Nu udvikler vi Alternativets freds- og forsvarspolitik

Nu udvikler vi Alternativets freds- og forsvarspolitik

  • byd ind på processen, for det er jer, der skal udvikle og bestemme politikken!

Det danske forsvar løfter mange svære opgaver, og gør det - ofte - med livet som indsats. Der er brug for nye tanker, nye løsninger og konstellationer, der kan øge chancen for at Danmarks interesser plejes samtidig med, at andre får gavn at vores indsats - så vi er det bedste land for Verden.

Der er for eksempel brug for en mere intelligent og menneskelig veteranpolitik, og vi skal ruste os til fremtidens udfordringer og muligheder i cyberspace. På samme vis skal vi forholde os langsigtet til måden, vi indretter og iværksætter vores militær og efterretningstjeneste. Og ja, nogen vil med garanti også spørge, om vi overhovedet skal have et militær?
Vi skal altså turde stille spørgsmål og forslag, der normalt ikke kommer ud over læberne.

I linket til google-dokumentet (her og nedenfor: https://docs.google.com/…/1RWQlcwgDSWhHRRevQI6BQqYwfWQ…/edit) kan du finde en oversigt over mit foreslåede forløb for politikudviklingen. Her kan du se, hvad målet er – og hvilke roller og medfølgende opgaver, der skal fordeles. Jeg er som ordfører tilgængelig og naturligvis meget interesseret i at deltage, men det er vigtigt for mig, at ALT i processen foregår udenfor Christiansborg og efter medlemmernes ønske og interesse.

Det er også medlemmernes ansvar at få politiken skrevet ren og godt i mål på Politisk Forum. Jeg er med hele vejen, men kun som sparringspartner, så vi undgår misforståelser om, hvem der bestemmer vores partis politik. Det er medlemmerne, jeg er som valgt MF’er blot med til at få den til at leve.

Hvem gør bedst hvad? Det spørger jeg jer om - men giver samtidig en ramme, I kan tænke ud fra. Ikke nødvendigvis med navns nævnelse, men mere hvor i organisationen (frivillig, tillidsvalgt, politiker, ansat, ekspert) skal tovholderne findes, for at vi skaber den bedste og mest værdifulde politik.

Derfor må du meget gerne komme med inputs til, hvor og hos hvem den rolle burde ligge og forvaltes, så rollen som tovholder og øverste blæksprutte placeres lige præcis der, hvor den kan blive den mest inddragende og demokratiske aktør.

Til hele politikudviklingen har jeg oprettet en google mail - fredspolitik@gmail.com - hvor dokumenter også vil være tilgængelige. Det er meningen, at mailen kan bruges til, i fællesskab, til at uddele roller og samskrive centrale dokumenter.

Ambitionsniveauet for vores politikudvikling er allerede på vej igennem loftet, og målsætningen er, at hele landet skal bidrage til denne politik. Er du nysgerrig? Har du gode idéer til fremtidens freds- og forsvarspolitik - så kontakt din storkreds.

Hvad gør du nu?
Du kigger i google-dokumentet her: https://docs.google.com/…/1RWQlcwgDSWhHRRevQI6BQqYwfW…/edit…

… kommer med kommentarer (undgå gerne at rette direkte) og forslag ved hjælp af rettefunktionen, og så melder du dig måske med dit navn og kontaktoplysninger på mailen fredspolitik@gmail.com, hvis du ønsker at bidrage specifikt til en af opgaverne eller i din kreds.

/// Del, del, del.
Jeg vender tilbage med en update om en uge, hvor vi forhåbentligt har fået god feedback. Og husk, INTET ligger fast - det er jeres politikudvikling, og jeg sætter blot rammerne til inspiration, så vi kan komme i gang. Dette opslag er også delt på Facebook.

2 Synes om

Dine link til google docs giver en fejl 404.

Uden dem er det jo lidt svært at komme med nogle konkrete forslag til videreudvikling af freds- og forsvarspolitikken.

Kan det være de “…” der er i linket der skal udfyldes med de tegn der mangler, før linket virker?

Glimrende initiativ.
Jeg deltager gerne med indspark om humanistisk fredsarbejde, der bør bygge på forebyggelse og støtte til de ulykkelige mennesker, der bliver ramt af krig mod deres vilje.
Kurt Wissendorf Møller.

