Ny måde at organisere åndslivet på


(randi) #82

Jeg kan forstå nis, at for dig er spørgsmålet afgjort. Til lykke med det.


(Nis Jørgensen) #83

Hvilket spørgsmål? “Hvem er gud?” eller “Findes der en gud?”?

I begge tilfælde vil jeg snarere sige, at jeg ikke forstår spørgsmålet, før du har fortalt hvad du mener med “gud”. Altså ikke en empirisk undersøgelse af gud, men en logisk beskrivelse af, hvilke kvaliteter et fænomen skal have, for at du vil kalde det “gud”.


(randi) #84

Søde nis - ‘en logisk beskrivelse’? Du beder om mere, end samtlige religionsfilosoffer indtil videre har formået. Det kan - indtil videre - kun blive en subjektiv beskrivelse. Hvilket er lige præcis, hvad jeg ønsker at henlede opmærksomheden på med mit med vilje naivt formulerede spørgsmål.

Men for dog at komme dig en smule i møde - G - generator - O - operator - D - destroyer - bare lidt for sprogligt sjov.

Hensigten er naturligvis at påpege, at vi lever i et univers, hvis indre og ydre grænser vi ikke kender men dog er medskabere af (ref kvantefysik). Et faktum som almindeligvis og med katastrofale konsekvenser overses.


(Nis Jørgensen) #85

Hej Randi

Der er for lidt sammenhæng mellem det jeg spørger om, og det du skriver, til at det er muligt at føre en fornuftig samtale. Så jeg stopper her. Hav en god dag.


(randi) #86

Det er desværre den almindelige reaktion ikke at magte at tage den filosofiske udfordring op, som det er at diskutere gudsspørgsmålet. Men nu var det jo dig selv, der tog handsken op


(Nis Jørgensen) #87

Min pointe, er at du ikke svarer på mine spørgsmål. Dermed er der ikke tale om en diskussion.

Jeg har bestemt “taget den filosofiske udfordring op” at diskutere gudsspørgsmålene med dig. Det er dig der nægter (eller ikke formår) præcist at definere de begreber du selv bruger. Dermed bliver samtale meningsløs.


(randi) #88

Jamen nis, hele pointen er, at du ikke kan definere gud - selvom nogen gerne vil, og det er især dem, der skal udfordres.

Som jeg ser det, er vi hele tiden medskabere i den universelle matrice . - en ret dramatisk pointe, som kvantefysikken har formidlet, men som overhovedet ikke får den opmærksomhed, den fortjener. Læs f.eks. gregg braden ‘the divine matrix’