Ny offentlighedslov

Forslagets tekst

Offentlighedsloven er med rette blevet kritiseret, fordi den i realiteten har begrænset åbenheden i forvaltningen. Muligheden for at søge aktindsigt er afgørende for pressens mulighed for at føre kontrol med magthaverne, og derfor er det fx dybt problematisk, at offentlighedsloven – særligt bestemmelserne §§ 22, 24 og 27 stk. 2 – i praksis har indskrænket retten til aktindsigt.

Det giver ikke mening, at vi har en offentlighedslov, der snarere begrænser end fremmer transparens og åbenhed. Alternativet vil arbejde for en mere åben offentlighedslov og tilbagerulle de førnævnte bestemmelser, fordi det vil skabe mere åbenhed i forvaltningen, så det danske demokrati, den danske befolkning og det danske folkestyre får den offentlighedslov, som de fortjener.

Alternativet foreslår, at der indføres en ny offentlighedslov, der reelt lever op til sit navn. Inspireret af Dansk Journalistforbund vil vi arbejde for, at man genindfører den overordnede retstilstand, der gjaldt før 1. januar 2014 ved at overføre miljøoplysningslovens bestemmelser til offentlighedsloven. På den måde tilbagerulles også bestemmelserne §§ 22, 24 og 27 stk. 2.
De elementer fra den nuværende offentlighedslov, der fremmer åbenhed, skal naturligvis fastholdes og udvides. For eksempel ønsker vi, at grænsen for, hvornår offentligt ejede virksomheder undtages fra offentlighedsloven reduceres fra det nuværende ejerskabskrav på 75 pct. til 50 pct., så flere underlægges loven.

Potentielle ulemper ved forslaget

Med krav om øget gennemsigtighed og åbenhed i udviklings- og beslutningsprocesser følger også øget risiko for, at folk er mere forsigtige med at ytre sig, eller at beslutningstagning rykkes over i uformelle fora, hvor der ikke kan journaliseres eller er krav herom.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvem har været inddraget

Dansk Journalistforbund

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

1 Like

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.