Du må da selv have en mening

Jeps.
Vi leverer hospitalsskibe og trækker alle vores krigere hjem.
På disse skibe installerer vi undervisningsfaciliteter og stiller fysiske genoptræningsfaciliteter til rådighed. I FN arbejder vi systematisk for oprettelsen af en fredshær, hvis opgave er at genopbygge de områder, der er blevet ødelagt af krig.
De krigsførende parter (aggressor) pålignes at betale enten i kontanter eller gennem arbejdskraft at genopbygge, hvad der er ødelagt, herunder at genetablere og drive undervisningsinstitutioner, indtil det ødelagte område er nået tilbage til sit oprindelige stade.

2 Synes om

det link sender mig til " Udviklingen af Alternativets Erhvervs- og innovationspolitik"

Nogen der kan dele et fungerende link til Freds- og forsvarspolitik?

Ja. Godt spottet. Her er det korrekte link: Udviklingen af Alternativets Freds- og forsvarspolitik - Google Documenten

Det er svært at finde stedet, hvor man kan diskutere, hvis det da ikke er her. Jeg prøver:
Danmark befinder sig under NATOs atomvåbenparaply. Kan vi i Å gå ind for det med vores værdier i behold? Det er en god ide, at tage stilling til dette først, inden vi taler om alt muligt andet.

opklarende spørgsmål:
Mener du at verden vil blive et mere fredeligt sted hvis vi meldte os ud af NATO?

I min optik:
Vil vores muligheder for at bidrage til f.eks FN missioner vil blive mærkbart indskænket hvis vi melder os ud, da vi ikke længere vil have samme muligheder for at øve vores enheder sammen med enheder fra NATO lande og mange andre ting bliver mere besværligt.

Hvis NATO stopper sin støtte til de baltiske lande så er det kun et spørgsmål om tid, før de kommer under russisk indflydelse og at Putin vil forsøge at ændre på grænserne. Og det øger risikoen for krig.

Jeg er bestemt ikke fan af at vi har leget USAs skødehund, men jeg har svært ved at se hvordan det vil gavne noget at vi forlader NATO. (også fordi NATO jo ikke har været skyld i krigen i Irak eller Afghanistan)


I forhold til at udvikle en politik på området så er der to muligheder.

A. at opstille den løsning man ønsker. Måske at vi helt afvikler forsvaret?
B. At man kommer med et realistisk bud på hvordan et forsvarsforlig skal se ud for at man kan stemme for det.

Noget andet man nok også bør gøre er at tænke grundigt over om der er situationer hvor man vil være villig til at stemme for at man udsender danske soldater. Og hvis ja,m hvornår?

Type af opgave? (FN observatør? Fredsbevarenede? fredsskabende? NATOs §5?)
Hvilket soldater? (kamptropper, logistik, mine-rydning? special styrker, krigsskibe? felthospital?)
Er FN mandat et krav? (så længe de faste medlemmer af sikkerhedsrådet har veto, så er FN jo handlingslammet i nogle sager)


Jeg mener vi skal stoppe med at deltage i USAs ulovlige angrebskrige (Irak 2003) og tilbage til at udsende bidrag under FN.
Men Som situationen er i dag, har vi ikke kapaciteten til at udsende større bidrag til FN i andet end kort tid… den er blevet sparet væk.

Det vi kan gøre, uden at forsvaret skal laves markant større, er at fokusere vores kapacitet på nogle konkrete områder, hvor teknologi og uddannelse er vigtiger end antallet af soldater.

F.eks bad danske General Lollesgaard, som var chef for FNstyrken i Mali, i oktober 2015 om 250 soldater med pansrede lastbiler.

Altså en vognmandsforretning, hvor lastbilerne er panseret og bevæbnet.
FN har brug for at flytte forsyninger ind i landet og med dårlige veje, banditter og oprørsgrupper er det besværligt og ret farligt.

Her ville en relativt lille dansk styrke kunne havde haft stor betydning og det havde været et positivt bidrag.
Men politikkerne lyttede ikke og tilbød noget man ikke havde brug for.

