogen af os turde håbe på.

Vi ønsker dem en yderst velfortjent sommerferie.

Indlægget skrevet af Birgit Holm-Petersen, Medlem af Alternativet;
Børge Højlund Jensen, medlem af Alternativet;
Gustav Sieg Sørensen, folketingskandidat i 2019, og kandidat til Thisted Kommunalbestyrelse og Nordjyllands Regionsråd i 2017;
Charlotte Wangel, medlem af Alternativet;
Jeanette Dahl, bestyrelsesmedlem i Alternativet i Nordjylland;
Jens Harder, næstforperson for Alternativet i Nordjylland;
Lars Thur, medlem af Alternativet;
Michael Øhrberg, medlem af Alternativet;
Lene Kaltwasser Henriksen, forperson. Alternativet på Fanø
og Bodil Helbo, medlem af Alternativet

2 Likes

Med hvad Gustav ovenfor har skrevet herom in mente melder jeg mig også gerne som stiller til at få frihed ind tilføjet som en værdi for Alternativet.

1 Like

Yes, jeg forstår med Hegelske briller…

Hej fra gunfight!

Jeg melder mig også gerne som stiller.

1 Like

Gitte Rasmussen - har du et medlemsnummer, jeg kan ikke finde dig i alleos-medlemsregistret. Om hvilken kommune kommer du fra?

Jeg vil gerne støtte op om at tilføje frihed til Alternativets værdier.

1 Like

Mit medlemsnummer er: 15688

og jeg er fra Odense Kommune.

Hilsen Gitte

Jeg synes det giver mega god mening. Og det adskiller os i den grad fra ‘traditionel rød blok’. Og dét tror jeg bliver AFGØRERNE ved de næste valg. Altså at vi skal differentiere os. Ellers bliver vi irelevante. Og det synes jeg ikke vi er! Vi vil nemlig den personlige frihed i langt højere grad end alle de andre ‘røde’!

1 Like

Jeg vil derfor gerne være medstiller - men lad os endeligt ‘advare’ både hovedbestyrelse og den grønne gang. Måske vi kan time det så vi kan lave en god historie samtidig og få kommunikeret vores budskab!

1 Like

Umiddelbart en god idé, men det skal uddybes, hvad Å lægger i begrebet/værdien. Fx Radikale bruger også værdien Frihed meget (lige skimmet deres hjemmeside) - her er min fornemmelse, det primært går på udlændingepolitikken? I Å menes det i hvert fald bredere, og er i høj grad et oprør mod den socialdemokratiske tankegang om velfærd betalt med omfattende omklamring, indgriben og kontrol i det personlige, som selvom den redder nogle få - eller afslører nogle få “velfærds-snydere” - har så mange negative konsekvenser for borgernes livskvalitet. Men hvordan adskiller Å’s frihedsbegreb sig egentlig fra det traditionelt liberale? Det ville være utroligt fint, hvis nogle medlemmer ville se på dette (på bottom-up manér). Kunne være et fint springbræt for både aktiviteter, revitalisering af partiprogram, og indlæg i pressen.

2 Likes

Jeg tror ikke, at “frihed” skal sidestilles med ydmyghed, humor gennemsigtighed, empati, etc. “Personlig frihed” er et overbegreb i mit hovede som “social værdighed” og “levende bæredygtige fællesskaber“. Og de tre “overskrifter” eller grundideer bygger på og er rammesætter for vore værdier, som samtidig giver grundideerne indhold. Giver det mening?

4 Likes

Hvad mener i egentligt med ordet frihed?

  • Er det at man kan gøre hvad man har lyst til?
  • Er det at man har lige muligheder?
  • Er det at ingen bestemmer over en?
  • Er det ikke at være forpligtet?

Lyder alt sammen godt, indtil man dykker ned i substansen. I praksis bliver det alt andet end simpelt.

For mig er frihed en følelse, ikke en tilstand.
Følelsen af ufrihed opstår når jeg ikke kan følge min indre natur.
Hvis jeg vil være fri for følelsen af ufrihed, må jeg se de muligheder jeg har tilrådighed, vælge den mulighed der er bedst for mig, og gøre det jeg er nødt til at gøre, netop fordi det er det bedste.

Friheden består i at jeg vil det jeg gør. Ikke omvendt.

Det frieste samfund jeg kan forestille mig er derfor et, hvor hver enkelt menneske kan følge sin natur, id et omfange, det ikke strider imod det fælles bedste.

Altså ingen unødige restriktioner, og ingen regler udformet ud fra ønsket om administrativ bekvemmelighed - samt at de valgmuligheder der bedst for individet og for helheden, også er de lette valg.

2 Likes

I min verden alle de 4 versioner af frihed inkluderede i det jeg tænker ved at sætte frihed som værdi og mere til.
Personligt synes jeg det er for begrænset frihed med versionen som du beskriver den hvor det er begrænset af “det fælles bedste”, i hvert fald som det fælles bedst defineres i mange eksisterende samfundsstrukturer.
Jeg har tænkt en del over det her begreb med frihed og finder egentlig at det som værdi har godt af at stå uden at være videre konkretiseret, det skal netop være en værdi vi stræber efter i alle sammenhænge, ikke en konkret defineret politik.

En anden motivation for at støtte op om at få tilføjet værdien frihed er at det virker som en god måde at markere en vej fremad for Alternativet og noget udvikling i forhold til det Alternativet som folk kender fra medierne i især det her kalenderår, men hvis det skal virke kræver det den rette præsentation på en eller anden vis.

2 Likes

Jeg tænker, at frihedsbegrebet er mere end en ny værdi i Å.
Vi er grønne, men vi vil også være frie… til og fra og med ansvar.
Og hvem ved, måske en ting til: lige ? Nå, en ting ad gangen :slight_smile:
Lad os se hvad vi kan blive enige om i den kommende tid / på landsmødet.
:green_heart:

Jeg er enig med dig i, at frihed er en følelse. Jeg mener så også, at følelsen af frihed hænger sammen med følelsen af at kunne magte sin egen tilværelse og at man indgår i de fællesskaber, hvor man føler sig tryg, anderkendt og respekteret.

1 Like

22900 Lene
Nu har jeg tænkt lidt mere over om frihed skal være en værdi.
Og sig så bare: Nørdet! Jeg ved det godt :wink:
Ordet frihed betegner et begreb, en følelse, og det adskiller sig fra vores øvrige værdier på følgende måde: Frihed er ikke noget, som man kan gøre eller en egenskab, som man kan have / udøve i relation til andre.
Derimod synes jeg godt om frihed, som det der betegner bevægelsen Å, sammen med det grønne,
og på sigt meget gerne også suppleret med ordet lighed.
Håber at vi får et godt landsmøde!

1 Like