Nedsat ejendomsskat på naturarealer m.m

Forslagets tekst

Vi vil nedsætte ejendomsskatten på naturarealer, ekstensiveret dyrkningsjord udlagt til vedvarende græs til sammenbinding af natur, beskyttelse af vandløb, søer, fjorde og kystnære havområder.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Like

Generelt: Jeg synes det er vigtigt når vi præsenterer landbrugspakken at vi har finansieringen på plads, hvor udgifter og indtægter stilles op imod hinanden, så det bliver overskueligt for læseren og det bliver lettere for os at sælge budskabet.

Måske en meget god ide, men hvad så med fredskov og alt det andet? Tror, at det bliver temmelig kompliceret og kan koste dyrt i administration at lave den slags.

Nej hvis man ikke får hektarstøtte, få man lavere skat (natur), det er let at administere, det klarer IT systemerne for os

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.