Men for at vi overhovedet kan gøre dette, så kræver det vi har uddannet soldater, der kan løse opgaven… og at forsvaret har det nødvendige antal køretøjer af rette type og den nødvendige mængde reservedele.
Og det er alt sammen noget som er tvivlsomt i dag… pga. besparelserne.

(og så kunne man passende droppe købet af F35 og købe/lease billiger svenske fly. Både Tjekkiet og Ungarn leaser 12-14 fly vær… billigere løsning og det antal der skal bruges for suverænitet håndhævelse… men det er jo en anden debat)

1 Synes om

Du argumenterer udmærket for det første, men for det andet var det mig, der ville have svar på nogle spørgsmål, så dem vil jeg først have svar på.
Jeg vil tro, at du svarer sådan: Ja, jeg befinder mig godt under NATOs atomvåbenparaply.
Jeg er dog utilbøjelig til at tro, at man kan befinde sig godt under truslen om menneskehedens udryddelse. I 50’erne var mange af os virkelig bange for atomkrig. Nu har vi vænnet os til tanken. Det er det, jeg ikke kan forlige mig med.
Ydermere kan Alternativets idealer ikke være under atomvåbenparaplyen, så her må man vælge. Vi kan ikke både blæse og have mel i munden.

Nu kom jeg alt for sent i gang med at læse - så…

Hvor er vi henne i den proces René lægger op til?

Vi er begyndt at finde de interesserede og i næste uge inviteres tovholdere til at stå for processen, JHL.

og hvordan udtrykker man sin interesse :slight_smile:

1 Synes om

Hej igen,

jeg har været væk et stykke tid fra denne tråd og har ikke været inde med mine ideer og tanker, men de kommer så her.

Vi mennesker er har gennem hele menneskehedens historie set på hinanden som værende i forskellige ideologiske grupper og altid set de andre som værende fjender af vores egen ideologi.

Det er på tide at vi mennesker begynder at se på hinanden som søstre og brødre, som en fælles global menneskelig familie og det kan et militært forsvar ikke på nogen måde være med til at gøre.

Vi skal til at tænke som levende mennesker og ikke som “stendøde” ideologiske karakterroller, som der er skrevet drejebøger om, hvordan vi skal udføre.

Vi er levende mennesker og skriver vores egen drejebog, til den rolle, som vi i menneskets levende verden.gerne vil udøve.

For at vi kan skabe en følelse af global samhørighed, kunne vi danskere starte med at udvikle noget nyt og noget langt anderledes end et militært forsvar, der kun vil død og ødelæggelse, da det er dødens og ødelæggelsens redskaber det militære forsvar bruger.

Det vi danskere kan gøre, er at vi i stedet for et militært forsvar, fik opbygget et en global redningsberedskabsbase, der vil komme til at råde over orangefarvede F 16 jetfly, der på 3-6 timer vil kunne nedkaste akut nødhjælp og derudover råde over orangefarvede Herkules transportfly, der inden for 6-10 timer vil kunne nedkaste yderligere nødhjælp og personel, således at nødhjælpen kan sættes ind inden der er gået et døgn efter en stor katastrofe, hvor de nationale beredskaber ikke kan magte opgaven.

Derudover kan det danske globale redningsberedskabsbase råde over flere hospitalskibe, ligesom Jutlandia i Koreakrigen var det.

Vi skal til at handle menneskeligt frem for politisk.

Jeg får en indre vrede, hver gang jeg ser militære enheder blive sat ind i nødhjælpsarbejde, fordi det sender et falsk signal, da de militære mandskaber er skabt til at slå mennesker ihjel og ikke til at redde menneskeliv. De to ting hører ikke sammen.

Får Danmark oprettet sig som en global redningsberedskabsbase, skal hele den danske forsvars- og udenrigspolitik ændres.

Først og fremmest skal Danmark meldes ud af NATO, da vi ikke længere skal være et land der forherliger dødens og ødelæggelsens redskaber og ej heller bruger dem.

Dernæst skal der lægges pres på EU, således at EU får ændret sin udenrigs- og forsvarspolitik, så den passer til den danske. Ske dette ikke bliver Danmark nødsaget til at melde sig ud af EU.

Det er i korte og hurtige træk min holdning og tanke/idé om den dansk forsvars- og udenrigspolitik.

