Møde i Fællesbestyrelsen: Københavns Storkreds og Kommuneforening d. 10/1 2024

Deltagere: Adam, Bodil, Christian, Uffe, Poul, Tove
Referent: Adam

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt, Adam udsender referatet igen til Storkredsmailen.

 3. Meddelelser

 • Den gamle ladcykel står hos Adam indtil han kommer hjem d. 11/2.
 • Adam kommer til at frasige sig sit ben på Rådhuset, aftager skal findes - Adam bliver i funktionen til en ny er fundet.
 1. Datoer for bestyrelsesmøder indtil 10 marts
 • Vi skal være klar til at udsende indkaldelse til Årsmøde SENEST 28/1.
 • Vi vil holde et møde d. 22/1 kl. 17.30-19.30, d. 13/2 kl. 17.30-19.30, 28/2 kl. 17.30-19.30

Orientering fra Troels om BR-gruppens udspil “Forvandling af København”.
Baggrunden for seminaret i Køge, var at samle BR-gruppen, der lidt har manglet et fælles grundlag i deres arbejde.
En delt frustration over den parlamentariske situation og spillet, har skabt grobund for et fælles drive om at fokusere på andre projekter, og lige nu særligt arbejdet med at forme Klimaplanen: Forvandling af København (kalder vi vores projekt).
Den nye Klimaplan er en mulighed for Å, til at komme ud over rampen. Derfor er det ambitionen, at alt BR-gruppens arbejde det næste halve år skal kunne hænges på Klimaplan.
BR-gruppen vil gerne invitere til et kick-off-event d. 23/1. Det foreslås at udsende et særligt nyhedsbrev, med invitation til eventet.
Det er planen, at der før sommerferien skal evalueres på planen.
Kommentarer fra bestyrelsen:

 • En begejstring for at rykke på noget andet end det parlamentariske, situationen taget i betragtning.
 • Adam og Uffe, der deltog i seminaret på bestyrelsens vegne, støtter allerede beslutningen og anbefaler at vi løber med ideen.

Bestyrelsen er enstemmigt med på planen. Der udsendes ekstraordinært nyhedsbrev allerede i aften eller i morgen.

 1. Økonomi
  oversigt fra kommuneforeningen
  Vi har ikke brugt alle vores støttekroner sidste år, så 1178,47,- beløbet sendes tilbage til kommunen.
  oversigt fra storkredsen
  Der er lavet et lille budgetforslag for 2024, med et underskud på 8300,-.

Prioriteter for 2024? Se også vedhæftet budgetforslag til storkredsen fra Jan

 1. Valg af kasserer, forperson, og næstforperson i storkredsen
  Da både forperson Lise og kasserer Jan er udtrådt af bestyrelsen, skal bestyrelsen rekonstitueres. For at konstituere bestyrelsen i storkredsen ifølge vedtægterne skal der også være en næstforperson.
  Adam, Bodil, Christian, Poul, Tove og Uffe er de tilbageblevne medlemmer af storkredsbestyrelsen.
  Storkredsbestyrelsen er fra d. 10/1 2024 konstitueret således:
  Forperson: Bodil Nissen
  Næstforperson: Adam Rosschou
  Kasserer: Uffe Meulengracht

 2. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder ved/ Uffe og Adam
  Karoline og EP-valgkampsorganisering

 • Uffe er i gang med at udforme plakatruter, i samarbejde med LU-medlemmerne.
 • Vi skal finde og aktivere frivillige til flyeruddelinger og valgplakatopsætning i de forskellige bydele. Det arbejde er allerede i sin spæde start, men skal føres til ende. Uffe samarbejder med Kasper Smed om projektet. Ruter for plakater/flyeruddeling skal ligge klar d.1 april.
  Møder i NKU (Nationale Kandidat Udvalg) og storkredsnetværket
  Det halter med kandidaternes disciplin med tilbagemeldinger og fremmøde til de uddannelsesmøder NKU sætter op. Vi vil gerne sikre os, at vores kandidater tager del i det fællesskab, netværk og de uddannelsestilbud der er til dem. Inspirerende møder i storkredsnetværket med ideer til arrangementer og hvordan de skal sættes op.
  Om reorganisering af Alternativets regnskaber og bankforbindelse
  Der er stadig ikke konkret nyt, men Uffe tager Jans fakkel videre, for at finde ud af om vores regnskabsførelse kan centraliseres/rationaliseres og dermed gøres meget billigere for lokalforeninger og storkredse.
  Udkast til jobopslag for frivillighedskoordinator
  Adam får det skrevet og sendt ud til bestyrelsen denne fredag 12/1.
  BR-gruppen og resultat af seminar i Køge
  Hvad angår resultatet af diskussionen af de formelle rammer omkring forholdet mellem bestyrelse og BR gruppe i Køge. Dette punkt skydes til næste bestyrelsesmøde.
 1. Gameplanproces/frivillighed/møde d. 25 januar
  Vi vil gerne have lavet en prioritering af opgaver ifm. Gameplanprocessen i bestyrelsen, og have lavet en opgaveliste til frivillighed.
  Vi er slet ikke sikre på, at vi bør mødes d. 25/1. Også fordi der allerede sker for meget i den uge.
  Vi vil kommunikere hvor vi er i bestyrelsen ift. processen, ikke nødvendigvis aftale et fysisk møde.
  Uffe snakker med Jonathan.

Vi skal også i gang med arbejdet med at finde kandidater til bestyrelsen.
Uffe snakker med gruppen på mandag.

 1. Årshjul/ events de kommende måneder
  Årsmødet og kandidatopstillingsmøde d. 10 marts kræver at indkaldelsen er ude d. 28 januar
  Bodil tjekker op på vedtægter

Kvindernes kampdag d. 8 marts? Dette punkt udskydes pga. tidsmangel.
Uffe vil nævne det på gruppemødet.

Franciska har aflyst møde d. 28 januar. Men satser stadig på et medlemsmøde en gang i løbet af foråret.

Vi holder brÅnch d. 4/2 - Adam sørger for rullende events

 1. Evt.
  Adam skal være far, hip hurra!