Nu udvikler vi Alternativets freds- og forsvarspolitik

Et lidt sent svar herfra på, om der sker noget. Det er undgået min opmærksomhed, og det er jeg bange for skyldes, at der ikke sker noget. Det skyldes nok, at emnet er for svært. Militæret er ikke bæredygtigt i betydningen miljø, økonomi og socialitet, så nedlæg det. Militæret er enormt forurenende, og vi går ikke ind for forurening. Økonomisk er det i bedste fald en ren udgiftsforretning og i værste fald tjener vi penge på krig (ved at indgå aftaler med USA). Socialt skaber vi kaos og flygtningestrømme.
Med de idealer vi har, kan vi ikke have et militær, men vi kan gøre noget andet. Vi kan lægge samfundet om, så vi producerer fred. Det kan man nemlig godt. Konkurrencesamfundet er et stående krigssamfund, så det skal afmonteres. Danmark skal være et godt eksempel på, at gennem aktiv fred i det daglige, skaber man fred i verden. Fremmede kan så komme hertil og gå på højskole i fred. De kan arbejde sammen med os og se, hvordan vi producerer varer, der gavner verden. For det første har vi hverken våbenfabrikker eller tobaksfabrikker, for det er jo direkte skadeligt. Vi har et banksystem, der gavner den enkelte og samfundet og altså ikke kapitalismen. Aktievirksomhed foregår under en etisk kodeks, og derfor er den ikke ret stor. Vores samfund er fuldstændig anderledes end før, Alternativet kom til.

1 Synes om

Emnet er svært - men ikke mere end at også Alternativisterne skal forholde sig til emnet! Og jeg er IKKE enig i, at vi IKKE kan have et forsvar med vores holdninger og idealer!! Vi lever i denne verden - vi vil gerne ændre den - og det gør vi ikke ved at melde os ud.

Rene Gade startede tråden op - så hvis nogen skal lukke den - må det være ham.

1 Synes om

Vi har mange regionale konflikter rundt i verdenen - mange af dem er grundet i forkert grænsedragning. I disse år er det nærmest blevet et mantra at alle grænser er hellige. Særligt i øst - mange af grænserne i det tidligere sovjetunionen er lavet forkert og det burde være FNs rolle at få lavet en grænselægning efter et folkevalg. Desuden er det indenfor Rusland områder som burde have autonomi - hvordan man gør det er nok en manøvre som kræver noget stort. Også serberne og ungarerne på Balkan har ret til en anden grænselægning og hvad med stater som Moldova - burde være en del af Rumænien og Kosovo en del af Albanien - selvfølgelig hvis man vil - I Afrika er det meget kompliceret. Men også der er der behov for en ny grænsedragning se bare på stater som Sydsudan og Eritrea - FN bør spille en aktiv rolle. Spørgsmålet om mindretal skal nærmest begrænses til det dansk/tyske spørgsmål og mindretal bør gives nogle forrettigheder. Dansk militær bør mere gå ud for at være fredsbevarende og humanitær og miljømæssig hjælp - i stedet for at være fredsskabende - og trækkes ud hvis det bliver for farligt - jeg er også tilhænger af at “Værne om vores soldater” Tilbage står så ondskab som kun forstår ondskab for at stoppe her er jeg lost og vil gerne høre hvad andre mener om dette.

Kære alle
Så går vi i gang med at udvikle Alternativets freds- og forsvarspolitik. Alternativet har en overordnet Global Politik, og på baggrund af den skal vi have formuleret vores visioner for dansk freds- og forsvarspolitik. Vi starter derfor en proces, hvor vi vil have politiske laboratorier rundt omkring i landet og trække på ekspertiser fra relevante fagpersoner og interessenter. Vi starter op med en fysisk workshop, hvor vi definerer de emner der skal arbejdes med samt lærer hinanden lidt at kende. Hvis du synes, det her lyder spændende, vil vi gerne invitere dig ind i arbejdsgruppen.

Kontakt projektleder Nikolaj (nikolaj_k_andersen@hotmail.com), hvis du vil være med, eller bare gerne vil høre mere. Deadline for tilmelding er d. 20. august.

Du kan også læse mere her:

2 Synes om

Jeg er nyt medlem. Er det for sent at deltage i dette arbejde?

Vi bør have et alternativ til krigens uhyrligheder. Krig forsvinder ikke, og i erkendelse heraf bør Alternativet arbejde for, at Danmark i stedet for at stille våbenfør tropper til rådighed for NATO stiller med hospitalsskibe og felthospitaler, der kan behandle både krigere og civile, der bliver krigens ofre.