Vi skal vise os som værende levende menneske - levende, livgivende og livsbekræftende mennesker og det kan vi godt nok ikke, så længe vi forherliger et militært forsvar der bruger dødens og ødelæggelsens redskaber.

Vi skal kunne udvise et menneskeligt mod og en livsbekræftende styrke, i stedet for at komme med den nuværende danske ideologiske fejhed og svaghed, ved at vi vil forsvare os med død og ødelæggelse.

Tilstedeværelsen af et forsvar er jo desværre nødvendigt, hvor meget man end er imod krudt og kugler, og som det lille land, vi er, er vi afhængige af en alliance som NATO, for at kunne bevare den fred, sikkerhed og stabilitet, som vi har. I den forbindelse synes jeg til gengæld, at det er voldsomt at skulle bruge 2 % af vores BNP på forsvaret, sådan som det blev vedtaget af medlemmerne. Der burde foretages en ny, kvalificeret analyse af situationen i dag, om det reelt behøver at være 2 %, eller om f.eks. 1,5 % kunne være tilstrækkeligt. 30 milliarder om året +/- er jo også en sjat; noget nær en Storebæltsbro omregnet til nutidspenge. Skulle det virkelig ikke være nok?

Verden er ikke blevet et mere sikkert sted med den nye administration i USA, og hvis NATO falder, vil Putin ikke være sen til at servere lagkage. Vi må få de eksisterende alliancer til at fungere bedst muligt på en tidssvarende måde og yde vores andel i at sikre freden globalt. Værdien af vores fællesskaber er glemt, hvor man kun fokuserer på besværlighederne og glorificerer ensomhed og isolation som roden til alt godt, og glemt er, at den fred og sameksistens, vi har i dag, netop er skabt af disse fællesskaber.

Det kommer ikke af sig selv. Og vi er nødt til at have et realistisk svar på de trusler, der eksisterer, for ellers kan det jo være lige meget med alle de visioner, vi har, som handler om alt andet end forsvaret mod det onde. Det, vi skaber, skal forsvares, og vi skal bevare de fællesskaber, som er med til at sikre dette.

Vh. Nicolas

2 Synes om

Jeg får en indre vrede, hver gang jeg ser militære enheder blive sat ind i nødhjælpsarbejde, fordi det sender et falsk signal, da de militære mandskaber er skabt til at slå mennesker ihjel og ikke til at redde menneskeliv. De to ting hører ikke sammen.

Når Rødekors/Røde halvmåme ikke kan operere i et område fordi de bliver angrebet (af banditter eller oprører, elelr blot desperate mennesker) så er der to muligheder.

At der ikke uddeles hjælp.
Eller at militære styrker gør det.

Skal vi i stedet for lade folk dø?

Der er i øjeblikket 16 FN operationer. Flere af dem hvor mandatet inkludere stabilisering, hvor der må bruges magt imod banditter og oprørsgrupper.

En af dem er i Syd Sudan hvor der er problemer med at brødføde befolkningen. Her ca. 12.000 FN soldater deployeret. Uden dem ville Rødekors ikke kunne være til stede i sikkerhed.
(fra mandatet)

(c) Creating the conditions for delivery of humanitarian assistance
i. To contribute to the creation of the conditions for the delivery of humanitarian assistance, including by helping to establish the necessary security conditions and by exercising its good offices, confidence-building and facilitation, so as to allow, in accordance with relevant provisions of international law and United Nations guiding principles of humanitarian assistance, the full, safe and unhindered access of relief personnel to all those in need in South Sudan and timely delivery of humanitarian assistance, in particular to internally displaced persons and refugees;

Skal vi i fremtiden sige nej, når FN beder om hjælp? og overlade det til de afrikanske lande?

Og dit brok over NATO… Den eneste gang NATO har gjort noget uden et klart FN mandat, var da man stoppede serberne fra at lave etnisk udrensning i Kosovo. (fordi Russerne brugte deres Veto)
NATO er det der gør at Putin ikke tager en bid af de baltiske lande… som han gjorde med Georgien og Ukraine.

2 Synes om

Det er utroligt at mennesker fortsat tror, at dødens og ødelæggelsens redskaber løser de problemer dødens og ødelæggelsens redskaber skaber.

Dødens og ødelæggelsens redskaber løser ikke problemerne dødens og ødelæggelsens redskaber skaber.

For at få sat gang i en anden måde at tænke på, skal vi mennesker til at fokusere på det levende, det livgivende og det livsbekræftende og det er ikke det vi mennesker gør med dødens og ødelæggelsens redskaber.

Vi mennesker løser ikke de krige og konflikter ideologier frembringer med dødens og ødelæggelsens redskaber, ved at bruge dødens og ødelæggelsens redskaber.

Skal vi løse de konflikter, hvor ideologierne bruger dødens og ødelæggelsens redskaber, skal vi mennesker ikke slå mennesker ihjel, heller ikke dem der ellers på ideologiernes vegne, slår mennesker ihjel.

Vi skal vise mennesker, at de ikke er vores fjende.

Vi kan stoppe mennesker i deres gøren og laden for ideologierne, når vi taler til menneskene og ikke til den ideologiske rolle menneskene har påtaget sig.

Det gøres bedst inden der opstår en konflikt mellem ideologisk grupper.

Grunden til at de konflikter I her omtaler ikke kan eller kunne løses og stoppes, er fordi ingen taler menneskers sprog, for alle taler ideologiernes sprog og de taler i sidste ende med dødens og ødelæggelsens redskaber.

Vi mennesker kan tale et andet sprog, som ingen ideologier forstår og derfor heller ikke kan tale, nemlig det levende, det livgivende og det livsbekræftende sprog.

Det sprog appellerer hverken til det voldelige, det dødbringende eller det ødelæggende.

Det er til gengæld et sprog der er svært at lære at tale for os mennesker, fordi vi igennem årtusinder har lært at tale ideologiernes voldelige, dødbringende og destruktive sprog.

Det er på tide vi mennesker begynder at tale det levende, det livgivende og det livsbekræftende sprog, vi mennesker kan tale.

Når vi lærer at tale det levende, det livgivende og det livsbekræftende sprog, vil det ideologiske sprog stille og roligt visne bort og vi vil opleve færre og færre ideologiske konflikter mennesker imellem, fordi menneskene begynder at være det de er – mennesker – frem for at udføre en ideologisk rolle, som de ikke er.

Derfor vil Danmark kunne blive det første land der taler det levende, det livgivende og det livsbekræftende sprog, ved at Danmark bliver en global redningsberedskabsbase, og dermed melder sig ud af NATO, da NATO kun kan tale det ideologiske sprog, der bruger dødens og ødelæggelsens redskaber.

Danmark kan blive det første land der helt og aldeles kan og vil bruge de levende, de livgivende og de livsbekræftende redskaber og på den måde være med til at kunne tale det sprog vi mennesker har så stort behov for at komme til at tale.

Livets levende, livgivende og livsbekræftende sprog.

I kender tilsyneladende ikke Livets sprog, I kender kun til dødens og ødelæggelsens og dermed ideologiernes sprog.

Prøv for en gang skyld, for jeres egen og jeres efterkommeres, at lære at tale livets sprog, i stedet for dødens og ødelæggelsens.

Det ville være gavnligt for debatten hvis du skruede ned for den ideologiske retorik. Det giver indtrykket af fanatisme og gør din tekst markant svære at læse.
Og at du er nedladende hjælper ikke.

Det eneste du reelt skriver, er at du synes Danmark skal melde sig ud af NATO… og at konflikter bør stoppes før de ender i krig.(og det sidste er jo indlysende)
Og det kunne du havde gjort på to linjer. Resten er blot ideologisk retorik som ikke gavner noget.

Jeg synes i stedet for du skal svare på de ret konkrete spørgsmål jeg stiller.

Når der ikke kan uddeles nødhjælp pga. banditter/oprører skal vi så lade folk dø?
Når en befolkningsgruppe i et land får lyst til at myrde en minoritet, skal vi så blot acceptere det?
Er det i orden at et land, ved brug af magt, ændre på grænsen til nabolandet?

2 Synes om

Du skriver, at der ikke kan uddeles nødhjælp på grund af banditter/oprører.

Der skal skabes en kontakt til banditterne/oprørerne og så skal der lyttes til dem og forsøges at få en forståelse for netop DERES situation.

Så længe man kun ser mennesker som noget skal skal bekæmpes, får man ikke indblik i deres - om muligt - misforståelser eller berettigede vrede, som de så lader gå ud over andre mennesker de mener, går deres modstanders ærinde.

Det er vigtigt at signalere, at man kommer for at tale Livets sag og ikke en ideologis sag.

Ideologier er døde tekster, mens vi mennesker er levende væsner.

Jeg taler ikke om at acceptere død og ødelæggelse, derimod om at bruge andre måder at stoppe dødens og ødelæggelsens handlinger på, end ved at bruge dødens og ødelæggelsens redskaber i sine handlinger.

I det øjeblik du udviser en levende respekt for dem der umuliggør dit arbejde i at hjælpe mennesker i nød, vil du kunne få dem i tale, fordi du viser du ikke handler ud fra, hvad de udgiver sig for, derimod hvad de reelt er - nemlig mennesker.

Når der bruges dødens og ødelæggelsens redskaber mod mennesker, bruges de ikke mod menneskene, derimod mod den idelogiske ordre menneskene handler efter.

Det er ideologiske handlinger, der bruger dødens og ødelæggelsens redskaber, som der forsøges at blive stoppet ved ideologiske handlinger, der også bruger dødens og ødelæggelsens redskaber.

Jeg mener, det er muligt at stoppe ideologiske handlinger, hvor der bruges dødens og ødelæggelsens redskaber, uden at bruge dødens og ødelæggelsens redskaber.

Vi kan ikke blive ved med at tro på, at dødens og ødelæggelsens handlinger kan stoppes med dødens og ødelæggelsens handlinger, vi skal finde andre måder at stoppe dødens og ødelæggelsens handlinger på, end blot ved at bruge dødens og ødelæggelsens redskaber i vores handlinger.

Det bedste er at kunne se og forstå en situation, inden den bryder ud i handlinger med vold, død og ødelæggelse.

Er handlingen brudt ud, skal vi kunne bruge andre midler til at stoppe vold, død og ødelæggelse, end ved vold, død og ødelæggelse.

For at kunne stå som en neutral part i en situation, hvor man skal stoppe vold, død og ødelæggelse, så er det ekstremt vigtigt at kunne stå som en part, de stridende parter ved hvor står, og en sådan part er hverken Røde Kors eller FN desværre i dag, da Røde Kors har en blakket historie der går tilbage til 2. Verdenskrig og FN er tit og ofte lammet på grund af ideologiske modsætninger.

Danmark kan faktisk blive en part der står helt udenfor de ideologiske modsætninger, dersom vi danskere tør gøre det.

Det handler om at vise sig som værende et menneske - et levende menneske - og ikke en ideologiske karakterrolle i det ideologiske skuespil.

Danmark kan springe helt ud af dette ideologiske skuespil, ved netop at melde sig ud af NATO og EU og gøre sig til en af menneskenes globale redningsberedskabsbaser.

Vi behøver ikke forsvare en ideologi, for det gør man ved hjælp af dødens og ødelæggelsens redskaber.

Det eneste vi forsvarer - dersom vi gør Danmark til en global redningsberedskabsbase - det er menneskers liv og førlighed.

Når vi i Danmark gør Danmark til en global redningsberedskabsbase, så er det vi udviser et signal om, hvor vi står henne i verden - og hvad det er vi vil forsvare?

Er det en eller anden “stendød” ideologi

eller

er det de levende mennesker her på Jorden.

Jeg vil gerne forsvare levende mennesker.

Jeg vil gerne gøre det sammen med andre mennesker og jeg fornemmer, at mange andre mennesker gerne vil det samme som jeg.

Spørgsmålet er blot, om folketingets medlemmer også vil gøre det, ligesom jeg og andre, som de mennesker de er?

Dette har intet med en ideologi at gøre.

Her handler det om, hvad du, jeg og andre vil som levende mennesker og det er ingen ideologi, hverken en politisk, en religiøs, en økonomisk eller en militær ideologi.

Det er og bliver alene menneskeligt. - noget levende, livgivende og livsbekræftende.

Undskyld mit sprogbrug :slight_smile: – men sker der noget?